Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  116
Hôm qua :  1470
Lượt truy cập : 724780
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018
9 10 545

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

Thứ ba, 30.01.2018 15:55

ThS. Đoàn Thị Hồng Việt
Trưởng Ban Thanh tra nhân dân
Ban Thanh tra nhân dân thuộc Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2017 - 2019 được bầu tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 gồm 05 thành viên, trong đó nữ là 03 đồng chí chiếm 60%; nam là 02 đồng chí, chiếm 40%. Về trình độ: Thạc sỹ 04, chiếm 80%; Đại học 01, chiếm 20%. Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 02, chiếm 40%; Trung cấp: 03, chiếm 60%.

Năm 2017, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Ban Thanh tra nhân dân đã xây dựng Chương trình công tác báo cáo Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường phê duyệt triển khai thực hiện; xác định cụ thể mục đích, yêu cầu và nội dung hoạt động trong năm; đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên nhằm gắn kết kịp thời với công việc và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đây là những cơ sở tiên quyết giúp Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo quy định và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, của cấp trên và nhiệm vụ công tác của đơn vị được chú trọng. Qua giám sát 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên và người lao động Trường Chính trị chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước đều được Lãnh đạo cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn kịp thời phổ biến đúng thời gian quy định.Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các hoạt động cơ quan, các tổ công đoàn theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2017. Hàng tháng tiến hành họp giao ban toàn trường để đánh giá tình hình thực hiện nội quy, quy chế và nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, giảng viên, nhân viên; thực hiện việc xếp loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm đúng quy định.Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan luôn hoàn thành công việc được giao, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác; mạnh dạn đấu tranh tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan văn hóa, các đoàn thể vững mạnh.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhà trường đã có nhiều cố gắng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ; phấn đấu rèn luyện để không ngừng nâng cao năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Việc thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm với số lớp, số học viên đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt luôn đảm bảo chất lượng quản lý, học tập, giảng dạy và phục vụ của nhà trường không ngừng được nâng lên.

Công tác giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí; chấp hành các chế độ quản lý tài sản công của Ban Thanh tra quan tâm. Trong năm, các chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động như tiền lương, tiền thưởng thi đua, công tác phí, các chế độ ốm đau, thai sản được chi trả và giải quyết kịp thời. Thực hiện tốt chế độ nâng lương trước thời hạn, nâng lương định kỳ, nâng mức phụ cấp nhà giáo… đúng theo quy định của pháp luật.

Việc công khai tài chính, tài sản công được lãnh đạo nhà trường tiến hành theo đúng quy định như: các chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động; việc sử dụng kinh phí, tài sản công của cơ quan, việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ.Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn có ý thức bảo quản tài sản của cơ quan; các khoa, phòng phân công cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp quản lý tài sản nhằm đảm bảo sử dụng an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Việc rà soát và bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đề ra kế hoạch sử dụng tài sản được đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động đồng tình ủng hộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, tài sản, điện, nước, điện thoại, giấy photo, mực in,…

Năm 2017, Ban Thanh tra nhân dân đã tham gia kiểm quỹ định kỳ và đột xuất tại phòng thủ quỹ của nhà trường; kiểm kê kho, tài sản cơ quan hàng năm theo quy định.

Việc thực hiện nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan cơ bản nghiêm túc. Đa số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của Trường; chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy chế phát ngôn,… có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác; mạnh dạn đấu tranh phê bình và tự phê bình, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không uống rượu bia buổi trưa; không hút thuốc lá nơi công cộng, nhà trường, bệnh viện; cam kết không đốt pháo nổ, tự giác chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông; Tích cực tham gia các hoạt động của cơ quan, đoàn thể; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn cơ quan văn hóa  xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết Công đoàn, Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn.  Nhìn chung, cán bộ, đoàn viên có ý thức, trách nhiệm tốt trong công việc, thường xuyên nghiên cứu trao đổi học tập kinh nghiệm, cải tiến phương pháp làm việc để phù hợp với tình hình mới; có ý thức trách nhiệm cao, luôn hoàn thành công việc được giao, chấp hành tốt quy chế làm việc của cơ quan; tham dự đầy đủ các cuộc họp, tích cực đóng góp ý kiến khi có yêu cầu. Thủ trưởng cơ quan luôn thực hiện việc công khai, minh bạch, làm việc theo chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thủ trưởng quyết định và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đoàn viên công đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn vận động và giúp đỡ nhau khi gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có khó khăn hay đau yếu. Năm 2017, Lãnh đạo cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn đã làm tốt công tác chăm lo cho đời sống cán bộ, giảng viên nhân các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm. Bên cạnh đó, thực hiện tốt tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ thăm hỏi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động những lúc khó khăn, ốm đau; ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện, chương trình Hoàng Sa – Trường Sa, Tết vì người nghèo và quỹ nạn nhân chất độc da cam với hàng chục triệu đồng.

Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn đã thực hiện tốt quy chế phối hợp, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Nhìn chung năm 2017, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ luôn gắn với việc thực hiện dân chủ trong nhà trường, tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Các ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn đều được các thành viên trong Ban Thanh tra nhân dân thực hiện nghiêm túc, góp phần phát huy vai trò giám sát công khai của cán bộ, giảng viên, nhân viên đối với các hoạt động của cơ quan. Qua đó, củng cố niềm tin của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với sự lãnh đạo, điều hành của Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn; giữ gìn đoàn kết nội bộ và nâng cao tinh thần, trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị khoa, phòng, tổ công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Chương trình công tác của Ban Thanh tra nhân dân được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm phân chia theo thời gian từng quý trong năm. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đã có chuyển biến bước đầu theo hướng tích cực về nhiệm vụ giám sát đối với các hoạt động của đơn vị, việc trang bị kiến thức cho cán bộ Thanh tra nhân dân được cập nhật kịp thời. tạo điều kiện thực hiện tốt hơn chức năng giám sát.

Năm 2017, Trường Chính trị tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không vi phạm quy chế của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nội quy, quy chế của nhà trường; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, và vụ việc phức tạp xảy ra cần giải quyết.

Tuy nhiên,hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân còn tồn tại một số hạn chế:Thành viên Ban Thanh tra nhân dân hầu hết đều là kiêm nhiệm, vì vậy việc tổ chức kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, liên tục.Giám sát các hoạt động dân chủ cơ quan theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP đã có nhiều tiến bộ so với năm trước, nhưng đôi lúc còn thiếu kịp thời theo qui định. Một số cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động còn chưa chấp hành tốt nội quy, quy chế về giờ làm việc.

Để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năm 2018 Ban Thanh tra nhân dân nhà trường tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Duy trì tốt mối quan hệ phối hợp công tác với các đơn vị khoa, phòng; tuân thủ sự lãnh đạo và bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn.

Hai là: Xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, hoạt động giám sát đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan.

Ba là: Phân công và tạo điều kiện phát huy tốt nhất vai trò của từng thành viên Ban Thanh tra nhân dân.

Bốn là: Kiến nghị với Ban Giám hiệu và tổ chức đoàn thể giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên, người lao động theo đúng nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

Năm là: Mở rộng các lĩnh vực giám sát, trong đó chú trọng và tăng cường giám sát thực hiện quy chế làm việc, nội quy cơ quan đối với cán bộ, công chức, viên chức; tính minh bạch, dân chủ trong hoạt động cơ quan.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018
Giới thiệu một số nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
TÌM HIỂU MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
TÌM HIỂU ĐIỂM MỚI VỀ TỘI PHẠM VÀ PHÂN LOẠI TỘI PHẠM TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015, VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
LỚP TCLLCT-HC TẬP TRUNG KHÓA 43 VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG VÀ NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
MỘT SỐ TRỞ NGẠI, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ HIỆN NAY
NGHỊ QUYẾT SỐ 112/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN
KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |