Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  82
Hôm qua :  416
Lượt truy cập : 567696
ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
9 10 164

ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Thứ năm, 31.08.2017 10:36

ThS. Nguyễn Thị Thúy
Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Để đạt được điều đó, một trong giải pháp quan trọng là phải đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện tốt các nhiệm vụ của đảng viên.

Xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, cùng với “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật đã xác định đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, chi bộ luôn chú ý tiến hành triển khai thực hiện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Ngoài các yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định chung, chi bộ luôn đảm bảo nề nếp sinh hoạt định kỳ hàng tháng và thực hiện sinh hoạt chuyên đề hàng quý. Các buổi sinh hoạt chi bộ đều xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm, Các nghị quyết của chi bộ luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị; bảo đảm các kỳ sinh hoạt chi bộ đều có đủ 100% đảng viên tham dự. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên được nghe báo cáo công tác lãnh đạo của chi bộ tháng trước và được bàn bạc, thảo luận dân chủ các vấn đề quan trọng của chi bộ. Vì vậy, Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật luôn được đánh giá là một tập thể đoàn kết, thống nhất và nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, là chi bộ chuyên môn nên khối lượng công việc lớn. Các đảng viên là giảng viên phải giành phần lớn thời gian cho việc cập nhật các quy định, thông tin mới vào giảng dạy. Điều đó phần nào ảnh hưởng tới chất lượng sinh hoạt chi bộ. Vì vậy, để duy trì kết quả trên và tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của chi bộ khoa Nhà nước và pháp luậtthìtrong tời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung sau như sau:

* Thứ nhất: Đối với Chi bộ.

- Tiếp tục phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ.

Đây là phương pháp tốt nhất để phát huy toàn diện năng lực, trí tuệ của cán bộ, đảng viên.

Để phát huy dân chủ trong chi bộ, thì phải xuất phát từ Bí thư Chi bộ: luôn thực hành phong cách dân chủ trong chỉ đạo, điều hành các cuộc họp, trong các hoạt động của chi bộ; Biết động viên, khuyến khích đảng viên nghiêm túc tự phê bình và phê bình; những ý kiến xây dựng, thẳng thắn, trung thực phải được tôn trọng. Đồng thời tiếp thu một cách cầu thị; chấn chỉnh, phê phán những biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, những ý kiến thiếu tính xây dựng, bảo thủ trong trao đổi, thảo luận.

Để tránh sự đơn điệu trong các kỳ sinh hoạt, Chi bộ cần tiếp tục lựa chọn những nội dung, chủ đề thiết thực, phù hợp, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để thảo luận; trong đó, đặc biệt đề cao tính dân chủ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác và tính tiên phong gương mẫu của đảng viên. Qua đó, đảng viên có cơ hội để thể hiện quan điểm của mình, để từng bước hoàn thiện bản lĩnh và mức độ tự tin trước tập thể.

Với đặc thù của chi bộ khoa chuyên môn, sinh hoạt Chi bộ là một trong những diễn đàn tốt để vừa phát huy dân chủ, trí tuệ của đảng viên, vừa là phương pháp tốt để bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và một số kỹ năng cụ thể cho đảng viên là giảng viên. Việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ bằng những hình thức linh hoạt, sinh động sẽ có tác dụng không nhỏ trong việc củng cố, làm sâu sắc thêm nội dung các kỳ sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn.

- Gắn nội dung sinh hoạt Chi bộ với công tác chuyên môn

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa tích cực đối với tổ chức đảng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của chi bộ; tiếp tục duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng để triển khai các hoạt động của Chi bộ tới từng đảng viên; từng bước đổi mới cả về hình thức và nội dung sinh hoạt chi bộ. Ý nghĩa thiết thực từ các buổi sinh hoạt chi bộ gắn với công việc chuyên môn cụ thể sẽ góp phần giúp các đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Cần tổ chức trao đổi kinh nghiệm sinh hoạt giữa các chi bộ.

Mỗi chi bộ đều có những kinh nghiệm nhất định trong sinh hoạt chi bộ. Vì vậy, việc trao đổi kinh nghiệm giữa các chi bộ để học hỏi, rút kinh nghiệm cách làm, cách tổ chức là rất cần thiết trong điều kiện hiện nay.

Việc trao đổi cần tập trung các nội dung như: Lựa chọn nội dung sinh hoạt; công tác chuẩn bị cho buổi sinh hoạt; phương pháp tiến hành sinh hoạt; việc ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết; xây dựng quy chế hoạt động...

- Biểu dương, động viên kịp thời các  nhân tố tích cực, các điển hình gương mẫu trong công tác tại các buổi sinh hoạt chi bộ.

Việc Chi bộ thường xuyên nêu gương tốt, biểu dương những cán bộ, đảng viên có thành tích tốt, tấm gương tốt  sẽ  tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tích cực góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.

* Thứ 2. Đối với các đảng viên.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình của đảng viên.

Mỗi đảng viên cần tự nâng cao nhận thức và nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Điều đó vừa là nhiệm vụ, vừa giúp cho mỗi đảng viên sửa chữa những khuyết điểm để làm việc tốt hơn, đúng hơn; cùng giúp nhau tiến bộ, tăng cường sức mạnh của chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên khi thực hiện tự phê bình và phê bình phải có động cơ trong sáng, thẳng thắn, trung thực, có ý thức xây dựng…

- Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các nội dung thảo luận trong sinh hoạt chi bộ.

Để nội dung sinh hoạt chi bộ thật sự chất lượng và không đơn điệu, mỗi đảng viên cần chuẩn bị kỹ nội dung để trao đổi, thảo luận. Đây cũng là một cách hiệu quả để giải quyết những vấn đề còn boăn khoăn, vướng mắc (nếu có) của đảng viên. Có như thế mới chi bộ mới vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức, giữ vững vai trò lãnh đạo đơn vị khoa hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
VAI TRÒ CỦA CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TRONG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NHIỆM KỲ 2015 - 2017
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CÁC QUY ĐỊNH VỀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TRƯỞNG THÔN, TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2017
ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ VIỆC HỌC TẬP PHONG CÁCH ỨNG XỬ CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY DÂN CHỦ, XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM VÀ VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất