Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  81
Hôm qua :  416
Lượt truy cập : 567695
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
9 10 129

CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Thứ tư, 23.08.2017 23:24

ThS. Hoàng Văn Bắc
Giảng viên khoa NN&PL
Nhận thức đúng vai trò và tầm quan trọng của các tổ chức đoàn thể đối với công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật luôn quan tâm, chú trọng lãnh đạo các hoạt động đoàn thể một cách có hiệu quả. Vì vậy, mỗi đoàn viên, hội viên trong Chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật đều nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của các tổ chức đoàn thể, tham gia nhiệt tình, trách nhiệm các hoạt động do Nhà trường và các đoàn thể tổ chức.

Hiện nay, chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật có 6 đảng viên: trong đó: 6/6 đảng viên là đoàn viên công đoàn, hội viên của Chi hội Luật gia, 1/6 đảng viên là đoàn viên thanh niên. Chi bộ Khoa có đảng viên tham gia vào Ban Chấp hành của tất cả các tổ chức đoàn thể của nhà trường. (Công đoàn, đoàn thanh niên, chi hội Luật gia)

Như vậy, dù số lượng đảng viên của Chi bộ không đông nhưng các đảng viên đều tham gia rất hiệu quả, tích cực, đầy đủ vào hoạt động của các tổ chức đoàn thể, được nhà trường, các tổ chức đoàn thể ghi nhận và đánh giá cao. Có được những kết quả này, trước hết là do sự quan tâm, tạo điều kiện của Chi bộ và sự ý thức, trách nhiệm, tích cực, tự giác của mỗi đảng viên trong Chi bộ. Nhờ vậy, mỗi đảng viên trong Chi bộ có cơ hội phát triển toàn diện, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh trong suốt những năm qua, đồng thời tham gia đóng góp vào sự phát triển, lớn mạnh của các đoàn thể của nhà trường.

Với truyền thống của Chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật,  là điều kiện thuận lợi để Chi ủy Chi bộ trong nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy.

Để tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo của Chi bộ đối với các hoạt động đoàn thể, tôi xin đề xuất một số giải pháp như sau:

Một là, đối với Chi bộ

Chi bộ cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của các hoạt động đoàn thể, đồng thời khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đảng viên tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn thể, các hoạt động chung do nhà trường tổ chức, khích lệ tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết và phát huy năng lực, sở trường của từng đảng viên trong các hoạt động đoàn thể.

Hàng năm, Chi bộ cần bám sát kế hoạch hoạt động của các đoàn thể đã được ban hành, cấp ủy Chi bộ cần tạo điều kiện về mọi mặt để các đảng viên trong Chi bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Khoa, đồng thời đóng góp có hiệu quả vào các hoạt động đoàn thể được triển khai. Thông qua đó, Chi bộ cũng cần làm tốt công tác nêu gương những điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng, động viên những đoàn viên, hội viên có thành tích tốt trong đồng thời cả công tác chuyên môn và hoạt động đoàn thể.

Ngoài ra, chi bộ cần phối hợp tốt với các đoàn thể để xây dựng phương hướng, kế hoạch tổ chức các hoạt động một cách cụ thể, duy trì và thúc đẩy các phong trào thường xuyên bằng cách tích cực xây dựng các hoạt động truyền thống, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… góp phần xây dựng tập thể Khoa Nhà nước và Pháp luật vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa.

Hai là, đối với mỗi đảng viên trong Chi bộ

Trước hết, mỗi đảng viên trong Chi bộ cần phải tự ý thức trách nhiệm, tích cực, tự giác, cố gắng phấn đấu, tham gia với thái độ tích cực vào tất cả các hoạt động chung của nhà trường trong đó có hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Các đảng viên thường xuyên chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp hoặc các sáng kiến về việc tổ chức tốt các hoạt động đoàn thể với cấp ủy, làm sao để các hoạt động đoàn thể phong phú, sinh động về nội dung, đa dạng về hình thức, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia.

Các đảng viên là ủy viên Ban Chấp hành các đoàn thể trong nhà trường cần phát huy vai trò gương mẫu tính tích cực, trách nhiệm hơn nữa, tiếp tục tham mưu với các tổ chức đoàn thể, đảm bảo là cầu nối liên tục, thông suốt, chủ động giữa Chi bộ Khoa với các tổ chức đoàn thể, xây dựng phương hướng, biện pháp tổ chức thực hiện tốt phong trào để các đảng viên - ủy viên chi bộ Khoa tham gia hiệu quả nhất, đóng góp nhiều nhất vào thành công của các tổ chức đoàn thể.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
VAI TRÒ CỦA CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TRONG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NHIỆM KỲ 2015 - 2017
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CÁC QUY ĐỊNH VỀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TRƯỞNG THÔN, TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2017
ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ VIỆC HỌC TẬP PHONG CÁCH ỨNG XỬ CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY DÂN CHỦ, XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM VÀ VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN VỚI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
NHÂN NGÀY SINH NHẬT CỦA V.I.LÊNIN, ĐỌC LẠI TÁC PHẨM “THÀ ÍT MÀ TỐT”
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất