Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  1550
Hôm qua :  2139
Lượt truy cập : 2812848
Xây dựng nông thôn mới ở xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa: Diện mạo mới - sức sống mới
9 10 148

Xây dựng nông thôn mới ở xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa: Diện mạo mới - sức sống mới

Thứ năm, 30.11.2023 14:32
Xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa cách trung tâm huyện khoảng 10km, là xã vùng đất giữa, không tiếp giáp đường thủy, đường sắt, không có quốc lộ đi qua, nhiều năm trước đây kinh tế của còn nhiều khó khăn. Quán triệt quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân, đến nay xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa đã gặt hái được nhiều thành công trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

     Trước những khó khăn của địa phương, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, đảng bộ, chính quyền xã Yên Luật đã đưa công tác tuyên truyền lên hàng đầu, đồng thời, phát huy sự nêu gương, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sau khi ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã được thành lập, công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ quan trọng và tiến hành thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, tuyên truyền bằng pano, áp phích, tuyên truyền bằng hệ thống truyền thanh của xã, nêu gương người tốt, việc tốt... Cứ như vậy, “mưa dầm thấm sâu”, các nội dung xây dựng nông thôn mới đã đến được với đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã. Mỗi người dân đều ý thức được sự cần thiết, tầm quan trọng của việc tiến hành xây dựng nông thôn mới. Từ nhận thức đến hành động, người dân trong xã đã tích cực vào cuộc bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Nhiều phong trào thi đua như “Nhà sạch, ngõ đẹp”, “Làm kinh tế giỏi”... được phát động sôi nổi ở các thôn, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và mang lại nhiều kết quả tích cực.

     Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệmvụ chính trị quan trọng hướng vào nông dân, nông nghiệp, nông thôn, trong đó người dân là chủ thể. Căn cứ vào tình hình thực tế, xã đã chỉ đạo rà soát các phần việc, phân công trách nhiệm việc nào xã làm, việc nào thôn làm, lộ trình thời gian, phương pháp cách làm cụ thể. Lấy phát triển kinh tế làm đòn bẩy để xây dựng nông thôn mới. Xã đã xây dựng và ban hành nhiều cơ chế khuyến khích, nhất là phát triển nông nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhân dân các thôn càng hào hứng, chung tay cùng chính quyền xây dựng các tiêu chí, xây dựng nhà văn hóa, thi công đường giao thông nông thôn kiên cố... Riêng trong sản xuất nông nghiệp, ngày càng có nhiều mô hình kinh tế kinh doanh hiệu quả nhờ được hỗ trợ, hình thành cánh đồng mẫu lớn, mô hình nông nghiệp hàng hóa áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật,...

     Đảng ủy, chính quyền xã tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong đó, xã quy hoạch chuyển đổi những vùng đất trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình cây, con có giá trị kinh tế cao. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ thương mại. Đến nay, kinh tế hộ gia đình và kinh tế tập thể ở Yên Luật không ngừng phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững. Toàn xã có 02 doanh nghiệp, 03 hợp tác xã, 102 cơ sở kinh doanh sản xuất có hiệu quả cao, các mô hình trang trại như: Nuôi tôm càng xanh, cá chép, chăn nuôi lợn, gà thịt, vịt bản địa, trồng rau an toàn; gia trại chăn nuôi trâu, bò...; đem lại thu nhập hằng trăm triệu đồng mỗi năm cho các hộ gia đình; lực lượng lao động có việc làm trong toàn xã lên 95,6%, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 43 triệu đồng/năm[1]. Kinh tế phát triển tạo đà cho xã Yên Luật đầu tư hạ tầng cơ sở nông thôn. Tổng kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới đạt trên 22 tỷ đồng, trong đó, kinh phí do nhân dân đóng góp đạt gần 09 tỷ đồng. Hiện nay, toàn xã có 8,4km đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; đường trục thôn và đường liên thôn, đã cứng hóa được 3,55km, đạt 82,56%,đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm. Đường ngõ, xóm đã cứng hóa được 9,55km, đạt 83,77%.Đường trục chính nội đồng có 3,2km đường đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt 100%.[2]

     Hoạt động xây dựng thiết chế nhà văn hóa được chú trọng quan tâm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. 100% các khu dân cư có nhà văn hóa, có cổng thôn xóm, làng, có đường làng sáng, xanh, sạch, đẹp, phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao được triển khai thành phong trào quần chúng rộng khắp.

     Chất lượng giáo dục và đào tạo ở cả 03 cấphọc trên địa bàn đều được nâng lên, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được địa phương quan tâm, đến năm 2023 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trường trung học cơ sở đạt chuẩnquốc gia mức độ 1, trường Mầm non đang hoàn thiện cơ sở vật chất để đạt chuẩn. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học ngày càng được tăng cường. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng, học sinh yếu kém ngày càng giảm; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học hằng năm đạt tỷ lệ 100%; tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%, năm học 2022 - 2023 kết quả khảo sát chất lượng toàn tỉnh Phú Thọ trường trung học cơ sở Yên Luật xếp thứ 01/18 trường trong toàn huyện và 19/248 trường trong toàn tỉnh.[3]

     Với sự nỗ lực phấn đấu vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, năm 2023 xã Yên Luật đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngày 27/7/2023, xã Yên Luật được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là thành quả xứng đáng với sự nỗ lực vượt khó vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

     Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã Yên Luật tiếp tục hướng tới mục tiêu xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu ấy, Đảng bộ và nhân dân xã cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

     Một là, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân xã thấy được sự cần thiết tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để hoàn thiện mục tiêu xây dựng xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,… nâng cao sự tương tác và tham gia của người dân, tạo kênh thông tin hai chiều trong quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

     Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nhất là vai trò của người đứng đầu. Địa phương cần nhận thức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị, kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Do vậy, cần tập trung và tiếp tục rà soát các tiêu chí của xã đáp ứng mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo, gắn sát với thực tiễn địa phương.

     Ba là, phát huy mạnh mẽ sức dân, khơi dậy sức dân, tăng cường sự đóng góp của người dân để góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã Yên Luật nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, trọng tâm là huy động mạnh nguồn lực của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

     Có thể nói, xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn và thiết thực của Đảng và Nhà nước ta. Kết quả xây dựng nông thôn mới đã mang lại lợi ích cho người dân xã Yên Luật nói riêng và các vùng nông thôn nói chung. Diện mạo các vùng nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, mức độ hưởng thụ về văn hóa, giáo dục, y tế, thu nhập của người dân được nâng cao, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự vùng nông thôn Việt Nam.

Nguyễn Thức Bằng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Hạ Hòa

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - Khoa Lý luận cơ sở


[1] Báo cáo xây dựng nông thôn mới xã Yên Luật, giai đoạn 2020 - 2025

[2] Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội xã Yên Luật

[3] Báo cáo phát triển kinh tế -xã hội xã Yên Luật

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Một số giải pháp phát triển du lịch Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay
Vận dụng tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào giảng dạy phần học Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Thông điệp của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Giải pháp nâng cao chất lượng xuất bản Bản tin "Thông tin Lý luận và thực tiễn”
Phủ nhận lý luận về chủ nghĩa tư bản độc quyền của Lênin hay che đậy bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản?
Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay
Chi bộ khoa Lý luận cơ sở tổ chức Sinh hoạt chuyên đề quý 3 tại Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh xã Chu Hóa
Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn mức 1 năm 2025, mức 2 vào năm 2030
Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và vai trò lãnh đạo của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TÁC PHẨM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” VÀO GIẢNG DẠY PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất