Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  643
Hôm qua :  966
Lượt truy cập : 2027727
VIỆT NAM - THÀNH VIÊN, ĐỐI TÁC TIN CẬY, TRÁCH NHIỆM CỦA LIÊN HỢP QUỐC
9 10 153

VIỆT NAM - THÀNH VIÊN, ĐỐI TÁC TIN CẬY, TRÁCH NHIỆM CỦA LIÊN HỢP QUỐC

Thứ năm, 16.09.2021 14:19

ThS. Nguyễn Việt Hà
Khoa Lý luận cơ sở
Liên hợp quốc là một tổ chức đa phương lớn nhất thế giới. Liên hợp quốc chính thức được thành lập ngày 24-10-1945. Ngày 14-01-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhân danh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nộp đơn xin ra nhập Liên hợp quốc. Tuy nhiên, sau 31 năm, đến ngày 20-9-1977, Việt Nam mới chính thức trở thành thành viên của Liên hợp quốc sau những nỗ lực kiên trì và liên tục. Đây là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ghi nhận của tổ chức Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế với một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất, tự do và dân chủ.

Trong 44 năm qua, sự hợp tác của Việt Nam với Liên hợp quốc có ý nghĩa, vai trò vô cùng to lớn trong nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước: từ giai đoạn kiến thiết, xây dựng đất nước sau chiến tranh đến thời kỳ xóa bỏ thế bao vây cấm vận và thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc đạt kết quả khả quan và có tác động tích cực, vừa đáp ứng được yêu cầu, lợi ích của Việt Nam trong từng giai đoạn, vừa góp phần tăng cường vai trò, tiếng nói và dấu ấn đóng góp của Việt Nam tại Liên hợp quốc

Nhờ chính sách hội nhập quốc tế và quá trình tham gia Liên hợp quốc trong hơn 40 năm qua đã góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia-dân tộc của nước ta, nhất là duy trì, củng cố môi trường hòa bình, an ninh và thuận lợi cho phát triển đất nước; thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng hơn và góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế; làm sâu sắc hơn quan hệ của Việt Nam với các nước, các đối tác chủ chốt và bạn bè, tranh thủ một nguồn lực quan trọng phục vụ công cuộc phát triển đất nước. 

Tại Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta khẳng định Kết quả thực hiện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước trong 5 năm 2016 - 2020: “Hội nhập quốc tế và ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển có những bước tiến quan trọng về chủ trương, chính sách cũng như triển khai trên thực tiễn, cùng với quốc phòng và an ninh đã củng cố môi trường hòa bình, ổn định, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc trên biển, trên không và trên bộ; hợp tác quốc tế về biển, đảo được tăng cường, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy quan hệ với các nước” (1). Bên cạnh đó “Mạng lưới các mối quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện tiếp tục được củng cố và mở rộng quan hệ với các nước từng bước đi vào chiều sâu, đan xen lợi ích được tăng cường; thúc đẩy ký kết và thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới… Các hoạt động ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và công tác bảo hộ công dân được triển khai tích cực trong điều kiện tăng cường hội nhập quốc tế nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid-19. Tích cực phát huy vao trò của Việt Nam tại Liên hợp quốc, APEC, ASEAN và các diễn đàn, cơ chế liên quan, như được bầu là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 với số phiếu gần như tuyệt đối”(2). Đây là những kết nổi bật quả của hoạt động đối ngoại của nước ta trong nhiệm kỳ Đại hội XII đã được đánh giá trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng ta. Chính việc tham gia Liên hợp quốc và hội nhập quốc tế đã là một trong những yếu tố để đất nước ta có được những kết quả như trên. 

Không chỉ vậy, Việt Nam đã chủ động đóng góp tích cực và ngày càng thực chất đối với hoạt động của Liên hợp quốc, Tổng thư ký Liên hợp quốc Atonio Guteres đã từng khẳng định tại thời điểm 43 năm Việt Nam tham gia vào tổ chức: “Việt Nam luôn là đối tác mạnh nhất của Liên hợp quốc kể từ khi gia nhập năm 1977. Lực lượng quân đội của Việt Nam đã tham gia vào các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hộp quốc và vai trò đầu tàu của các bạn trong việc đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ là nền tảng vững chắc giúp các bạn triển khai Chương trình phát triển bền vững 2030. Tầm nhìn và khát vọng của các mục tiêu phát triển bền vững sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi chúng ta phục hồi sau đại dịch Covid - 19. Với tư cách là Uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam đã và đang có những đóng góp quan trọng trong việc ủng hộ hòa bình bền vững”. 

Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong tổ chức Liên Hợp quốc; đồng thời cũng tích cực thúc đẩy các sáng kiến cải tổ Liên Hợp quốc, đặc biệt được đánh giá là một trong những quốc gia đi đầu triển khai sáng kiến “Thống nhất hành động” của Liên Hợp quốc nhằm tăng hiệu quả hoạt động của Liên Hợp quốc ở cấp độ quốc gia. Với những đóng góp của mình, Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào nhiều vị trí, cơ quan quan trọng của Liên Hợp quốc và ghi được nhiều dấu ấn Việt Nam tại các cơ quan đó. Việt Nam đã được bầu với số phiếu cao vào nhiều cơ quan của Liên Hợp quốc như Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, Hội đồng kinh tế xã hội Liên Hợp quốc, Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc, Hội đồng chấp hành tổ chức văn hóa khoa học và giáo dục của Liên hợp quốc, Uỷ ban Luật pháp quốc tế… Năm 2019, Việt Nam lần thứ 2 được bầu vào Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu cao chưa từng có trong lịch sử của Liên Hợp quốc. Trên cương vị Uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, Việt Nam đã tham gia tích cực vào các nỗ lực ngăn ngừa khủng hoảng, gìn giữ hòa bình cũng như có những đề xuất quan trọng trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em, thúc đẩy quyền con người và xây dựng hòa bình hậu xung đột, cải tiến phương pháp làm việc của Hội đồng bảo an.

Trong thời gian tới, Việt Nam vẫn kiên trì thực hiện mục tiêu “là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế” trong tất cả các tổ chức khu vực và thế giới trong đó có tổ chức Liên hợp quốc. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta khẳng định mục tiêu: “phấn đấu đến năm 2025 thuộc nhớm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc”(3). “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, kết hợp chặt chẽ với đối ngoại song phương, thực hiện tốt trọng trách quốc tế, nhất là trong ASEAN, Liên hợp quốc và các khuôn khổ hợp tác ở Châu Á - Thái Bình  Dương”(4).  

Sự tham gia và đóng góp tích cực, trách nhiệm, có hiệu quả trong tổ chức Liên hơp quốc là cơ sở để Việt Nam tranh thủ cơ hội để phát triển và thành công trong quá trình xây dựng đất nước; từng bước nâng cao vị thế, uy tín, tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời cũng là điều kiện để Việt Nam góp sức thực hiện những mục tiêu chung của nhân loại. 

* Chú thích:

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG - ST, t2, tr.59.

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG - ST, t2, tr.60.

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG - ST, t2, tr.149. 

(4)  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG - ST, t2, tr.153-154. 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2021
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX VÀO GIẢNG DẠY BÀI 10: “PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ”
VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX VÀO GIẢNG DẠY BÀI CHIẾN LƯỢC AN NINH QUỐC GIA
MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN VẬN DỤNG, CẬP NHẬT TỪ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII VÀO GIẢNG DẠY BÀI ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC HỘI THẢO CẤP KHOA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021
VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
HIỆU QUẢ VÀ Ý NGHĨA TÍCH CỰC TỪ HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
QUAN ĐIỂM KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII DƯỚI GÓC NHÌN CỦA HAI NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
KIỂM TRA CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (21)