Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  645
Hôm qua :  480
Lượt truy cập : 1985511
VAI TRÒ CỦA DOANH NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ Ý NGHĨA NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13 THÁNG 10
9 10 148

VAI TRÒ CỦA DOANH NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ Ý NGHĨA NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13 THÁNG 10

Thứ sáu, 15.10.2021 14:26

ThS. Bùi Thị Huyền
Khoa Lý luận cơ sở
Doanh nhân là tầng lớp xã hội xuất hiện và tồn tại trong lịch sử loài người cùng với sản xuất hàng hóa và thị trường. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam hiện nay là một sản phẩm đặc biệt và là một thành quả nổi bật của Đổi mới, trở thành một tầng lớp xã hội mới đã được khẳng định. Trong giai đoạn kế hoạch hóa tập trung, doanh nhân nước ta không được coi là một lực lượng kinh tế trong xã hội và bị cải tạo đi đến xóa bỏ, kỳ thị. Bắt đầu từ Đại hội VI (năm 1986), công cuộc Đổi Mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã đánh dấu sự “hồi sinh” của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Đến nay, doanh nhân trở thành một tầng lớp xã hội mới, có vai trò ngày càng lớn, được xã hội tin cậy, gửi gắm.

Để phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh; ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg hằng năm lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày doanh nhân Việt Nam”. Đây là ngày mà vào năm 1945, sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư tay cho giới Công thương Việt Nam. Trong thư Người viết “…Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế, tài chính vững vàng và thịnh vượng…”. Quyết định số 990/QĐ-TTg đã cụ thể hóa đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chính sách thúc đẩy, xây dựng đội ngũ doanh nhân vững mạnh, có phẩm chất và uy tín để góp phần tự chủ nền kinh tế của Việt Nam. Đây cũng chính là sự tôn vinh đóng góp của những người doanh nhân với sự phát triển của xã hội, khẳng định vị trí của mình vào công cuộc phát triển chung của đất nước. 

Ngày 09/12/2011, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết nêu rõ quan điểm chỉ đạo và mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ trong xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Đến Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII đã khẳng định: “Đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đạo đức, văn hoá kinh doanh của doanh nhân dần được nâng lên.”

Những năm qua, các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế.  Đến nay Việt Nam đã có trên 800.000 doanh nghiệp hoạt động, hơn 25.000 hợp tác xã và khoảng 5,2 triệu hộ kinh doanh phi nông nghiệp. Với số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nêu trên, cả nước có khoảng 7 - 8 triệu doanh nhân. Đây là lực lượng quan trọng hàng đầu góp phần cho nền kinh tế nước ta tăng trưởng và phát triển; nâng cao vị thế Việt Nam và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. Có thể thấy, sau 17 năm Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định lấy ngày 13/10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam” và 10 năm Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò quan trọng của mình trong phát triển kinh tế đất nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước rất nhiều khó khăn. Vì vậy, thời gian tới, cộng đồng doanh nhân Việt Nam phải quyết tâm đổi mới và nâng tầm doanh nghiệp, kinh doanh bài bản, chuyên nghiệp hơn, đồng thời tiếp tục gắn với trách nhiệm xã hội. Đồng thời, Đảng và Nhà nước cũng cần có những những cơ chế chính sách để cho đội ngũ doanh nhân đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển kinh tế đất nước. Như phương hướng được Đảng ta xác định trong Văn kiện Đại hội XIII: “Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có chuẩn mực văn hóa, đạo đức tiến bộ và trình độ quản trị, kinh doanh giỏi. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo, kinh doanh lành mạnh, cống hiến tài năng, khuyến khích doanh nhân thực hiện trách nhiệm xã hội và tham gia phát triển xã hội. Tôn vinh, khen thưởng kịp thời, xứng đáng những doanh nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TÍNH CẤP THIẾT PHẢI CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX VÀO GIẢNG DẠY BÀI “CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XHCN HIỆN NAY”
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG LẦN VỀ THĂM, LÀM VIỆC TẠI TỈNH PHÚ THỌ
VIỆT NAM - THÀNH VIÊN, ĐỐI TÁC TIN CẬY, TRÁCH NHIỆM CỦA LIÊN HỢP QUỐC
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2021
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX VÀO GIẢNG DẠY BÀI 10: “PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ”
VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX VÀO GIẢNG DẠY BÀI CHIẾN LƯỢC AN NINH QUỐC GIA
MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN VẬN DỤNG, CẬP NHẬT TỪ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII VÀO GIẢNG DẠY BÀI ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC HỘI THẢO CẤP KHOA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất