Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  762
Hôm qua :  1353
Lượt truy cập : 3091041
Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn mức 1 năm 2025, mức 2 vào năm 2030
9 10 137

Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn mức 1 năm 2025, mức 2 vào năm 2030

Thứ hai, 11.09.2023 15:03
Nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của hệ thống trường Đảng và xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh, ngày 19/5/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 11-QĐ/TW “về trường chính trị chuẩn”. Đây là bước đột phá lớn, là cơ sở quan trọng để các trường chính trị cấp tỉnh triển khai thực hiện công tác trường chính trị theo hướng đồng bộ, hệ thống, khoa học, chuẩn mực.

     Khẳng định vai trò của việc xây dựng trường chính trị tỉnh đạt chuẩn, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành ủy triển khai Quy định số 11-QĐ/TW, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã khẳng định: “Công nhận trường chính trị đạt chuẩn cũng chính là chứng nhận năng lực, định hướng phát triển, chứng nhận về thực thi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm khắc phục ngại, lười học chính trị; thống nhất chương trình bồi dưỡng chính trị từ Trung ương đến cơ sở”[1].

     Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn, với sự hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai quyết liệt việc thực hiện xây dựng trường chính trị đạt chuẩn. Nhìn lại chặng đường 02 năm triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, nhà trường đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận như: Trường đã bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, kịp thời, khả thi, không trái với văn bản của cấp trên và cấp có thẩm quyền; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đã chú trọng, từng bước đảm bảo về số lượng, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện nghiêm quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành; chủ động, tích cực đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng theo hướng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn cơ sở; công tác nghiên cứu khoa học được nhà trường quan tâm, thực hiện đẩy nhanh tiến độ theo các tiêu chí trường chính trị chuẩn; triển khai, thực hiện hiệu quả văn hóa trường Đảng và đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị theo hướng từng bước hiện đại cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh,...

     Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện đề án trường chính trị chuẩn, nhà trường cũng còn gặp phải một số khó khăn, thách thức như: Đối chiếu với tiêu chí trường chính trị chuẩn, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ còn một số tiêu chí cơ bản chưa đạt theo quy định: Đội ngũ giảng viên còn chưa đáp ứng được tiêu chí: Tỉ lệ giảng viên mới đạt 67,8%/tổng số cán bộ, giảng viên, chuyên viên nhà trường; tỉ lệ giảng viên chính mới đạt 40%; số giảng viên có trình độ tiến sĩ còn thấp (hiện tại trường mới có 02 tiến sĩ); cơ sở vật chất còn thiếu, chưa đồng bộ,…

     Trước yêu cầu của thực tiễn, để phấn đấu đạt được lộ trình đã đạt ra trong đề án - chuẩn mức 1 năm 2025, mức 2 năm 2030; trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

     Thứ nhất, Đảng ủy, Ban Giám hiệu tiếp tục đẩy mạnh rà soát vị trí, việc làm; yêu cầu về năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên; điều kiện cơ sở vật chất hiện có của nhà trường để tham mưu với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc xây dựng đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chí trường chính trị chuẩn.

     Thứ hai, thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo, bồi dưỡng; thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng hướng tới xây dựng thành công tiêu chí đào tạo, bồi dưỡng năm 2025 và lộ trình đến năm 2030.

     Thứ ba, phát huy năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên, tích cực chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học các cấp hiệu quả, thiết thực và đáp ứng được các tiêu chí trường chính trị chuẩn.

     Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt dân chủ trong nhà trường gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng môi trường sư phạm văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp; cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên ứng xử đảm bảo đúng chuẩn mực văn hóa trường Đảng.

     Xây dựng trường chính trị đạt chuẩn là một yêu cầu cấp thiết đối với các trường chính trị cấp tỉnh nói chung, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nói riêng. Vì vậy, việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trên sẽ góp phần đưa Đề án Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025, mức 2 năm 2030 hoàn thành đúng tiến độ mục tiêu đề ra.

TS. Nguyễn Thị Lan

Khoa Lý luận cơ sở


[1] Nguyễn Xuân Thắng: Bài phát biểu tại Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành ủy triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, ngày 01/07/2022.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và vai trò lãnh đạo của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TÁC PHẨM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” VÀO GIẢNG DẠY PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - ÁNH SÁNG CỦA NGỌN CỜ ĐỘC LẬP DÂN TỘC
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 2 NĂM 2023
MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC TÔN GIÁO HIỆN NAY
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI
C.MÁC - CUỘC ĐỜI VÀ CỐNG HIẾN ĐỐI VỚI NHÂN LOẠI
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI Ở TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2023
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất