Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  2975
Hôm qua :  4047
Lượt truy cập : 3192662
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2022
9 10 4867

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2022

Thứ năm, 16.02.2023 08:10

ThS. Bùi Thị Huyền
Khoa Lý luận cơ sở (Tổng hợp)
Năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức đối với tỉnh Phú Thọ do dịch bệnh Covid-19 gây ra, nhưng bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh Phú Thọ đạt được kết quả khá tích cực, toàn diện trên nhiều ngành, lĩnh vực.

     Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và những tác động tiêu cực của tình hình địa chính trị trên thế giới, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) Phú Thọ năm 2022 đạt 89.398,1 tỷ đồng, đứng thứ 34/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đứng thứ 3/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 ước tăng 7,97% so với năm 2021, đứng thứ 43 cả nước và đứng thứ 10 so với các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc; trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,91%; khu vực dịch vụ tăng 6,83%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,53%...

     Năm 2022, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng hình thành cơ cấu mới với chất lượng cao hơn, ngành du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cơ cấu kinh tế (cơ cấu giá trị tăng thêm) năm 2022: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỉ trọng 20,2% (năm 2021 đạt 21,6%); khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỉ trọng 39,7% (năm 2021 đạt 38,0%); khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng 40,1% (năm 2021 đạt 40,4%).

     Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi nhưng vẫn gặp phải nhiều khó khăn do giá xăng dầu biến động, nguồn nhân lực lao động trong nông thôn tiếp tục giảm. Tuy nhiên, với việc thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông, lâm, thủy sản ổn định, nhu cầu tiêu dùng tăng nên tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp vẫn đạt khá, ở mức 3,53% so với cùng kỳ.

     Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, trong tổng số 13 huyện, thành, thị đã có 06 đơn vị đã hoàn thành số xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó 04 huyện, thành, thị đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới). Số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh là 128 xã trong tổng số 196 xã xây dựng nông thôn mới (riêng năm 2022 đạt 14 xã, trong đó có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 04 xã đạt nông thôn mới nâng cao).

     Sản xuất công nghiệp năm 2022 phục hồi mạnh mẽ, tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong tăng trưởng kinh tế... Tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp đạt 12,1% so với cùng kỳ, tăng chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức 11,7%; đóng góp 3,3 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế...

     Năm 2022, hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt trên địa bàn nhất là trong 06 tháng cuối năm, hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh phục hồi tích cực và có sự tăng trưởng ở hầu hết các lĩnh vực. Doanh thu các ngành thương mại, dịch vụ, vận tải của tỉnh đạt kết quả tăng cao so với năm trước, hàng hóa trên thị trường tiêu dùng đa dạng, dồi dào, hoạt động vận tải đảm bảo thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 ước đạt 44.091,3 tỉ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán lẻ ước đạt 36.956,9 tỉ đồng, chiếm 83,8% tổng mức, tăng 14,8%...

     Hoạt động của doanh nghiệp: Mặc dù chịu tác động trực tiếp của chi phí nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển, nhân công tăng cao nhưng công tác phát triển doanh nghiệp vẫn đạt được kết quả khả quan, cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2022 toàn tỉnh là 966 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký đạt 12.562,1 tỉ đồng, tăng 27,6% về số doanh nghiệp và tăng 66,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 13,0 tỉ đồng, tăng 30,5% cùng kỳ năm trước.

     Hoạt động đầu tư chịu tác động tiêu cực của giá các loại mặt hàng vật liệu xây dựng có thời điểm tăng cao. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và tập trung đẩy nhanh các hạng mục công trình mà giá trị thực hiện vốn đầu tư trên địa bàn đạt khá, năm 2022, vốn đầu tư thực hiện theo giá hiện hành đạt 38.762,5 tỉ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ và bằng 43,4% GRDP, trong đó: Vốn đầu tư của dân cư và tư nhân ước đạt 24.129,7 tỉ đồng, chiếm 62,3% tổng vốn, tăng 14,6% so với cùng kỳ; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 7.212,6 tỉ đồng, chiếm 18,6% tổng vốn, tăng 13,6%; vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước ước đạt 7.420,2 tỉ đồng, chiếm 19,1% tổng vốn, tăng 5,6%.

     Tổng quan kinh tế của tỉnh năm 2022 có nhiều dấu hiệu khởi sắc, kinh tế của tỉnh, về cơ bản vẫn giữ được đà tăng trưởng ổn định ở hầu hết các lĩnh vực và đã có nhiều “điểm sáng”. Thành công này tạo bước tiến vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn tiếp theo. Năm 2023, được dự báo kinh tế tỉnh tiếp tục đà phục hồi ổn định với mức tăng trưởng cao hơn năm 2022; đồng thời năm 2023 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng vững chắc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

     Tài liệu tham khảo:

     Cục thống kê Phú Thọ (12/2022), Báo cáo “Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ năm 2022”.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
VẬN DỤNG NỘI DUNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY BÀI “HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT”
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TÍCH CỰC THI ĐUA XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN
CUỐN SÁCH CỦA TỔNG BÍ THƯ THỂ HIỆN TƯ TƯỞNG NHẤT QUÁN CỦA ĐẢNG TA VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC
Một số vấn đề khi soạn giáo án giảng dạy các bài “Kiến thức bổ trợ” - Chương trình Trung cấp lý luận chính trị
Phản bác luận điệu sai trái, thù địch về những luận điểm trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Dấu ấn ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam đi tới những mùa xuân đất nước (28/01/1941 - 28/01/2023)
50 năm, Hội nghị Paris (1973 - 2023) - Những bài học lớn cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay
Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng LLCT ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
Vai trò của việc vận dụng các nghị quyết của Đảng vào giảng dạy lý luận chính trị
Phát huy vai trò của giai cấp công nhân để xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất