Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  119
Hôm qua :  2979
Lượt truy cập : 3192785
Thông điệp của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
9 10 379

Thông điệp của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ tư, 22.11.2023 02:09
Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" là tuyển tập các bài viết, diễn văn và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Với hơn 600 trang với 111 bức ảnh, tác phẩm tập trung vào vấn đề nghiêm trọng và phức tạp của tham nhũng tiêu cực và nhấn mạnh vai trò quan trọng của kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng chống tham nhũng với phương châm “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

     Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tài liệu quan trọng và cung cấp thông tin, định hướng chiến lược để xây dựng một xã hội văn minh, công bằng và phát triển bền vững, góp phần thực hiện khát vọng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

     1. Tác phẩm truyền tải các thông điệp và hướng dẫn quan trọng về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng ta

     Tham nhũng tiêu cực là một tệ nạn nghiêm trọng và phức tạp, đe dọa đến sự công bằng, chính trị trong sạch và phát triển bền vững của đất nước. Kiên quyết và kiên trì là nguyên tắc cơ bản trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Chỉ có sự quyết tâm mạnh mẽ và sự kiên nhẫn, kiên trì trong công cuộc này mới đem lại hiệu quả. Vì vậy, phải nhất quán phương châm: không dừng, không nghỉ, phải làm lâu dài, quyết liệt, kiên trì, bền bỉ và đồng bộ; phòng, chống từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, phải gắn kết chặt chẽ giữa phòng và chống; giữa phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, trong đó phòng là cơ bản, lâu dài, chống là quan trọng, cấp bách.Thông điệp này cũng trả lời cho băn khoăn của nhiều người là liệu sau khi Tổng Bí thư nghỉ thì công tác này có được tiếp tục không và liệu có quyết liệt như hiện nay không.

     Trong tác phẩm đã thể hiện rõ trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, cùng với “chống” là “xây”, cùng với “đẩy lùi” là “ngăn chặn”, cùng với xử lý nghiêm minh, nghiêm khắc là phòng ngừa, giáo dục, góp phần hạn chế tham nhũng, tiêu cực. Phải làm một cách kiên trì, nhân văn, bài bản và thuyết phục “nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình”. Với tinh thần giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe là chính để những người khác không vi phạm, như lời Tổng Bí thư đã phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV: “Không thích thú gì việc kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót, nhưng buộc phải làm. Như Bác Hồ đã nói, phải cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cây”.

     Tác phẩm đưa ra những hướng dẫn quan trọng về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đó là: Cần tạo ra một môi trường thuận lợi để ngăn chặn và trừng phạt tham nhũng. Điều này đòi hỏi sự quyết đoán và quyết tâm của cả Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Cần thiết phải tăng cường quản lý, kiểm soát và giám sát công khai, minh bạch trong các lĩnh vực tài chính, quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh là một phần quan trọng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Xây dựng và thực hiện các chính sách, quy định và cơ chế phòng chống tham nhũng là một yếu tố quan trọng. Cần có sự tập trung vào việc xây dựng các quy trình minh bạch, công khai và giám sát chặt chẽ. Nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ và công dân là cần thiết. Tất cả mọi người phải hiểu rõ tầm quan trọng của việc từ chối và chống lại tham nhũng.

     Tác phẩm cũng xác định việc tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức về hệ quyền và trách nhiệm của công dân trong việc tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đảm bảo trách nhiệm và trừng phạt nghiêm minh: Tăng cường trách nhiệm và đảm bảo tính minh bạch trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến tham nhũng; trừng phạt nghiêm minh, không dung thứ và không che giấu bất kỳ hành vi tham nhũng nào. Xây dựng hệ thống pháp luật mạnh mẽ và thi hành công bằng để trừng phạt các hành vi tham nhũng.

     Tổng thể, tác phẩm gửi thông điệp rõ ràng về sự quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và và cung cấp hướng dẫn về việc thực hiện các biện pháp và chiến lược trong công cuộc này, đề cao tầm quan trọng của sự kiên quyết và kiên trì để xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch và phát triển bền vững. 

     2. Tác phẩm có tầm quan trọng lớn trong việc tạo đà, định hướng và khích lệ sự tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực

     Định hướng chiến lược: Tác phẩm đề cập đến sự kiên quyết và kiên trì là nguyên tắc cơ bản trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Điều này mang lại sự định hướng rõ ràng và mạnh mẽ cho việc xây dựng và thực hiện các biện pháp chống tham nhũng.

     Tạo đà cho sự thay đổi: Tác phẩm cung cấp thông điệp quan trọng về việc tạo ra một môi trường thuận lợi để ngăn chặn và trừng phạt tham nhũng. Điều này thúc đẩy sự thay đổi trong quản lý, giám sát và công khai các hoạt động, góp phần tạo ra một xã hội công bằng và chính trị trong sạch.

     Đảm bảo trách nhiệm và trừng phạt: Tác phẩm đặc biệt nhấn mạnh việc đảm bảo trách nhiệm và trừng phạt nghiêm minh đối với các hành vi tham nhũng. Điều này góp phần tạo ra một môi trường công bằng và minh bạch, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng về sự không dung thứ và không che giấu bất kỳ hành vi tham nhũng nào.

     Nâng cao nhận thức và trách nhiệm: Tác phẩm nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo, cán bộ, và công dân trong việc tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng. Bằng cách tăng cường nhận thức chính trị và trách nhiệm, tác phẩm này khuyến khích mọi người tham gia vào cuộc chiến chống tham nhũng.

     Định hướng niềm tin: Tác phẩm khẳng định ý chí quyết tâm và sự đồng lòng của nhân dân ta trong cuộc chiến đấu phòng chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, nhất hô bá ứng, tiền hô hậu ủng”; niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân “kiên quyết, kiên trì” đến cùng chống giặc nội xâm để làm cho Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

     Có thể khẳng định, tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang ý nghĩa hết sức sâu sắc trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay đang được Đảng ta chỉ đạo quyết liệt và đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực với phương châm: không dừng, không nghỉ, phải làm lâu dài, bền bỉ, đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, việc tích cực triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung, giá trị, thông điệp của tác phẩm sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng không chỉ nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi của tác phẩm mà còn hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

ThS. Hà Thị Thu Lan

Khoa Lý luận cơ sở

     Tài liệu tham khảo

     1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia. H. 2011.

     2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia. H. 2016.

     3. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia. H. 2021.

     4. Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh", Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2023.

     5. Quốc hội: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giải pháp nâng cao chất lượng xuất bản Bản tin "Thông tin Lý luận và thực tiễn”
Phủ nhận lý luận về chủ nghĩa tư bản độc quyền của Lênin hay che đậy bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản?
Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay
Chi bộ khoa Lý luận cơ sở tổ chức Sinh hoạt chuyên đề quý 3 tại Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh xã Chu Hóa
Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn mức 1 năm 2025, mức 2 vào năm 2030
Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và vai trò lãnh đạo của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TÁC PHẨM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” VÀO GIẢNG DẠY PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - ÁNH SÁNG CỦA NGỌN CỜ ĐỘC LẬP DÂN TỘC
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 2 NĂM 2023
MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC TÔN GIÁO HIỆN NAY
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất