Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  406
Hôm qua :  300
Lượt truy cập : 2215476
NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ NHIỆM VỤ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH CỦA TỈNH PHÚ THỌ
9 10 1284

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ NHIỆM VỤ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH CỦA TỈNH PHÚ THỌ

Thứ sáu, 10.06.2022 13:55

ThS. Nguyễn Việt Hà
Khoa Lý luận cơ sở
Trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, một quốc gia hay một địa phương muốn phát triển mạnh mẽ và nâng cao khả năng cạnh tranh thì cần quan tâm phát triển kinh tế - xã hội. Một trong những yếu tố có tính quyết định đến sự phát triển kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh của lĩnh vực kinh tế của quốc gia và các địa phương đó là sức hút của môi trường đầu tư kinh doanh. Nhận thức đầy đủ vấn đề này, tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua rất quan tâm đến nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Đặc biệt, trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX còn xác định cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh là khâu đột phá duy nhất trong nhiệm kỳ này.

     Để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cần chú ý cải thiện và tác động đến những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó có những yếu tố cơ bản sau:

     Thứ nhất, vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên. Đây là những ưu đãi vốn có một vùng lãnh thổ. Nó có ưu thế lâu dài trong phát triển kinh tế xã hội và là căn cứ để hoạch định các chính sách phát triển. Những yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp khai khoáng và du lịch. Nếu địa phương nào sở hữu những yếu tố tự nhiên thuận lợi sẽ dễ dàng thực hiện cơ chế cởi mở để khai thác sẽ tận dụng được lợi thế để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng khai thác lợi thế so sánh.

     Thứ hai, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật. Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật bao gồm hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc các lĩnh vực: giao thông, thuỷ lợi, y tế, giáo dục, ngân hàng, thông tin liên lạc, vui chơi giải trí… phục vụ trực tiếp nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hoặc gián tiếp thông qua người lao động. Các dự án đầu tư, hay doanh nghiệp chỉ hoạt động tốt khi có hệ thống cơ sở hạ tầng tốt vì hệ thống cơ sở hạ tầng lĩnh vực giao thông phục vụ cho hoạt động vận chuyển, lưu thông và những nhu cầu sản xuất, đầu tư.

     Thứ ba, thể chế công. Thể chế công điều chỉnh hành vi kinh doanh của các nhà đầu tư. Hệ thống các cơ chế chính sách và những quy định của cơ quan nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh như chính sách tài chính, chính sách thu nhập, chính sách tiền tệ, chính sách xuất nhập khẩu, chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần. Thực tế cho thấy sự thành công hay thất bại trong việc thu hút các nhà đầu tư phụ thuộc rất nhiều vào sự ổn định về chính trị và thể chế nhưng cũng tuỳ vào điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể của từng địa phương mà hệ thống cơ chế, chính sách có sự hấp dẫn đầu tư khác nhau. Vì thế, nơi tiếp nhận đầu tư càng ổn định về chính trị và cơ chế, chính sách thông thoáng phù hợp thì càng có khả năng thu hút được nhiều vốn đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

     Thứ tư, thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính là một yếu tố rất quan trọng góp phần tạo nên sự thành công của môi trường đầu tư. Thủ tục hành chính càng đơn giản, gọn nhẹ, rõ ràng thì sức hút của môi trường đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài càng lớn.

     Thứ năm, nguồn nhân lực. Một trong những yếu tố xã hội quan trọng của môi trường đầu tư là nguồn nhân lực. Đây là một trong những yếu tố rất cần thiết để các nhà đầu tư lập kế hoạch kinh doanh. Yếu tố này ảnh hưởng đến trình độ nhận thức của con người từ đó quyết định chất lượng của đội ngũ nhân lực - một trong những yếu tố đầu vào quan trọng phục vụ cho quá trình đầu tư và quyết định kết quả đầu tư. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính nhà nước là lực lượng quyết định sự thông thoáng, thuận lợi và những điều kiện tốt nhất cho hoạt động đầu tư kinh doanh từ góc độ thể chế, cơ chế và thủ tục hành chính.

     Để xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và có sức hấp dẫn cao thì cần phải tác động đến những yếu tố trên một cách hợp lý và đồng bộ. Vì vậy, để tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, thân thiện… xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc trong Kế hoạch cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 cũng chỉ rõ 08 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong giai đoạn này:

     Một là, công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, hiệp hội doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

     Hai là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao tính năng động, tiên phong, quyết tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành và nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

     Ba là, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý.

     Bốn là, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo bước đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm, phát triển công nghiệp và các ngành dịch vụ, du lịch.

     Năm là, nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

     Sáu là, chú trọng làm tốt công tác quy hoạch; hoàn thiện sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư.

     Bảy là, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, tổ chức lại mô hình, đổi mới nội dung xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.

     Tám là, đảm bảo về an ninh, trật tự để tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại. Tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

     Xác định những nhiệm vụ trên cho thấy tỉnh Phú Thọ đã đề ra được những giải pháp và xây dựng được kế hoạch khoa học, hợp lý để tác động đến những yếu tố quan trọng từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của khâu đột phá cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Thực hiện thành công bước đột phá này là cơ sở vững chắc để tỉnh Phú Thọ vươn lên phát triển kinh tế mạnh mẽ góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ LÃNH ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY GẮN VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH TỐT HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KIẾN TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2022
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 - 2025
DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, GẮN VỚI PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM CHO RẰNG Ở VIỆT NAM KHÔNG CÓ DÂN CHỦ
SỨC SỐNG CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI HIỆN NAY
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI HIỆN NAY
Tìm hiểu chính sách: “KẾ HOẠCH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH CỦA TỈNH PHÚ THỌ HƯỚNG TỚI TẠO ĐỘNG LỰC, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TOÀN TỈNH”
HIỆU QUẢ THAM GIA LỚP TẬP HUẤN GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, QUẬN ỦY, THỊ ỦY, THÀNH ỦY THUỘC TỈNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG QUẢN LÝ
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO ĐOÀN VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất