Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  76
Hôm qua :  416
Lượt truy cập : 567690
NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ
9 10 145

NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

Thứ sáu, 04.08.2017 15:50

ThS. Hà Thị Thu Lan
Giảng viên khoa LLMLN, TT HCM
Thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, tháng 7 năm 2017. Chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở: “ Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo tư tưởng Hồ chí Minh trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay” đã đi nghiên cứu thực tế tại Ban Dân vận Thành ủy và một số xã phường tại thành phố Việt Trì.

           Qua nghiên cứu thực tế cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay, quán triệt các quan điểm của Đảng về công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới, Thành ủy thành phố Việt Trì đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố và cấp ủy Đảng , HĐND, UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố đã quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác dân vận. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên trong các cấp chính quyền, cơ quan Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ được giao như: Các nội dung về công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính. Cấp ủy các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, thực hiện đúng chức năng phương thức lãnh đạo bằng phương thức dân chủ. 100% cấp ủy các cấp đã rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy Đảng trong lãnh đạo công tác dân vận của cơ quan, địa phương, đơn vị. Công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Hồ Chí Minh về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII được thực hiện có hiệu quả. Nhận thức về công tác dân vận trong các cấp chính quyền, cơ quan Nhà nước có nhiều chuyển biến, cán bộ công chức, viên chức đã chủ động, tích cực đi cơ sở gặp gỡ, tiếp xúc với dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đặc biệt đã có sự đổi mới về tác phong, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ, phục vụ nhân dân được tốt hơn.

          Chính quyền thành phố thường xuyên duy trì mối quan hệ phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong việc triển khai công tác dân vận; thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp, việc giao ban định kỳ; chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện  quy định của pháp Đảng và Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp và ký cam kết thực hiện nhiệm vụ phối hợp, thông báo những định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố tới MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để phối hợp thực hiện. MTTQ và các đoàn thể đã phát huy tốt vai trò, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,đẩy mạnh có kết quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo",tích cực tuyên truyền  để nhân dân tham gia xây dựng, tư vấn, phản biện các chủ trương, đề án, những vấn đề về phát triển KT-XH, QP-AN, những vấn đề liên quan tới quyền và lợi ích của nhân dân. Qua đó thúc đẩy KT-XH của địa phương phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm còn 1,39% . Công tác dân vận đã góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của thành phố Việt Trì và từng xã phường trên địa bàn.

          Năm 2017, thành phố Việt Trì xác định công tác dân vận  phải gắn sát với quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào các nội dung: Tăng cường công tác dân vận của Đảng và chính quyền để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở  các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tăng cường tiếp xúc lắng nghe, đối thoại, trao đổi, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống; dành nhiều sự quan tâm hơn cho những người dân có khó khăn trong cuộc sống; phối hợp chặt chẽ công tác dân vận trong hệ thống chính trị; xem trọng công tác dân vận chính quyền; công tác mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội; củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo quan điểm tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân./.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
QUAN ĐIỂM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Cập nhật quan điểm Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương Đảng khóa XII vào giảng dạy bài “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”
MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2017
KHOA LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ PHỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC NĂM 2017
THAO GIẢNG CẤP KHOA - BƯỚC ĐỆM QUAN TRỌNG CHO THAO GIẢNG CẤP TRƯỜNG CỦA GIẢNG VIÊN KHOA LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
HỌC TẬP VÀ NOI THEO PHONG CÁCH TƯ DUY HỒ CHÍ MINH
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ CÁC KHU VỰC KINH TẾ KHÁC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM
KHOA LÝ LUẬN MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HOÀN THÀNH VIỆC HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP CHO SINH VIÊN THỰC TẬP HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2017
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất