Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  588
Hôm qua :  1834
Lượt truy cập : 2064090
NGHỊ QUYẾT 02/2022/NQ-CP VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2022 - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM
9 10 217

NGHỊ QUYẾT 02/2022/NQ-CP VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2022 - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

Thứ sáu, 18.03.2022 09:28

ThS. Nguyễn Việt Hà
Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở
Tiếp nối các nghị quyết 19 và nghị quyết 02 trước đây (Nghị quyết số 19/NQ-CP các năm 2014, 2018 và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019), ngày 10/01/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. hướng tới mục tiêu nâng cao vị trí của nước ta trên các bảng xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với xu thế phát triển, việc ban hành Nghị quyết đảm bảo nguyên tắc bám sát định hướng cơ bản về cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh đề ra tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030.

Nghị quyết đã đưa ra những mục tiêu tổng quát với định hướng đến năm 2025 và những mục tiêu cụ thể trong năm 2022. Trong đó có mục tiêu tổng quát cơ bản nhất là: “Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao vị trí của nước ta trên các bảng xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19; tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân. Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19; kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh”.

Trong  mục tiêu đến năm 2025, Nghị quyết đề ra với 8 bộ chỉ số, trong đó có 05 bộ chỉ số tiếp nối các Nghị quyết của các năm trước: Năng lực cạnh tranh 4.0, Đổi mới sáng tạo, Chính phủ điện tử, Hiệu quả logistics, Năng lực cạnh tranh du lịch; 03 bộ chỉ số mới: Phát triển bền vững, Quyền tài sản, An ninh an toàn mạng. Đồng thời, các mục tiêu cụ thể trong năm 2022 cũng thể hiện rõ ràng, chi tiết gắn liền với các mục tiêu trên. 

Nghị quyết cũng chỉ rõ cần chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

“Cắt giảm danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và cải cách điều kiện kinh doanh.

Tập trung dỡ bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh do chồng chéo, mâu thuẫn, không hợp lý, khác biệt của các quy định pháp luật.

Tiếp tục thúc đẩy cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai và đổi mới quản lý hành chính đất đai.

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính.

Tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh gắn với đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương và kiểm tra, giám sát.

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu phát triển bền vững.

Tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19.

Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế gắn với thực hiện cải cách trong nước về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 cũng được chỉ rõ là sẽ cắt giảm danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và dỡ bỏ sự chống chéo, mâu thuẫn, không hợp lý, khác biệt của các quy đinh pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Đây là 2 ưu tiên mới trong nhiệm vụ Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh so với các năm trước, dù có khó khăn hơn nhưng là khởi điểm cho sự đột phá mới.

Trong Nghị quyết, Chính phủ cũng xác định rõ nhiệm vụ, vai trò của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương. Trong đó yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết này và các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Nghị quyết 02/2022/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 là sự tiếp nối và phát triển các nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh của đất nước trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Nghị quyết là cơ sở đồng thời cũng là yêu cầu tất yếu với các bộ, ngành, địa phương cùng chung sức cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh của quốc gia, khẳng định và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 1 NĂM 2022
BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG GIỮ VỮNG VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH - LAN TỎA NÉT ĐẸP VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ - MỘT YÊU CẦU CẤP THIẾT ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN TRONG THỜI GIAN TỚI
VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM
VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIX CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ VÀO GIẢNG DẠY BÀI “XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM”
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH THAO GIẢNG CẤP KHOA NĂM 2022
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHONG SẮC - NGƯỜI CHIẾN SĨ CỘNG SẢN KIÊN TRUNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ MÔN HỌC “KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN” TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
MÙA XUÂN NHỚ BÁC - NHÂN DÂN ĐẤT TỔ TỰ HÀO 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM ĐỀN HÙNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất