Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  577
Hôm qua :  612
Lượt truy cập : 951507
MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRAO ĐỔI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN “ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI”
9 10 104

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRAO ĐỔI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN “ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI”

Thứ sáu, 26.04.2019 22:15

ThS. Trần Thị Hướng
Khoa LLMLN, TTHCM
Môn học “Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội” là một trong 09 môn học thuộc chương trình Trung cấp LLCT-HC. Kết cấu môn học gồm 13 bài với tổng 104 tiết, trong đó thực học trên lớp 76 tiết, thảo luận 24 tiết, báo cáo thực tế 04 tiết.

Các chuyên đề của môn học tập trung nghiên cứu quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về các lĩnh vực cụ thể. Bao gồm: Kinh tế, văn hóa, chính sách xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, dân tộc - tôn giáo, quyền con người, an ninh - quốc phòng, tệ nạn xã hội, đường lối đối ngoại... Đây là một trong những môn học có dung lượng dài nhất trong chương trình TLLCT-HC. Nghiên cứu quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước ta về nhiều lĩnh vực khác nhau. Yêu cầu đặt ra đối với môn học là cần đảm bảo tính chính xác tuyệt đối về mặt đường lối của Đảng, cập nhật theo tinh thần mới nhất các văn kiện, Nghị quyết của Đảng để bổ sung vào bài học. Về kết cấu của từng chuyên đề, cơ bản chia ra làm 2 phần chính: Phần thứ nhất, hệ thống lý luận chung về lĩnh vực cần nghiên cứu; phần thứ hai, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước ta về lĩnh vực đó. Như vậy, người học cần nắm rõ những lý luận chung nhất, sau đó đi nghiên cứu quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước ta về các lĩnh vực đó.

Trong thời gian vừa qua, với việc đổi mới hình thức dạy và học, hình thức thi và kiểm tra của nhà trường, chất lượng học tập các chuyên đề, phần học của học viên chương trình TCLLCT-HC được cải thiện rõ rệt. Học viên tích cực, chủ động hơn rất nhiều trong các bài học của mình. Điều đó được thể hiện rất rõ qua kết quả thi và kiểm tra ở các lớp, có sự phân loại học viên rõ ràng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận không nhỏ học viên chưa thực sự tập trung, đầu tư nghiêm túc vào việc học lý luận chính trị. Đặc biệt khi được hỏi về việc học tập các chuyên đề của chương trình học, không ít học viên nhận định chủ quan rằng hầu hết các môn học trong chương trình TCLCT đều khô khan và trừu tượng khó hiểu. Để nâng cao hơn nữa chất lượng học tập của học viên, bên cạnh việc đổi mới hình thức thi và kiểm tra, đổi mới phương pháp dạy và học, tôi xin mạnh dạn trao đổi một số kinh nghiệm của bản thân trong việc dạy và học môn “Đường lối, chính sách” như sau:

Về phía giảng viên

Thứ nhất, môn học “Đường lối, chính sách” là môn học đặc thù nghiên cứu quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chính vì vậy, giảng viên phải cập nhật kịp thời các văn bản mới nhất của Đảng, của Nhà nước để bổ sung vào bài giảng. Tuyệt đối tránh tình trạng nói sai quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước.  

Thứ hai, giảng viên cần đặc biệt chú ý giới thiệu một cách lô gic, khoa học kết cấu của từng chuyên đề trước khi đi vào giảng dạy từng nội dung của bài. Việc giới thiệu một cách khoa học kết cấu của bài sẽ giúp người học có cái nhìn tổng thể về bài học, từ đó khi đi vào nghiên cứu từng nội dung, giữa các phần, các mục sẽ có sự móc nối với nhau, người học sẽ dễ dàng tiếp cận các vấn đề nghiên cứu.

Thứ ba, giảng viên cố gắng lựa chọn những ngôn từ rõ ràng, dễ hiểu để giải thích các khái niệm, phạm trù trong bài, tránh giải thích vòng vo. Bám vào các từ khóa ở các khái niệm để phân tích cho người học hiểu. Ví dụ, đối với bài “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, khi giải thích khái niệm Kinh tế thị trường là nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, chúng ta cần bám vào cụm từ khóa là cơ chế thị trường để làm rõ khái niệm kinh tế thị trường.

Thứ tư, cần định hướng học viên cách liên hệ thực tiễn đối với từng chuyên đề. Quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước là ở tầm vĩ mô, qua việc nghiên cứu các chuyên đề đã học, học viên cần có sự vận dụng vào thực tiễn địa phương, cơ sở. Đối với từng lĩnh vực cụ thể, địa phương đã cụ thể hóa quan điểm của Đảng bằng những chính sách, những việc làm cụ thể như thế nào? Kết quả đạt được đến đâu? Còn tồn tại hạn chế gì cần khắc phục? và trong thời gian tới cần đưa ra những giải pháp gì để khắc phục những tồn tại hạn chế đó. Tất cả những nội dung này cần được giảng viên hướng dẫn, định hướng rõ ràng cho học viên trong các buổi giảng, buổi thảo luận trên lớp.

Về phía học viên

Để có kết quả học tập tốt nhất, học viên cần có thái độ học tập đúng đắn, nghiêm túc, chủ động trong mỗi bài học, mỗi phần học của chương trình. Cụ thể, đối với môn “Đường lối, chính sách”, do đặc thù là một môn học dài, nghiên cứu về nhiều lĩnh vực. Do đó, yêu cầu người học cần xem qua kết cấu môn học, kết cấu bài học trước khi lên lớp. Nắm được tổng quan môn học, bài học sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu những kiến thức mới trong bài khi trao đổi bài với các thầy, cô trên lớp.

Học viên cần chú ý đến tính cập nhật quan điểm mới nhất của Đảng đối với môn học này. Việc sử dụng những nguồn tài liệu không chính thống sẽ dẫn đến nói sai, hiểu sai, thậm chí viết sai quan điểm của Đảng trong bài thi. Do vậy, tuyệt đối người học phải bám vào nguồn tài liệu chính thống là sách giáo trình, vở ghi, nguồn tài liệu, thông tin các thầy, cô cung cấp để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối khi chúng ta đề cập đến đường lối, quan điểm của Đảng.

Việc học tập môn “Đường lối, chính sách” của học viên thời gian vừa qua còn nhiều hạn chế từ đó ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học LLCT nói chung của nhà trường. Do đó, trong thời gian tới, bên cạnh việc đổi mới hình thức dạy và học, thi và kiểm tra của nhà trường, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học môn học này nói riêng, các môn học trong chương trình TCLLCT-HC nói chung, chúng ta cần tìm ra đặc điểm đặc thù của từng môn học. Từ đó, có cách truyền giảng sao cho thuyết phục nhất, lôi quốn người học vào từng chuyên đề, bài giảng. Có như vậy, chất lượng học tập của học viên TCLLCT - HC sẽ được cải thiện rõ rệt.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KHOA LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HOÀNTHÀNH KẾ HOẠCH THAO GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019
HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CỦA ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I NĂM 2019
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ MỘT SỐ THÀNH TỰU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
MỘT SỐ ĐIỂM QUY ĐỊNH VỀ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN ĐỐI VỚI NGƯỜI THEO TÔN GIÁO VÀ ĐẢNG VIÊN LÀ NGƯỜI THEO TÔN GIÁO THAM GIA SINH HOẠT TÔN GIÁO
VAI TRÒ CỦA CÁC GIỜ THẢO LUẬN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý KHI GIẢNG BÀI TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIẢNG VIÊN TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018
MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG Ở HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |