Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  4542
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167031
MỘT SỐ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
9 10 368

MỘT SỐ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thứ sáu, 21.04.2023 14:18

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở nhằm trang bị, củng cố những kiến thức cơ bản về lý luận, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và năng lực thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu mới là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay.

          Xuất phát từ tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị cũng như việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng tương đương cho cán bộ công chức ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 420/QĐ-BNV, ngày 02/6/2022 "Ban hành chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương"; Quyết định số 421/QĐ-BNV, ngày 02/6/2022 "Ban hành chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương" thay thế chương trình bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính theo quyết định số 2640-2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018; Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đã ban hành khung chương trình giảng dạy chương trình chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương.

          Đối với chương trình bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương: Khối lượng kiến thức có 20 chuyên đề giảng dạy và 06 chuyên đề báo cáo (có các chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên), đi thực tế, kiểm tra, viết tiểu luận, cụ thể: - Phần I: Kiến thức, bao gồm 12 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo; - Phần II: Kỹ năng, bao gồm 08 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo; - Phần III: Đi thực tế, kiểm tra, viết tiểu luận. Thời gian bồi dưỡng là 6 tuần với 240 tiết (08 tiết/ngày). Đánh giá học viên qua hình thức: Kiểm tra 02 lần (bằng hình thức thi trắc nghiệm), đi thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.

          Đối với chương trình bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên và tương đương: Khối lượng kiến thức gồm 20 chuyên đề, trong đó 16 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo (có các chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên), đi thực tế, kiểm tra, cụ thể: - Phần I: Kiến thức, gồm 07 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo; - Phần II: Kỹ năng, gồm 09 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo; - Phần III: Đi thực tế, kiểm tra. Thời gian bồi dưỡng là 160 tiết (08 tiết/ngày). Đánh giá học viên qua hình thức: Kiểm tra 02 lần (bằng hình thức thi trắc nghiệm), đi thực tế cuối khóa.

          Căn cứ vào Quyết định và chương trình khung của Bộ Nội vụ Ban Giám hiệu trường chính trị tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 249-QĐ/TCT ngày 24/6/2022 về việc "Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương", chỉ đạo các khoa xây dựng kế hoạch phân công bài giảng cho các giảng viên, đôn đốc các giảng viên tập trung soạn giảng, ra đề thi trắc nghiệm, xây dựng dự thảo báo cáo thực tiễn gắn với địa phương tỉnh Phú Thọ.

          Sau một thời gian triển khai soạn và giảng chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính (mới) và tương đương bước đầu đạt một số hiệu quả như sau:

          Thứ nhất, việc triển khai chương trình chuyên viên, chuyên viên chính (mới) và tương đương được tổ chức trong thời điểm trường có đủ cơ số giảng viên chính có trình độ đảm bảo giảng dạy theo quy định. Cùng với Quyết định số 249, nhà trường đã phân công giảng viên tiếp cận chương trình mới, soạn bài, làm đề thi trắc nghiệm và thành lập hội đồng khoa học đánh giá chất lượng các mẫu đề thi trắc nghiệm, thẩm định các bài giảng đảm bảo tham gia giảng dạy.

          Thứ hai, nội dung chương trình mới so với chương trình cũ có nhiều đổi mới, nhiều bài mang tính tổng hợp và khái quát cao, có những chuyên đề mới hoàn toàn mà ở những chương trình trước đây chưa hề có; đòi hỏi giảng viên phải có kiến thức chuyên sâu và cần có thời gian nhất định để đào sâu nghiên cứu. Một số báo cáo thực tiễn mang tính học thuật cao, chưa gắn với thực tế của tỉnh Phú Thọ nên đòi hỏi giảng viên phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung tư liệu, số liệu. Tuy nhiên, thông qua 02 lớp bồi dưỡng chuyên viên khóa 1 (tháng 9/2022) học tập trung tại trường và khóa 2 (từ tháng 01 - tháng 3/2023) tại huyện Phù Ninh bước đầu các bài giảng nhận được tín hiệu phản hồi tốt từ học viên.

          Thứ ba, việc triển khai hình thức đánh giá kết quả học tập của học viên qua hình thức thi trắc nghiệm ở 02 phần lý thuyết và kỹ năng là điểm mới trong chương trình lần này. Trên cơ sở Quyết định số 249, giảng viên tham gia giảng dạy bài giảng nào sẽ xây dựng dự thảo 20 câu hỏi trắc nghiệm tương ứng, nộp về Hội đồng khoa học nhà trường để thông qua. Qua trình xây dựng bộ câu hỏi thi trắc nghiệm đã được làm đúng quy trình, theo bộ mã đề, mỗi mã có 50 câu trắc nghiệm tương đương 0,2 điểm cho mỗi câu trả lời đúng. Kết quả thi trắc nghiệm tại 02 lớp chuyên viên (Chuyên viên K1,chuyên viên Phù Ninh) cho thấy học viên có sự chuẩn bị học, nghiên cứu, ôn và thi đạt kết quả tốt.

          Thứ tư, các báo cáo thực tế của chương trình mới trong hướng dẫn của Bộ Nội vụ mới chủ yếu ở dạng đề cương, chưa có nội dung chi tiết, cụ thể. Đây là một trong những khó khăn gặp phải khi giảng viên tham gia dạy dạy chương trình chuyên viên, chuyên viên chính mới. Trên cơ sở đó, để tạo điều kiện thuận lợi trong giảng dạy cho những năm tiếp theo, Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết định cho các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình mới nghiên cứu xây dựng, biên soạn các báo cáo đưa vào thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Đây là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng khung các báo cáo thực tiễn cho phù hợp với thực tế tỉnh Phú Thọ và phù hợp với đối tượng bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh.

           04 đề tài đã được Hội đồng khoa học nhà trường quyết định phê duyệt thuyết minh gồm:

          1. Nghiên cứu, biên soạn báo cáo chuyên đề phần Kiến thức chung chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương.

          2. Nghiên cứu, biên soạn báo cáo chuyên đề phần Kỹ năng chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương.

          3. Nghiên cứu, biên soạn báo cáo chuyên đề phần Kiến thức chung chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên  chính và tương đương.

          4. Nghiên cứu, biên soạn báo cáo chuyên đề phần Kỹ năng chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương.

          Đây sẽ là một hướng đi mới mang lại hiệu quả cho nhà trường, giảng viên và học viên khi tham gia giảng dạy và học tập trong chương trình mới này. 04 đề tài sau khi được nghiệm thu sẽ được in thành tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập cho giảng viên và học viên của nhà trường, cung cấp cho học viên một cách tổng thể nhất các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh; các chủ trương, chính sách mới của Đảng và nhà nước, các kỹ năng ứng dụng hiệu quả; từ đó học viên vận dụng vào trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở cơ quan đơn vị công tác.

          Từ những hiệu quả đạt được bước đầu nêu trên, trong thời gian tới, để tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính (mới) và tương đương đạt hiệu quả cần thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

          Thứ nhất, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục quan tâm chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức giảng dạy, quản lý ở các lớp chuyên viên, chuyên viên chính mới. Cần lên kế hoạch cụ thể về lịch trình, thời gian, đẩy nhanh tiến độ mở các lớp chuyên viên và chuyên viên chính mới, để tạo sự chủ động và tập trung cho các khoa trong công tác giảng dạy theo chương trình mới.

          Thứ hai, Ban Giám hiệu tiếp tục tăng cường chỉ đạo việc phối hợp giữa các phòng, khoa trong kế hoạch xây dựng lịch giảng dạy; phối hợp giữa các khoa trong các khâu như: phân công bài giảng, khâu ra đề thi trắc nghiệm, chấm thi,… tránh tình trạng trùng lắp hoặc bỏ sót nội dung, nhất là khâu mã hóa đề thi trắc nghiệm, và tránh sự trùng lặp đề tài tiểu luận chuyên viên chính.

          Thứ ba, tiếp tục triển khai và đôn đốc các giảng viên đẩy nhanh tiến độ soạn giảng bài mới, xây dựng đề thi  trắc nghiệm bổ sung  để chủ động, kịp thời trong công tác giảng dạy cũng như góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

          Thứ tư, tiếp tục chỉ đạo 04 đề tài khoa học cấp cơ sở liên quan đến khung chương trình nội dung các báo cáo thực tế của chương trình mới. Bổ sung, hoàn thiện và sớm ban hành bộ tài liệu chuẩn về các báo cáo thực tiễn của chương trình mới theo hướng đảm bảo thực hiện đúng Quy định của Bộ Nội vụ, phù hợp với mục tiêu đào tạo và điều kiện, hoàn cảnh của nhà trường, của tỉnh Phú Thọ để giảng viên có cơ sở pháp lý khi tổ chức thực hiện chương trình mới một cách đúng đắn.

          Thứ năm, bản thân mỗi giảng viên cũng cần chủ động, tích cực, sắp xếp thời gian, cập nhật và bổ sung kiến thức mới nâng cao chất lượng trong công tác soạn giảng cũng như các công việc có liên quan nhằm đảm bảo các điều kiện để triển khai chương trình chuyên viên, chuyên viên chính mới một cách đồng bộ, thông suốt và mang lại hiệu quả cao nhất.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23-CT/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH"
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045” VÀO GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ''KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN''
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VỀ "TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045” VÀO GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ''KIẾN THỨC BỔ TRỢ''
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 1 NĂM 2023
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045” VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC CNXH KHOA HỌC
76 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ Ở VÀ LÀM VIỆC TẠI XÃ YÊN KIỆN, HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ (30/3/1947 - 30/3/2023)
ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ 83 NĂM THÀNH LẬP (THÁNG 3/1940 - THÁNG 3/2023) VÀ LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN PHÚ THỌ TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI
TRÁCH NHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ VỚI VIỆC TÍCH HỢP NỘI DUNG VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất