Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  16
Hôm nay :  266
Hôm qua :  2979
Lượt truy cập : 3192932
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI
9 10 433

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thứ sáu, 10.03.2023 12:35

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Phú Thọ là tỉnh miền núi có diện tích tự nhiên là 3.534,5 km2, dân số trên 1,5 triệu người, với 50 dân tộc sinh sống (dân tộc thiểu số chiếm khoảng 17%); có 02 tôn giáo chính là Công giáo và Phật giáo với tổng số 219.205 tín đồ (chiếm khoảng 17% dân số). Tỉnh gồm 13 đơn vị hành chính cấp huyện (trong đó 10 huyện miền núi) và 225 đơn vị hành chính cấp xã; 2.328 khu dân cư.

          Bộ máy Mặt trận Tổ quốc (viết tắt là MTTQ) Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh gồm: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ với 27 cán bộ, 01 Văn phòng và 03 Ban chuyên môn; Ủy ban MTTQ Việt Nam 13 huyện, thành, thị với 58 cán bộ; Ủy ban MTTQ Việt Nam 225 xã, phường, thị trấn với 665 cán bộ; 2.328 Ban công tác Mặt trận với 19.626 thành viên. Số lượng ủy viên Ủy ban của MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên địa bàn tỉnh là 8.242 vị, trong đó: Cấp tỉnh: 84 vị, cấp huyện: 642 vị, cấp xã: 7.516 vị. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 13/13 huyện, thành, thị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện là ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy (đạt 100%) và 225/225 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã (đạt 100%), trong đó 30% Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tham gia thường vụ cấp xã.

          Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức thành viên, cùng với sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tốt Chương trình phối hợp thống nhất hành động, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

          Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng tuyên truyền, thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; triển khai Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tuyên truyềncác hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc và của tỉnh Phú Thọ.

          Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024;hướng dẫn MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên tuyên truyền, triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục triển khai Đề án về “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”; hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022;hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại; hướng dẫn tuyên truyền biển, đảo; công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2022; triển khaituyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV năm 2021 - 2022; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022và Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ tư năm 2022 - 2023...

          Tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thôngcủa trung ương và của tỉnh xây dựng chuyên trang,chuyên mục, xuất bản các ấn phẩm thông tin tuyên truyền về kết quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt; những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực...Duy trì trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (mattrantoquoc.phutho.gov.vn). Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh, 13/13 (100%) huyện, thành thị, 85/225 MTTQ cấp xã, phường, thị trấn đã sử dụng mạng xã hội (Fanpage facebook); với lượng truy cấp trên 7.000 lượt cho các Trang từ tỉnh đến cơ sở. Đây là một trong những kênh thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh được tuyên truyền rộng rãi hiện nay; tạo nên môi trường thông tin lành mạnh, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ... Phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên đăng tải, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội..Mở rộng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

          Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với số lượng ca nhiễm trên địa bàn tỉnh tăng nhanh và duy trì ở mức cao, nhất là trong tháng 02/2022 nên một số hoạt động của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên bị ảnh hưởng, thu hẹp quy mô tổ chức hoạt động. Có thời điểm một số hoạt động phải điều chỉnh thời gian triển khai thực hiện nên đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai công việc. Ở một số địa phương, công tác phản biện còn nhiều hạn chế, chủ yếu vẫn là tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản; công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân; công tác thông tin báo cáo của một số đơn vị chưa kịp thời, còn chậm muộn. Nguyên nhân do sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy; sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên ở một số nơi chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ; đội ngũ cán bộ mặt trận cấp cơ sở chưa đồng đều, còn hạn chế về kinh nghiệm công tác Mặt trận, kỹ năng tuyên truyền, vận động; kỹ năng giám sát, phản biện xã hội...

          Để tiếp tục đổi mới mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

          Thứ nhất, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền;vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xâykhối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của dân tộc, của đất nước và của địa phương, đơn vị. Tuyên truyền vận động thực hiệnChỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết đại hộiĐảng toàn quốc lần thứ XIII;Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2019 - 2024.Triển khai việc nghiên cứu, biên soạn, tái bản bổ sung và xuất bản cuốn lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ giai đoạn 1930 - 2020. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua việc xây dựng và phát hành cuốn Thông tin công tác Mặt trận tỉnh, Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ấn phẩm của các tổ chức thành viên tuyên truyền về kết quả hoạt động của MTTQvà các tổ chức thành viêntrong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục thực hiện Đề án "Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam"; đẩy mạnh triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam... Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân, kịp thời tập hợp, phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong công tác dân tộc, tôn giáo; vận động và phát huy vai trò người tiêu biểu, uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của doanh nghiệp, người dân trong phục hồi, phát triển kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt với phòng, chống dịch Covi-19.

          Thứ hai, vận động vhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19 và thi đua tham gia phát triển kinh tế sau khi kiểm soát được dịch bệnh. Tổ chức tốt công tác vận động, tiếp nhận,phân bổ nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch và tham gia ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19; tiếp tục giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; nâng cao chất lượng cuộc vận động theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai thực hiện tiêu chí công nhận nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

          Triển khai các chương trình phối hợp về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"; an toàn giao thông; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội; công tác dân số, thi hành Luật Hợp tác xã...

          Thứ ba, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. tạo điều kiện để nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội đối với chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Triển khai Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

          Thứ tư, tham mưu với cấp ủy các cấp kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là triển khai và thực hiện hiệu quả Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Đồng thời, thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ MTTQ ở cơ sở. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 08/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về “Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2025”.

          Với những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, năm 2023 hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Phú Thọ và các tổ chức thành viên sẽ luôn bám sát nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì và phát động. Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua giám sát, thực hiện dân chủ ở cơ sở sẽ đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ các cấp trong hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

          Tài liệu tham khảo:

          1. Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận năm 2022; Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRÁCH NHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ VỚI VIỆC TÍCH HỢP NỘI DUNG VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ SỐ Ở VIỆT NAM
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TIẾP NHẬN VÀ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2023
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ SỨC MẠNH BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY
CẬP NHẬT, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC “CNXH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM”
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG ĐẤU TRANH PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, XUYÊN TẠC CHỐNG PHÁ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
CẬP NHẬT, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VÀO GIẢNG DẠY BÀI “NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM”
GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG VIỆT NAM
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2022
VẬN DỤNG NỘI DUNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY BÀI “HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT”
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất