Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  493
Hôm qua :  1353
Lượt truy cập : 3090772
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TIẾP NHẬN VÀ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2023
9 10 265

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TIẾP NHẬN VÀ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2023

Thứ ba, 28.02.2023 09:56

ThS. Đỗ Quỳnh Phương
Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Căn cứ vào công văn số 881/CV-HVBCTT-ĐT ngày 15/02/2023 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền “Về việc tổ chức cho sinh viên đi thực tập”; thực hiện sự phân công, giao nhiệm vụ của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, khoa Lý luận cơ sở đã tiếp nhận 01 sinh viên lớp Tư tưởng Hồ Chí Minh K39 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền về thực tập tại khoa từ ngày 27/02 đến ngày 23/4/2023.

     Sau buổi gặp mặt giữa khoa và sinh viên thực tập vào sáng ngày 27/02/2023, lãnh đạo khoa Lý luận cơ sở phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên; quán triệt về mục đích, yêu cầu của đợt thực tập: Củng cố và nâng cao thế giới quan khoa học và phương pháp luận duy vật biện chứng. Củng cố các kiến thức lý thuyết đã học trong chương trình đào tạo của ngành học. Hiểu được quy trình tổ chức giảng dạy môn học thuộc ngành tại Trường Chính trị tỉnh hiện nay. Phân tích, tổng hợp, đánh giá, phản biện; Kỹ năng tư duy sáng tạo; tư duy hệ thống; Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý thời gian, lập kế hoạch; Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu; Kỹ năng vận dụng kiến thức lý thuyết để vận dụng vào thực tiễn. Góp phần củng cố trong sinh viên lòng tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Rèn luyện tác phong, ý thức chấp hành nội quy, trách nhiệm đối với công việc, tính tự giác, kỷ luật lao động. Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, xây dựng và nâng cao ý thức nghề nghiệp cho sinh viên; rèn luyện lòng yêu nghề để trở thành giảng viên lý luận.

     Quán triệt các nhiệm vụ: Sinh viên tham gia các hoạt động phù hợp trong nhà trường để làm quen với hệ thống tổ chức và môi trường nghề nghiệp. Sinh viên phải xây dựng và thực hiện kế hoạch thực tập, nắm bắt thông tin, viết nhật ký, viết thu hoạch thực tập; tham gia dự giờ để học tập kinh nghiệm; soạn bài, tập giảng và giảng trước khoa. Sinh viên tuân thủ sự điều hành của Lãnh đạo khoa, sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực tập.

     Lãnh đạo khoa đã phân công nhiệm vụ cho các sinh viên trong thời gian thực tập: Sinh viên thực tập được bố trí như một thành viên của khoa, ngoài nhiệm vụ chính sinh viên còn tham gia vào các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, các hoạt động khác theo yêu cầu của khoa và nhà trường, phù hợp với năng lực, nhiệm vụ của sinh viên. Thực hiện sự phân công của Lãnh đạo khoa và giảng viên phân công hướng dẫn thực tập. Sinh viên đã nghiêm túc nhận nhiệm vụ được phân công bước đầu tìm hiểu, nắm bắt tình hình của khoa và nhà trường, hòa nhập với môi trường mới.

     Với những kinh nghiệm của khoa từ nhiều năm nay, với sự nhiệt tình, trách nhiệm của các giảng viên, sự chấp hành nghiêm túc, sự nỗ lực cố gắng của sinh viên, khoa Lý luận cơ sở, sinh viên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ SỨC MẠNH BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY
CẬP NHẬT, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC “CNXH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM”
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG ĐẤU TRANH PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, XUYÊN TẠC CHỐNG PHÁ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
CẬP NHẬT, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VÀO GIẢNG DẠY BÀI “NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM”
GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG VIỆT NAM
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2022
VẬN DỤNG NỘI DUNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY BÀI “HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT”
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TÍCH CỰC THI ĐUA XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN
CUỐN SÁCH CỦA TỔNG BÍ THƯ THỂ HIỆN TƯ TƯỞNG NHẤT QUÁN CỦA ĐẢNG TA VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC
Một số vấn đề khi soạn giáo án giảng dạy các bài “Kiến thức bổ trợ” - Chương trình Trung cấp lý luận chính trị
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất