Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  20
Hôm qua :  2979
Lượt truy cập : 3192686
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TÍCH CỰC THI ĐUA XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN
9 10 241

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TÍCH CỰC THI ĐUA XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN

Thứ hai, 13.02.2023 08:26

ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một nhiệm vụ trọng tâm của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được nêu trong Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII). Việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong giai đoạn hiện nay tại các trường chính trị. Để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt hiệu quả cao phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: Chương trình đào tạo, nội dung giáo trình, cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện dạy học… Tuy nhiên, để phát huy được hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thì đội ngũ giảng viên có vai trò rất quan trọng vì là chủ thể quyết định.

     Trong xu thế phát triển hiện nay, đối tượng học viên và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đã có những thay đổi nhất định. Đối tượng học viên ngày càng đa dạng về lĩnh vực công tác; trình độ, năng lực ngày càng cao. Do đó, yêu cầu đội ngũ giảng viên phải có sự đổi mới, nâng tầm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy để đảm bảo đáp ứng với xu hướng đào tạo, bồi dưỡng trong tình hình mới.   

     Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TCT ngày 29/9/2022 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động.

     Việc thi đua nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ baao gồm các nội dung: Thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được giao. Đổi mới phương pháp học tập, rèn luyện tác phong làm việc khoa học, tích cực tự học, tự nghiên cứu lý luận chính trị, học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn; đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, phương pháp giảng dạy tích cực. Tăng cường tổ chức các lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại trường; tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

     Đối chiếu với các tiêu chí về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại Điều 8 Quy định số 11-QĐ/TW, nhà trường đã đạt 04/05 tiêu chí, còn 01/5 tiêu chí chưa đạt chuẩn mức 1 (Bảo đảm tỷ lệ lớp Trung cấp LLCT hệ tập trung tại trường so với hệ không tập trung ít nhất là 1/3: hiện nay đang thực hiện tỉ lệ 1/5; dự kiến đạt chuẩn vào năm 2025).

     Để tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do nhà trường phát động. Giảng viên khoa Lý luận cơ sở đã thường xuyên học tập nâng cao trình độ. Hiện nay, khoa có 100% giảng viên có trình độ chuyên ngành phù hợp; 01/10 giảng viên là tiến sĩ, chiếm 10%; 9/10 giảng viên có trình độ thạc sĩ, chiếm 90%; có 05 giảng viên chính. Về trình độ lý luận: Cao cấp, cử nhân: 07 giảng viên; Trung cấp: 03 giảng viên.

     Giảng viên được đào tạo cơ bản, có trình độ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, tâm huyết, có năng lực trong chuyên môn và tích cực tham gia các hoạt động chung của Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể nhà trường; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, khoa đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

     Hằng năm, Lãnh đạo khoa thực hiện tốt kế hoạch, chương trình giảng dạy theo kế hoạch của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cả về tiến độ và chất lượng. 100% giảng viên thi giảng viên giỏi cấp trường đạt loại Giỏi. Khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành kế hoạch giảng dạy các lớp, nâng cao trình độ năng lực, chất lượng chuyên môn của đảng viên, gắn lý luận với thực tiễn, đảm bảo chất lượng các bài giảng.

     Thực hiện giảng dạy ở các lớp Trung cấp LLCT - HC tại chức, lớp bồi dưỡng chuyên viên, bồi dưỡng chuyên viên chính. Tổng số giờ thực hiện trong năm 2022 của khoa là 2.365 giờ, trong đó có 900 giờ giảng và 1.365 giờ quy đổi.

     Giảng viên tích cực nghiên cứu, soạn bài, thông qua bài Chương trình Trung cấp lý luận chính trị mới, bổ sung, đổi mới cập nhật nội dung, phương pháp, chủ động áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, công nghệ thông tin vào giảng dạy. Thực hiện thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm, tạo điều kiện cho các giảng viên đi tập huấn các chương trình, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chất lượng giảng dạy, năng lực chuyên môn của giảng viên được nâng lên rõ rệt, được học viên, đồng chí, đồng nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.

     Kết quả thao giảng năm 2022: 100% giảng viên thao giảng cấp khoa đạt loại Giỏi; 100% giảng viên dự thi giảng viên dạy giỏi cấp trường đạt loại Giỏi.

     Khoa triển khai kế hoạch phân công thực hiện Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của nhà trường.

     Xây dựng bộ đề, đáp án thi hết môn, thi tốt nghiệp; bài thu hoạch, tiểu luận tốt nghiệp Chương trình Trung cấp lý luận chính trị mới đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Thực hiện tốt quy chế: thi, giảng dạy, quản lý học viên ở các lớp khoa trực tiếp giảng dạy, theo dõi về sĩ số học tập, tinh thần thái độ học tập của học viên, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo.

     Năm 2021, 2022: Khoa có 03 đồng chí tham gia học lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 02 đồng chí học Cao cấp LLCT; 100% các đồng chí tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, 01 đồng chí giải Nhì Báo cáo viên cấp tỉnh; 01 đồng chí đạt giải A Cuộc thi viết chính luận khoa học cấp toàn quốc.

     Giảng viên thực hiện tốt công tác quản lý học viên. Có 01 đồng chí được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp Trung cấp LLCT - HC. Các giảng viên làm giáo viên chủ nhiệm đều phát huy cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm lớp, kết hợp chặt chẽ với các trung tâmchính trị, cơ sở liên kết đào tạo trong việc quản lý lớp học.

     Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; giảng viên khoa Lý luận cơ sở cần tiếp tục thi đua thực hiện tốt các yêu cầu sau:

      Một là, tích cực học tập nâng cao trình độ, đảm bảo đủ tiêu chí về bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trình độ cao cấp LLCT, tiến sĩ.

      Hai là, tiếp tục đổi mới phương pháp soạn, giảng dạy theo hướng hiện đại, phát huy tính chủ động của học viên, lấy học viên làm trung tâm.

     Ba là, tích cực nghiện cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, viết bài đăng các báo, tạp chí, tham gia hưởng ứng tốt các cuộc thi do Trung ương, tỉnh và nhà trường phát động.

     Bốn là, thực hiện tốt các Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường ban hành hằng năm.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CUỐN SÁCH CỦA TỔNG BÍ THƯ THỂ HIỆN TƯ TƯỞNG NHẤT QUÁN CỦA ĐẢNG TA VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC
Một số vấn đề khi soạn giáo án giảng dạy các bài “Kiến thức bổ trợ” - Chương trình Trung cấp lý luận chính trị
Phản bác luận điệu sai trái, thù địch về những luận điểm trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Dấu ấn ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam đi tới những mùa xuân đất nước (28/01/1941 - 28/01/2023)
50 năm, Hội nghị Paris (1973 - 2023) - Những bài học lớn cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay
Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng LLCT ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
Vai trò của việc vận dụng các nghị quyết của Đảng vào giảng dạy lý luận chính trị
Phát huy vai trò của giai cấp công nhân để xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc
Khoa Lý luận cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp gắn với nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2030
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất