Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  386
Hôm qua :  300
Lượt truy cập : 2215456
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH TỐT HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KIẾN TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2022
9 10 194

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH TỐT HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KIẾN TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2022

Thứ ba, 24.05.2022 12:18

ThS. Đỗ Quỳnh Phương
Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Thực hiện sự phân công của Ban Giám hiệu nhà trường, khoa Lý luận cơ sở tiếp nhận và hướng dẫn 03 sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền kiến tập tại khoa từ ngày 25/4 đến ngày 20/5/2022. Khoa đã hướng dẫn cho các sinh viên kiến tập đảm bảo đúng yêu cầu và quy chế, đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ trong đợt kiến tập.

     Lãnh đạo khoa đã quán triệt cho các sinh viên về mục đích, yêu cầu của đợt kiến tập, nhằm củng cố và nâng cao thế giới quan khoa học và phương pháp luận duy vật biện chứng. Củng cố kiến thức được học trong chương trình đào tạo; rèn luyện các kỹ năng, phát huy năng lực giảng dạy, nâng cao lòng yêu nghề để có thể trở thành giảng viên lý luận chính trị; nắm vững chức năng, nhiệm vụ, nâng cao ý thức học tập và rèn luyện, bồi dưỡng tinh thần say mê nghề nghiệp đối với chuyên ngành được đào tạo.

     Khoa đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sinh viên trong thời gian kiến tập: Sinh viên kiến tập được bố trí như một thành viên của khoa, tham gia tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, các hoạt động chuyên môn, các hoạt động khác của khoa và nhà trường. Các sinh viên xây dựng, thực hiện kế hoạch kiến tập, nắm bắt thông tin,tham gia dự giờ để học tập kinh nghiệm, viết nhật ký, viết báo cáo kiến tập. Khoa phân công các giảng viên có chuyên ngành phù hợp, có kinh nghiệm hướng dẫn sinh viên. Các giảng viên đều tận tình, trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên trong thực hiện nhiệm vụ. Các sinh viên luôn cố gắng, nỗ lực trong các hoạt động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ. Cuối đợt kiến tập, các sinh viên đã hoàn thiện nhật ký, báo cáo kiến tập. Khoa đã nhận xét, đánh giá kết quả rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ của từng sinh viên, chỉ rõ những ưu điểm và những hạn chế cần khắc phục. Kết quả 03/03 sinh viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ kiến tập. Kết quả kiến tập là cơ sở, tiêu chí quan trọng cho mỗi sinh viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ học tập, đồng thời đã đem đến cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực tiễn cần thiết để phát huy năng lực công tác của sinh viên sau khi ra trường.


 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 - 2025
DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, GẮN VỚI PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM CHO RẰNG Ở VIỆT NAM KHÔNG CÓ DÂN CHỦ
SỨC SỐNG CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI HIỆN NAY
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI HIỆN NAY
Tìm hiểu chính sách: “KẾ HOẠCH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH CỦA TỈNH PHÚ THỌ HƯỚNG TỚI TẠO ĐỘNG LỰC, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TOÀN TỈNH”
HIỆU QUẢ THAM GIA LỚP TẬP HUẤN GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, QUẬN ỦY, THỊ ỦY, THÀNH ỦY THUỘC TỈNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG QUẢN LÝ
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO ĐOÀN VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG Ở PHÚ THỌ ĐƯỢC UNESCO VINH DANH ''DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐẠI DIỆN CỦA NHÂN LOẠI''
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN, TỰ VỆ LÀM NÒNG CỐT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ Ở CƠ SỞ
NGHỊ QUYẾT 02/2022/NQ-CP VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2022 - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất