Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  9
Hôm nay :  4570
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167059
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2023
9 10 238

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2023

Thứ hai, 24.04.2023 00:57

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Thực hiện Công văn số 881-CV/HVBCTT-ĐT ngày 15/02/2023 của Học viện Báo chí và tuyên truyền về việc tổ chức cho sinh viên đi thực tập, được sự phân công của Ban Giám hiệu, khoa Lý luận cơ sở đã tiếp nhận sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thuộc chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí Minh về thực tập tại khoa từ ngày 27/02/2023 đến ngày 23/4/2023.

     Thực hiện phương châm "lý luận gắn liền với thực tiễn", "học đi đôi với hành" trong công tác giáo dục và đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức cho sinh viên đi thực tập tại các trường chính trị, thành phố trong cả nước, các học viện, trường đại học, cao đẳng trong cả nước; Các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương và địa phương; Các đài phát thanh - truyền hình; Các cơ quan thông tấn báo chí; Các nhà xuất bản; Các công ty truyền thông... 

     Sau buổi gặp mặt với sinh viên thực  tập, Lãnh đạo khoa Lý luận cơ sở đã quán triệt cho các sinh viên về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của đợt thực tập:

     Về kiến thức: Củng cố và nâng cao thế giới quan khoa học và phương pháp luận duy vật biện chứng. Củng cố các kiến thức lý thuyết đã học trong chương trình đào tạo của ngành học. Hiểu được quy trình tổ chức giảng dạy môn học thuộc ngành tại các cơ sở đào tạo (trường đại học, cao đẳng, trường chính trị tỉnh/thành phố, trường của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện) hiện nay.

     Về kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, đánh giá, phản biện; Kỹ năng tư duy sáng tạo (nhìn nhận vấn đề và đưa ra những giải pháp cho vấn đề từ góc độ mới, khung tham chiếu mới, không rập khuôn, sáo mòn); tư duy hệ thống. Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý thời gian, lập kế hoạch; Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu; Kỹ năng vận dụng tri thức lý thuyết để liên hệ với thực tiễn.

     Về thái độ: Góp phần củng cố trong sinh viên niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Rèn luyện tác phong, ý thức chấp hành nội quy, trách nhiệm đối với công việc, tính tự giác, kỷ luật lao động. Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, xây dựng và nâng cao ý thức nghề nghiệp cho sinh viên; rèn luyện lòng yêu nghề để trở thành giảng viên lý luận.

     Về nhiệm vụ tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ: Sinh viên tìm hiểu cơ cấu tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cơ sở vật chất và hoạt động của nhà trường. Tìm hiểu, thăm quan, quan sát, học tập các nghiệp vụ, kỹ năng quản lý chuyên môn và được bố trí sinh hoạt như một thành viên của khoa Lý luận cơ sở trong thời gian thực tập. Hằng tuần, sinh viên phải viết nhật ký thực tập: Ghi rõ công việc được giao và đã thực hiện trong tuần; tự đánh giá mức độ hoàn thành công việc, những kinh nghiệm học được hoặc tự rút ra cho nghề nghiệp bản thân; những đề xuất và trao đổi giảng viên hướng dẫn. Sinh viên lập kế hoạch thực tập, nhật ký thực tập và phải được xét duyệt của Lãnh đạo khoa và Lãnh đạo nhà trường. Cuối đợt, nhà trường có đánh giá tổng hợp bằng văn bản đối với từng sinh viên về việc thực hiện kế hoạch thực tập.

     Sau gần 02 tháng thực tập tại trường, sinh viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, ý thức tu tưỡng, rèn luyện tốt, thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ thực tập như: Lên kế hoạch thực tập, viết báo cáo thực tập, dự giờ, tham gia các hoạt động chuyên môn chung của khoa, nhà trường và hoạt động đoàn thể như: Tham dự hội đồng bảo vệ đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa của khoa Lý luận cơ sở, dự giờ thao giảng cấp khoa, dự giờ thao giảng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, lao động vệ sinh, hoạt động thể thao, giao lưu của Chi Đoàn Thanh niên nhà trường… Lãnh đạo trường, Lãnh đạo khoa Lý luận cơ sở và giảng viên hướng dẫn đã đánh giá, nhận xét, kết quả thực tập của sinh viên. 

     Với sự làm việc nghiêm túc, nhiệt tình, trách nhiệm của Lãnh đạo, giảng viên khoa Lý luận cơ sở, sự chấp hành nghiêm túc của sinh viên, khoa Lý luận cơ sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên thực tập năm 2023.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
MỘT SỐ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23-CT/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH"
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045” VÀO GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ''KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN''
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VỀ "TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045” VÀO GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ''KIẾN THỨC BỔ TRỢ''
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 1 NĂM 2023
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045” VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC CNXH KHOA HỌC
76 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ Ở VÀ LÀM VIỆC TẠI XÃ YÊN KIỆN, HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ (30/3/1947 - 30/3/2023)
ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ 83 NĂM THÀNH LẬP (THÁNG 3/1940 - THÁNG 3/2023) VÀ LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN PHÚ THỌ TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất