Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2162
Hôm qua :  1593
Lượt truy cập : 2529727
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN
9 10 625

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN

Thứ tư, 01.06.2022 09:48

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Đối với đội ngũ giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ quan trọng, có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại, tương trợ lẫn nhau. Hoạt động giảng dạy đặt ra yêu cầu cho mỗi giảng viên phải giải đáp thỏa đáng các vấn đề về lý luận và thực tiễn trong mỗi bài giảng mà người học đòi hỏi. Vì vậy, để giải đáp thỏa đáng được những yêu cầu của thực tế đòi hỏi, thì bắt buộc giảng viên phải tích cực, chủ động trong nghiên cứu khoa học. Hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ cung cấp cho giảng viên những luận cứ, luận chứng, góp phần nâng cao chất lượng và giúp cho bài giảng thêm phong phú, sinh động, thiết thực.

     Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, giảng viên được quy định tại Quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-HVCTQG, ngày 2/5/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. "Theo quy chế, hoạt động nghiên cứu khoa học gồm: Các đề án khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh; các đề tài khoa học các cấp; nghiên cứu, biên soạn chương trình bồi dưỡng của trường; biên soạn tập bài giảng tình hình và nhiệm vụ địa phương; biên soạn lịch sử trường, địa phương; tham gia hội thảo khoa học,tọa đàm các cấp; viết bài công bố trên báo, bản tin, kỷ yếu khoa học, tạp chí in và điện tử của trường, địa phương, trung ương, quốc tế; khảo sát thực tế theo kế hoạ ch phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu đề án, đề tài khoa học và nghiên cứu viết sáng kiến - kinh nghiệm phục vụ giảng dạy, học tập và công tác quản lý".

     Trong thời gian qua, hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nói chung và khoa Lý luận cơ sở nói riêng được đổi mới theo hướng gắn lý thuyết với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong xu thế hội nhập và phát triển và đã thu được những kết quả tích cực. Từ năm 2015, khoa triển khai thực 12 đề tài khoa học cấp cơ sở, 30 cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học cấp khoa. Riêng năm 2022, khoa thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã được Hội đồng khoa học - đào tạo nhà trường phê duyệt là: “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh trên địa bàn thành phố Việt Trì trong giai đoạn hiện nay. Thực trạng và giải pháp”; "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng". Có 04 giảng viên trong khoa tham gia vào thành viên và tổ thư ký đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu biên soạn Tập bài giảng bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn hiện nay".

     Hằng năm, giảng viên trong khoa đều tham gia viết bài nghiên cứu khoa học các số Bản tin "Thông tin Lý luận và thực tiễn", trang thông tin điện tử của nhà trường, các tạp chí và báo chí ở Trung ương và địa phương; các bài viết đều được đánh giá tốt, gắn lý luận với thực tiễn. Bên cạnh đó giảng viên của khoa còn tích cực tham gia các cuộc hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp trường, sinh hoạt chuyên đề do nhà trường phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức và cấp khoa triển khai thực hiện, như Hội thảo khoa học cấp tỉnh: Vận dụng tinh thần Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào giảng dạy Chương trình Trung cấp LLCT - HC năm 2021; Hội thảo năm 2022: “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Các cuộc sinh hoạt chuyên đề, hội thảo cấp khoa liên quan đến các nội dung giảng dạy của khoa về sự phát triển của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay, chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn giảng dạy, một số chính sách của Đảng và nhà nước tác động đến đời sống nhân dân được các giảng viên trong khoa thảo luận sôi nổi, phân tích tìm tòi những tư liệu hay để đưa vào nội dung giảng dạy thêm phong phú.

     Thực hiện quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và được lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện, khoa tổ chức cho giảng viên và giảng viên kiêm chức của khoa đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở, tìm hiểu thực tiễn kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh: đi nghiên cứu phát triển kinh tế nông nghiệp trồng bưởi ở huyện Đoan Hùng, xây dựng nông thôn mới ở xã Phúc Khánh huyện Yên Lập, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh ở thành phố Việt Trì... để từ đó có kiến thức thực tiễn chuyên sâu về các lĩnh vực phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy đạt hiệu quả cao, gắn kết giữa lý luận và thực tiễn.

     Hiện nay, khoa Lý luận cơ sở là một trong những khoa chuyên môn có số lượng giảng viên và giảng viên kiêm chức chiếm 1/3 số lượng giảng viên,giảng viên kiêm chức của nhà trường. Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, chất lượng chuyên môn của giảng viên trong khoa ngày càng đổi mới, 100% giảng viên là giảng viên dạy giỏi cấp trường, 100% các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đều đạt loại xuất sắc, một số đề tài mang tính ứng dụng cao và được sự hỗ trợ từ ngân sách nghiên cứu khoa học của tỉnh, tiêu biểu như đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng các giờ thảo luận Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ - năm 2019”, “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay - năm 2019”, “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng - năm 2022”. Liên tiếp trong 03 năm gần đây: 01 giảng viên của khoa và tập thể khoa được tuyên dương khen thưởng vì có số lượng bài viết nhiều nhất và hiệu quả thu hút bạn đọc trên Trang Website của nhà trường.

     Trong thời gian tới, để hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa Lý luận cơ sở đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa, khoa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo trường và sự cố gắng nỗ lực của các giảng viên với các nội dung sau:

     Thứ nhất, Đảng ủy, Lãnh đạo nhà trường tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách động viên, khuyến khích giảng viên nghiên cứu khoa học. Xác định nghiên cứu khoa học là tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ, giảng viên hàng năm. Quan tâm khen thưởng, đãi ngộ đối với những cá nhân có đề tài khoa học thiết thực, có tính ứng dụng trong thực tế.

     Thứ hai, Lãnh đạo và giảng viên khoa Lý luận cơ sở tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với hoạt động nghiên cứu khoa học. Thực sự coi nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ song hành với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học là để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Thực hiện tốt nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo,khơi dậy khát vọng xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tiếp tục tư duy khoa học, say mê, hứng thú nghiên cứu khoa học để có những phẩm khoa học chất lượng tốt là các đề tài khoa học, bài tham gia hội thảo, bài viết đăng báo, tạp chí hay Trang thông tin điện tử làm cho giảng viên trưởng thành nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy trong tình hình mới. Giảng viên tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, nghiên cứu tham gia viết bài chính luận tham dự cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

     Thứ ba, chú trọng công tác định hướng thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong nhà trường theo hướng gắn lý luận với thực tiễn và có tính khả thi theo bộ Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị (ban hành kèm theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Các khoa chuyên môn trong đó có khoa Lý luận cần chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết cho hoạt động nghiên cứu khoa học của đơn vị mình, lựa chọn những đề tài khoa học phù hợp với chuyên môn và có tính thực tiễn, ứng dụng cao. Kế hoạch được triển khai từ đầu năm để mỗi cá nhân chủ động sắp xếp thời gian hợp lý và tích cực tham gia.

     Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với vai trò quan trọng của tri thức khoa học, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học có ý nghĩa thiết thực. Đây là cơ sở cần thiết để tiến hành đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức, góp phần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

     Đối với người giảng viên nghiên cứu khoa học vừa là quyền lợi,vừa là trách nhiệm. Việc tích cực, chủ động nghiên cứu khoa học sẽ nâng cao năng lực tư duy, khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, nâng cao uy tín của người giảng viên khi đứng lớp trước học viên. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế của giảng viên khoa Lý luận cơ sở nói riêng và của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nói chung trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ LÃNH ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY GẮN VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH TỐT HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KIẾN TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2022
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 - 2025
DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, GẮN VỚI PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM CHO RẰNG Ở VIỆT NAM KHÔNG CÓ DÂN CHỦ
SỨC SỐNG CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI HIỆN NAY
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI HIỆN NAY
Tìm hiểu chính sách: “KẾ HOẠCH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH CỦA TỈNH PHÚ THỌ HƯỚNG TỚI TẠO ĐỘNG LỰC, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TOÀN TỈNH”
HIỆU QUẢ THAM GIA LỚP TẬP HUẤN GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, QUẬN ỦY, THỊ ỦY, THÀNH ỦY THUỘC TỈNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG QUẢN LÝ
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO ĐOÀN VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG Ở PHÚ THỌ ĐƯỢC UNESCO VINH DANH ''DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐẠI DIỆN CỦA NHÂN LOẠI''
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất