Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  2277
Hôm qua :  1720
Lượt truy cập : 3036844
Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay
9 10 297

Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay

Thứ ba, 19.09.2023 07:11
Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật đầu tư công. Đầu tư công có ý nghĩa quan trọng, đóng vai trò tạo nền tảng vật chất kỹ thuật cho đất nước, là "đòn bẩy" đối với nền kinh tế đồng thời thực hiện các chính sách phúc lợi xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Nâng cao hiệu quả đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng tăng trưởng và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình hội nhập của Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng; đầu tư công đúng hướng góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

     Trong những năm qua, hoạt động đầu tư công của tỉnh Phú Thọ đã có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả thể hiện trên nhiều mặt. Cụ thể:

     Công tác chỉ đạo, triển khai phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm ở cấp tỉnh, cấp huyện kịp thời, đúng quy định của Luật Đầu tư công và hướng dẫn thi hành của các bộ, ngành Trung ương (kế hoạch năm 2022 và bổ sung kế hoạch đầu tư công 2021 - 2025 vốn chương trình mục tiêu, vốn kéo dài, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, phân bổ tiền thu sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025). Vốn bố trí cơ bản tập trung, ưu tiên bố trí các dự án hoàn thành, hoàn thành quyết toán, công trình chuyển tiếp và bố trí tập trung cho các dự án trọng điểm,...

     Việc triển khai kế hoạch đầu tư công hằng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kịp thời phân bổ 100% số vốn được giao theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 hằng năm. Việc bố trí, phân bổ vốn tập trung, ưu tiên trả nợ, các công trình chuyển tiếp; hạn chế công trình khởi công mới.

     Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; dự án; thiết kế kỹ thuật, dự toán đảm bảo quy trình, quy định, đáp ứng yêu cầu, khả năng cân đối nguồn vốn. Các chủ đầu tư đã chủ động phối hợp với các các sở, ngành giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư; nhất là công tác giải phóng mặt bằng, một số chủ đầu tư đã xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện, giải ngân từng dự án đảm bảo tiến độ theo quy định.

     Việc chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đã được tỉnh Phú Thọ quan tâm chỉ đạo, trong đó công tác chuẩn bị đầu tư đã được thực hiện sớm (tất cả các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 đã được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư hoàn thành trong năm 2021); đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng có nhiều đổi mới, tỉnh Phú Thọ đã thành lập Ban Chỉ đạo dự án trọng điểm cấp tỉnh, cấp huyện, ban hành kế hoạch chi tiết cụ thể công việc, mốc thời gian cụ thể, đảm bảo việc bàn giao mặt bằng cho nhà thầu; tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ.

     Công tác chỉ đạo, thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm, chỉ đạo; sau khi phân bổ kế hoạch hằng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể, mốc thời gian thanh toán cho các chủ đầu tư. Trong quá trình thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công. Chỉ đạo các chủ đầu tư căn cứ danh mục, mức vốn được giao, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng nhóm dự án.

     Giai đoạn 2021 - 2023, nhiều dự án được triển khai thi công đảm bảo đúng tiến độ, dần được đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư (Trường THPT Chuyên Hùng Vương; Hồ ngòi Giành; Đường giao thông nối từ QL.32 đi ĐT.316 kết nối khu công nghiệp Tam Nông với khu công nghiệp Trung Hà; Đường kết nối từ trung tâm huyện Thanh Ba đi cụm công nghiệp Bãi Ba - Đông Thành qua tỉnh lộ 314 với nút giao IC9 Cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến đường tỉnh 320C - đường đi xã Đông Thành, huyện Thanh Ba; Đường Hai Bà Trung kéo dài - đoạn từ nút giao đường Nguyễn Tất Thành đến nút giao với đường Âu Cơ, thuộc địa bàn thành phố Việt Trì…), tạo ra những chuyển biến rõ rệt, tích cực trên nhiều phương diện, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

     Năm 2021: Tổng số vốn được giao trong năm: 5.936,592 tỷ đồng. Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết 31/01/2022 là 5.201,098 tỷ đồng bằng 87,6% so kế hoạch. Năm 2022: Tổng số vốn được giao trong năm: 6.420,6 tỷ đồng. Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết 31/01/2023 là 5.590,336 tỷ đồng bằng 87,1% so kế hoạch. Năm 2023: Về phân bổ vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023: Tổng số vốn đã phân bổ đến 31/3/2023 là 4.222,6 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch[1].

     Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện đầu tư công còn có một số hạn chế như: Kế hoạch đầu tư công trung hạn chưa chi tiết được danh mục; nguồn vốn các dự án sử dụng nguồn ngân sách địa phương, các đơn vị sự nghiệp chưa triển khai lập kế hoạch và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch kế hoạch đầu tư công trung hạn; hằng năm nguồn chi sự nghiệp để lại cho đầu tư của các đơn vị sự nghiệp công lập, dẫn đến khó khăn trong công tác thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư các dự án.

     Công tác lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước chưa sát với khả năng thực hiện; chưa thực hiện các bước theo đúng quy trình (quyết định phê duyệt dự án cấp huyện tổng hợp chưa đầy đủ, thiếu thông tin) dẫn đến còn tình trạng điều chỉnh, đính chính thông tin.

     Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn chưa đáp ứng yêu cầu; công tác chỉ đạo của một số địa phương chưa sâu sát; đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng còn thấp dẫn đến việc người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng cho các dự án.

     Thực hiện quy trình đầu tư, phân cấp chưa thống nhất, chặt chẽ theo quy định hiện hành. Việc triển khai khai kế hoạch đầu tư công còn gặp khó khăn về khả năng trong cân đối vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, do một số văn bản hướng dẫn chậm được ban hành hoặc điều chỉnh một số nội dung Nghị định số 27/NĐ-CP, chưa có thông báo vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương để làm căn cứ cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

     Các dự án sử dụng vốn ODA triển khai và giải ngân còn nhiều vướng mắc do khó khăn về thủ tục, cơ chế giải ngân: Dự án đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì vướng mắc trong việc gia hạn hiệp định, kéo dài thời gian thực hiện dự án; các dự án ODA còn vướng mắc về hạn mức vốn vay lại do đó kế hoạch vốn ODA cấp phát các năm 2021, 2022 chưa giải ngân hết (dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì năm 2021,…).

     Những hạn chế bất cập nêu trên xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan nhất định như: Một số quy định pháp luật còn chưa đồng bộ, thống nhất nên khi triển khai vào thực tiễn chưa hiệu quả, còn có nhiều cách hiểu khác nhau; một số bất cập trong cơ chế, chính sách còn chậm được sửa đổi, bổ sung. Trình độ quản lý, năng lực tổ chức thực hiện dự án của một số chủ đầu tư còn hạn chế; ý thức trách nhiệm, tính quyết liệt chưa cao, không thường xuyên theo dõi, giám sát, chưa quyết liệt đôn đốc việc thực hiện dự án; chưa nghiên cứu kỹ và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh.

     Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

     Một là, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

     Hai là, chủ động, thường xuyên nắm tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp (về thủ tục hành chính, đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, tuyển dụng lao động, tín dụng, thị trường xuất khẩu,…). Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho các nhà đầu tư; xử lý các vấn đề vướng mắc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang triển khai. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các dự án khởi công đẩy nhanh tiến độ, sớm đivào hoạt động đóng góp cho tăng trưởng và tạo việc làm.

     Ba là, chủ động theo dõi, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo giải ngân 100% số vốn được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định.

     Tổ công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động rà soát, định kỳ hằng tháng báo cáo, đánh giá tiến độ từng nguồn vốn; từng dự án. Rà soát, điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn theo quy định. Ưu tiên bố trí vốn từ nguồn bổ sung trong năm (nguồn vượt thu, nguồn chuyển nhiệm vụ chi ngân sách các cấp) để tập trung bố trí thanh toán công trình, dự án hoàn thành nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

     Bốn là, công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư phải đảm bảo theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao chất lượng hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; chỉ thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi khi xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của từng cấp ngân sách; kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã được phê duyệt.

     Năm là, công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án: Yêu cầu các sở chuyên ngành chú trọng nâng cao công tác thẩm định dự án; các chủ đầu tư cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư đảm bảo hiệu quả, làm tốt công tác lựa chọn, khảo sát, lập dự án, thực hiện dự án, đưa công trình vào khai thác sử dụng đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

     Sáu là, các chủ đầu tư, chủ dự án nâng cao chất lượng công tác quyết toán; chủ động rà soát, đảm bảo việc quyết toán dự án hoàn thành theo đúng yêu cầu, tiến độ. Kiên quyết không bố trí vốn cho các chủ đầu tư có nhiều dự án chưa quyết toán (đã bị thông báo nhắc nhở nhiều lần). Rà soát lại các dự án, thực hiện dừng, giãn, hoãn tiến độ và cắt giảm các dự án chưa thực sự cấp thiết; không triển khai các dự án mới khi chưa bố trí đủ vốn để thanhtoán các công trình hoàn thành, quyết toán.

     Bảy là, ủy ban nhân dân các huyện thành thị chủ động làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan đến vướng mắc về thu hồi, bồi thường (giá đất, hệ số k…); chủ động xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong toàn bộ quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của từng dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công; phân công, xác định rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ. Chú trọng làm tốt công tác phối hợp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong vận động, tuyên truyền để người dân đồng thuận với việc thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án; quản lý chặt chẽ quy hoạch, không để xảy ra tình trạng phát sinh công trình, trồng thêm cây cối, hoa màu trên khu vực đất đã được quy hoạch.

     Có thể nói, vấn đề đầu tư công ở tỉnh Phú Thọ trong những năm qua đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và quy định của Luật Đầu tư công, tạo được hiệu quả tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy cao hơn nữa hiệu quả đầu tư công, tỉnh Phú Thọ cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát để phát huy những kết quả đạt được, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các dự án đầu tư công đạt hiệu quả tối ưu nhất nhằm thực hiện mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành tỉnh hàng đầu ở khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền

Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở


[1] UBND tỉnh Phú Thọ: Báo cáo đánh giá giữa kỳ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Chi bộ khoa Lý luận cơ sở tổ chức Sinh hoạt chuyên đề quý 3 tại Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh xã Chu Hóa
Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn mức 1 năm 2025, mức 2 vào năm 2030
Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và vai trò lãnh đạo của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TÁC PHẨM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” VÀO GIẢNG DẠY PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - ÁNH SÁNG CỦA NGỌN CỜ ĐỘC LẬP DÂN TỘC
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 2 NĂM 2023
MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC TÔN GIÁO HIỆN NAY
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI
C.MÁC - CUỘC ĐỜI VÀ CỐNG HIẾN ĐỐI VỚI NHÂN LOẠI
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất