Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  73
Hôm qua :  2979
Lượt truy cập : 3192739
Giải pháp nâng cao chất lượng xuất bản Bản tin "Thông tin Lý luận và thực tiễn”
9 10 569

Giải pháp nâng cao chất lượng xuất bản Bản tin "Thông tin Lý luận và thực tiễn”

Thứ tư, 22.11.2023 01:48
Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn là một trong những nhiệm vụ chính trị của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây cũng là tiêu chí cơ bản để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, góp phần khẳng định, nâng tầm vị thế, uy tín trường chính trị.

     Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” (gọi tắt là Bản tin) của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ là ấn phẩm tập hợp các bài viết, bài nghiên cứu về những vấn đề lý luận và thực tiễn của đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên nhà trường. Đồng thời, đăng tải những bài viết, nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị liên kết trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Kể từ khi xuất bản số đầu tiên năm 1996 đến nay, với hơn 30 số đã xuất bản, Bản tin của nhà trường khi phát hành có nhiều tên gọi khác nhau như: Nội san; Thông tin nghiên cứu - trao đổi; Thông tin. Đến nay, thống nhất tên gọi theo Hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”, thường kỳ xuất bản 02 số/năm.

     Trong những năm gần đây, Bản tin của nhà trường đã có những đổi mới cả về nội dung và hình thức.Chất lượng đáp ứng yêu cầu, nội dung cập nhật phong phú; hình thức, bố cục khoa học, đúng quy định. Duy trì tin, bài cho các chuyên mục cứng, theo hướng dẫn tại Công văn số 97/HVCTQG-TCT ngày 25/01/2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Nội dung nhiều bài viết đã đề cập toàn diện, những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ, hướng tới việc nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, trao đổi mang tính thời sự. Bản tin là diễn đàn để các tác giả trao đổi những nội dung liên quan đến hoạt động giảng dạy và nghiên cứu lý luận chính trị, trong đó có nhiều bài viết thể hiện tính khoa học chuyên sâu. Qua đó, giúp người viết nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng nghiên cứu, luyện kỹ năngviết bài, tích lũy kiến thức thực tiễn để tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học.

     Nhiều số đã thu hút được nhiều cộng tác viên tham gia viết bài như: Một số đồng chí lãnh đạo trong tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, huyện, thị, thành; các đồng chí nguyên là lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ; các đơn vị liên kết đào tạo; sinh viên thực tập và học viên các lớp học của nhà trường… qua đó, chất lượng Bản tin ngày càng phong phú và tốt hơn. 

     Về số lượng in ấn Bản tin, mỗi số thường in từ 250 đến 500 cuốn. Việc phát hành rộng rãi đến các tác giả viết bài, các khoa, phòng trong nhà trường, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các trung tâm chính trị cấp huyện, thị xã và 62 trường chính trị các tỉnh trong cả nước. Hiện nay, theo Công văn số 97/HVCTQG-TCT ngày 25/01/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc đôn đốc các trường chính trị tiếp tục chuẩn hóa, nâng cao chất lượng bản tin, nội san, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc thông tin, báo cáo Giám đốc Học viện tình hình xuất bản Bản tin. Mỗi kỳ gửi 02 Bản tin về Học viện (qua Vụ các trường chính trị) để theo dõi, tổng hợp tình hình.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xuất bản Bản tin của nhà trường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng các bài viết trong các lần xuất bản Bảntin chưa đồng đều; nội dung một số bài viết chưa sâu sắc, toàn diện, nặng tính lý luận, số liệu thống kê tổng kết thực tiễnchưa nhiều. Nội dung một số bài viết chưa bám sát các vấn đề mang tính thời sự, đặc biệt là những vấn đề phản ánh tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. Bài viết tổng kết thực tiễn, tham mưu cho lãnh đạo địa phương, bài viết về vấn đề quản lý các khu công nghiệp, khu đô thị mới ở địa phương đề cập chưa nhiều… Việc viết bài cho Bản tin chưa tạo thành động lực cho nhiều cán bộ, giảng viên. Một số cán bộ, giảng viên trẻ còn thiếu kinh nghiệm nghiên cứu và viết bài, việc lựa chọn nội dung bài viết còn gặp khó khăn, chưa đầu tư thời gian thỏa đáng cho việc viết bàinên chất lượng chưa cao.Kinh phí dành cho hoạt động Bản tin còn hạn hẹp, nhiều năm trước đây chỉ xuất bản được 01 số/năm. Từ năm 2019, mới thực hiện xuất bản 02 số/năm theo như Hướng dẫn.

     Để nâng cao chất lượng xuất bản Bản tin, đồng thời thực hiện lộ trình xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn trong thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

     Thứ nhấtĐảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với công tác xuất bản, phát hành Bản tin.

     Lãnh đạo trường cần phát triển các mối quan hệ công tác, phát triển đội ngũ cộng tác viên để tham gia viết bài cho Bản tin. Tiếp tục thực hiện chủ trương mời lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành và học viên các lớp học viết bài để tăng thêm nội dung thực tiễn phong phú, sinh động cho Bản tin. Mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các trung tâm chính trị cấp huyện để nâng cao tính lý luận gắn với thực tiễn cho Bản tin của nhà trường. Tăng cường việc trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm xuất bản Bản tin của trường chính trị các tỉnh bạn. Nhà trường cần tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế ở các trường chính trị tỉnh bạn để chia sẻ kinh nghiệm trong việc viết bài, biên tập và xuất bản Bản tin để nâng cao chất lượng Bản tin của nhà trường.

     Nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xuất bản Bản tin. Xác định viết bài cho Bản tin chính là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, giảng viên, một trong những nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Hằng năm, Ban Giám hiệu ban hành kế hoạch, chỉ đạo kịp thời nội dung, phân công cụ thể công việc cho từng bộ phận và các cá nhân; quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về hoạt động báo chí, xuất bản; định hướng những chuyên trang, chuyên mục, các bài viết chuyên sâu nghiên cứu về công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, những vấn đề mới, mô hình, kinh nghiệm, điển hình về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ sở; hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tập trung định hướng những thông tin có trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương và của trường. Số lượng phát hành tăng từ 02 số/năm lên 04 số/năm để đáp ứng tiêu chí xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư.

     Thứ haiđối với Lãnh đạo các khoa, phòng.

     Cần tiên phong, gương mẫu viết bài, thông qua các kỳ sinh hoạt chuyên môn, các buổi họp khoa, phòng định hướng, quán triệt, nhận xét, đánh giá từng bài viết của cán bộ, giảng viên khoa, phòng mình nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên về vai trò, ý nghĩa của Bản tin; thường xuyên thống kê, tổng hợp các bài viết của giảng viên đã được đăng Bản tin để biểu dương, hoặc nhắc nhở, đôn đốc kịp thời.Trưởng các khoa, phòng phân công nhiệm vụ cho Lãnh đạo đơn vị đọc và góp ý cho các bài viết trước khi gửi về Ban biên tập. Quan tâm,giúp đỡ các giảng viên trẻ còn thiếu kinh nghiệmtiếp cận các phương pháp nghiên cứu khoa học.

     Thứ ba, tiếp tục phát huy vai trò và trách nhiệm của Ban biên tập và Tổ thư ký Bản tin.

     Lãnh đạo trường lựa chọn các thành viên có năng lực chuyên môn ở các mảng công tác để tham gia Ban biên tập Bản tin. Trưởng Ban biên tập cần phân công rõ ràng, cụ thể vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên trong Ban biên tập, trong công tác phát hành Bản tin để đảm bảo thông suốt tất cả các khâu của quy trình xuất bản Bản tin. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ báo chí của Biên tập viên Bản tin.

     Thứ bộ phận tham mưu cần thường xuyên cập nhật thực tiễn để đổi mới kết cấu chủ đề,nội dung các thông tin của Bản tin theo định hướng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

     Chú trọng mục “Nghiên cứu - trao đổi”, những vấn đề liên quan đến hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Chú trọng khâu biên tập kỹ thuật và đọc duyệt biên tập, thiết kế maket. Lựa chọn ảnhphù hợp với nội dung từng bài viết, chất lượng ảnh đảm bảo sáng, rõ nét. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong thiết kế maket, khâu invàphát hành Bản tinđảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật.

     Thứ nămBan Giám hiệu nhà trường cần tiếp tục xem xét tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí cho hoạt động xuất bản Bản tin; đồng thời, cần tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.

     Hiện nay, việc cấp kinh phí cho việc xuất bản Bản tin còn phụ thuộc vào ngân sách nghiên cứu khoa học hằng năm của nhà trường. Do vậy, trong thời gian tới, để hướng tới xây dựng trường chính trị chuẩn với đầy đủ các tiêu chí, thì việc xuất bản Bản tin của nhà trường cũng cần có các hình thức chi trả cho hoạt động xuất bản, thù lao cho Ban biên tập, Tổ thư ký và nhuận bút cụ thể cho các tác giả được quan tâm đúng mức và phù hợp hơn. Từ đó,sẽ khuyến khích cán bộ, giảng viên chủ động tham gia tích cực vào việc xuất bản Bản tin của nhà trường... 

     Sau mỗi số Bản tin, nhà trường cần đánh giá những kết quả đạt được, những kinh nghiệm và chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để có biện pháp khắc phục. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng những cá nhân có bài viết hay, có chất lượng, có tác dụng tích cực đối với công tác chính trị tư tưởng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng giữa các khoa, phòng và cá nhân trên cơ sở tham gia viết bài cho Bản tin cả về số lượng và chất lượng nhằm tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia viết bài ở những số tiếp theo.

     Đối với hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh, việc thực hiện được các tiêu chí về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn là một trong những vấn đề khó nhất. Xuất bản Bản tin là hoạt động rất quan trọng thuộc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Do vậy, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ cần quan tâm, chú trọng, thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên; cần có sự vào cuộc, chung tay của tất cả các cán bộ, giảng viên của nhà trường; sự nhạy bén, linh hoạt của Lãnh đạo trường, sự tham mưu thực hiện hiệu quả, tích cực của Lãnh đạo các khoa, phòng. Đồng thời, nhà trường cần tăng cường giao lưu, gặp gỡ, tham khảo kinh nghiệm của các trường chính trị trong hệ thống để cùng phát triển, thực hiện đạt các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII).

                                                   ThS. Hà Thị Thu Lan

 Khoa Lý luận cơ sở

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Phủ nhận lý luận về chủ nghĩa tư bản độc quyền của Lênin hay che đậy bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản?
Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay
Chi bộ khoa Lý luận cơ sở tổ chức Sinh hoạt chuyên đề quý 3 tại Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh xã Chu Hóa
Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn mức 1 năm 2025, mức 2 vào năm 2030
Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và vai trò lãnh đạo của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TÁC PHẨM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” VÀO GIẢNG DẠY PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - ÁNH SÁNG CỦA NGỌN CỜ ĐỘC LẬP DÂN TỘC
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 2 NĂM 2023
MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC TÔN GIÁO HIỆN NAY
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất