Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  255
Hôm qua :  689
Lượt truy cập : 1280584
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 VÀ ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021
9 10 21

CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 VÀ ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Thứ tư, 13.01.2021 10:00

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Năm 2020, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng lớn của tác động kép dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ, phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả", Chi bộ khoa Lý luận cơ sở đoàn kết, nhất trí, quyết tâm xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong lãnh đạo công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế; lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và kiện toàn đơn vị theo Quy định 09; tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đồng chí đảng viên, giảng viên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. đấu tranh phòng, chống những quan điểm sai trái thù địch; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện văn hóa trường Đảng…

     Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên. Quán triệt đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đến mọi đảng viên dưới nhiều hình thức khác nhau: sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn trong năm: 03/02, 30/4, 19/5, 20/10, kỷ niệm 63 năm ngày thành lập trường và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11... Chi bộ thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương khóa 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘‘tự diễn biến’’, ‘‘tự chuyển hóa’’ trong nội bộ, gắn Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)... và các Nghị quyết khác của Trung ương, Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương VII (khóa XI), Nghị quyết 29, Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; 100% đảng viên học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Lãnh đạo đảng viên tham gia tốt các cuộc thi như: Cuộc thi “Biển đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng”. Kết quả 01 đảng viên đạt giải Nhì, 01 đảng viên đạt giải Khuyến khích cấp khu vực.

     Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Năm 2020, Chi bộ lãnh đạo khoa thực hiện giảng dạy ở 24 lớp Trung cấp LLCT - HC tại trường và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị, 06 lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 07 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng và đảng viên mới... Tổng số giờ thực hiện trong năm 2020 của khoa là 4.679 giờ, trong đó có 2.565 giờ giảng và 2.114,5 giờ quy đổi. 100% giảng viên thao giảng cấp trường đạt giảng viên giỏi; 02 giảng viên trong top 05; 01 giảng viên được chọn đi thi Giảng viên dạy giỏi cấp toàn quốc. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch dự giờ các giảng viên và giảng viên kiêm chức. Trong năm 2020, đã tổ chức nghe 14 buổi dự giờ ở các lớp Trung cấp LLCT - HC trong và ngoài trường. Kết quả các giảng viên đều chuẩn bị chu đáo bài giảng, giảng viên dự giờ thực hiện nghiêm túc quy chế. Sau dự giờ có tổ chức sinh hoạt chuyên môn, rút kinh nghiệm đối với từng giảng viên.

     Trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: Năm 2020, các giảng viên trong khoa tham gia thực hiện 03 đề tài khoa học cấp cơ sở, đề tài: “Nghiên cứu đề xuất quy định về thực hiện văn hóa Đảng ở Trường chính trị tỉnh Phú Thọ giai đoạn hiện nay” do ThS. Trần Thị Hướng làm chủ nhiệm; đề tài: Vận dụng các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị vào giảng dạy phần học Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ” do ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền làm chủ nhiệm; có 03 giảng viên tham gia đề tài cơ sở: “Nghiên cứu, biên soạn Tập bài giảng bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ cấp ủy xã, phường, thị trấn ở tỉnh Phú Thọ (chỉnh lý, bổ sung năm 2018)”. Các đề tài trên nghiệm thu đều đạt loại xuất sắc. 100% các đảng viên tham gia viết bài đăng Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”, trong đó nhiều bài viết đăng Bản tin có chất lượng tốt; nhiều bài viết được đăng trang Website của trường đảm bảo chất lượng, hiệu quả; có bài viết đăng Báo Phú Thọ...

     Tập thể Chi bộ, khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng mục tiêu đề ra. Kết quả 100% đảng viên, giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; có 03 đảng viên được Đảng bộ nhà trường xếp loại là đảng viên suất sắc gồm các đồng chí: Hoàng Tiến Điệp, Bùi Thị Huyền, Nguyễn Thị Lan. Tập thể khoa đạt: Tập thể Lao động xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Có được những thành tích đáng ghi nhận nêu trên là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và sát sao của Đảng uỷ nhà trường, tinh thần đoàn kết, nhất trí cao và sự đồng thuận của các đảng viên trong Chi bộ; sự chỉ đạo điều hành nhanh chóng, kịp thời, sát sao của Ban Chi ủy và sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể của khoa Lý luận cơ sở.

     Buớc vào  năm 2021, đây là năm đầu tiên của thập kỷ mới, truớc những đổi thay của nhà truờng, của tỉnh và đất nuớc, Lãnh đạo Chi bộ xác định đây là năm bản lề trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chi bộ xác định, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

     Về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởngCông tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viênluôn phải đưa lên hàng đầu và thực hiện tốt, để các đảng viên luôncó tư tưởng tốt, yên tâmcông tác, chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và nhà trường về phòng, chống dịch Covid- 19. Các đảng viên đều chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cơ quan, khu dân cư;phát huy cao tinh thần trách nhiệm, duy trì sự đoàn kết, nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ. Duy trì thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, giáo dục định hướng các đảng viêntrongchi bộ có ý thức tu dưỡng, rèn luyện.

     Về lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn: Lãnh đạo giảng viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy ở tất các các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính mở tại trường và các Trung tâm chính trị, lớp Bồi duỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng và đoàn thể… và các nhiệm vụ chuyên môn khác như: chấm bài, coi thi, dự giờ, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp... thông qua bài soạn mới cho giảng viên. Lãnh đạo khoa xây dựng, hoàn thành kế hoạch thao giảng cấp khoa, đăng ký thao giảng cấp trường và 01 đồng chí giảng viên tiếp tục hoàn thiện bài giảng để chuẩn bị cho Hội thi giảng viên giảng dạy lý luận chính trị giỏi toàn quốc.

     Về lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học: Lãnh đạo giảng viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo kế hoạch của nhà trường, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tích cực tham gia vào đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh của nhà trường đã được Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt. Năm 2021, khoa triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Vận dụng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX vào giảng dạy môn đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội". Tích cực tham gia viết tin bài cho trang Website nhà trường và viết bài đăng trên báo Phú Thọ, báo, Tạp chí Trung uơng.

     Về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương; Quy định 213 của Bộ Chính trịChi bộ tiếp tục quán triệt đảng viên nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đảng viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, quy định của khu dân cư; Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm đảng viên công tác, thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú. Lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng ủy về xây dựng cơ quan văn hóa, quốc phòng, an ninh. Thu nộp đảng phí theo quy định.

     Về lãnh đạo công tác đoàn thể và các công tác khác: Chi bộ lãnh đạo mọi đảng viên, giảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia đầy đủ, đạt kết quả tốt đối với mọi hoạt động của nhà trường và các tổ chức đoàn thể. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13- CT/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 05- NQ/ ĐU của Đảng ủy trường, Luật an toàn giao thông đường bộ và quy định về phòng chống cháy nổ. Lãnh đạo đảng viên, giảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy Phú Thọ, quy định của nhà trường về việc triển khai công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.Tích cực xây dựng cơ quan văn hoá, làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện. Tham gia trách nhiệm cao các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (03/1940 - 03/2021); 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/ 2021)... Lãnh đạo giảng viên tham gia tích cực trong Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021; Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2021 của toàn Đảng bộ.

     Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Chi bộ khoa Lý luận cơ sở cần tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên của đơn vị có năng lực, trình độ và lề lối làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; chú trọng công tác phối hợp với các khoa, phòng chuyên môn của nhà truờng và các Trung tâm chính trị huyện trong toàn tỉnh; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, nội dung và kế hoạch hoạt động với tinh thần tích cực, chủ động trên tất cả các lĩnh vực; bám sát chặt chẽ các giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Truờng Chính trị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
GIỮ VỮNG BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ CỞ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT XẾP LOẠI CHI BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021
BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM HIỆN NAY
VĂN HÓA TRƯỜNG ĐẢNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA TRƯỜNG ĐẢNG Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA ĐỌC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT 35-NQ/TW VÀO GIẢNG DẠY PHẦN TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LLCT - HC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA TRƯỜNG ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT 35-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀO GIẢNG DẠY PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI
GIẢNG VIÊN KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ VỚI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất