Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  645
Hôm qua :  966
Lượt truy cập : 2027729
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2021
9 10 136

CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2021

Thứ ba, 14.09.2021 16:04

Đỗ Quỳnh Phương
Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa LLCS
Thực hiện kế hoạch công tác quý III năm 2021 và sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ đối với các chi bộ: 8 giờ 00 ngày 14 tháng 9 năm 2021, tại Văn phòng Khoa, Chi bộ khoa Lý luận cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2021, với chủ đề: “Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy phần Triết học Mác - Lênin, chương trình Trung cấp lý luận chính trị”.

    Chi bộ phân công các đảng viên nghiên cứu tham luận theo các nội dung sau: 

- Tham luận 1: Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy bài 1, bài 2.

Bài 1: Triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội

Bài 2: Chủ nghĩa duy vật mác - xít - thế giới quan khoa học cho nhận thức và cải tạo hiện thực

- Tham luận 2: Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy bài 3, bài 4, bài 5.

Bà 3: Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật

Bài 4: Các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật

Bài 5: Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

- Tham luận 3: Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy bài 6, bài 7, bài 8.

Bài 6: Lý luận nhận thức duy vật biện chứng

Bài 7: Lý luận hình thái kinh tế - xã hội

Bài 8: Giai cấp và đấu tranh giai cấp

- Tham luận 4: Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy bài 9, bài 10, bài 11.

Bài 9: Nhà nước và cách mạng xã hội. 

Bài 10: Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người

Bài 11: Quan điểm của triết học Mác - Lênin về ý thức xã hội

  Đến dự và chỉ đạo Hội nghị sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Hoàng Tiến Điệp - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, phụ trách chi bộ, khoa. Tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề còn có toàn thể các đảng viên của chi bộ. 

 Với tinh thần trách nhiệm cao mỗi đảng viên của chi bộ khoa Lý luận cơ sở đã nghiêm túc, phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu, tham luận và đóng góp ý kiến. Các bản tham luận đều công phu, sát vấn đề nghiên cứu, đưa ra những định hướng khoa học trong việc nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vào các bài giảng phần Triết học Mác - Lênin, chương trình Trung cấp lý luận chính trị. Các ý kiến phát biểu khẳng định sự nghiêm túc, trách nhiệm của các đồng chí được phân công tham luận, nhất trí cao với nội dung các tham luận; đồng thời cũng đóng góp các ý kiến để làm rõ hơn, sâu hơn vấn đề nghiên cứu. 

   Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, Bí thư chi bộ đã nhận xét, đánh giá, tổng kết lại những nội dung được thống nhất, những định hướng khoa học trong việc vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy phần Triết học Mác - Lênin, chương trình Trung cấp lý luận chính trị. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn về việc nghiên cứu, vận dụng Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy nói chung và phần Triết học Mác – Lênin nói riêng, mỗi cán bộ, đảng viên chi bộ khoa Lý luận cơ sở tiếp tục nghiên cứu, nâng cao nhận thức về vận dụng Nghị quyết Văn kiện của Đảng vào thực tiễn giảng dạy, nâng cao chất lượng bài giảng, góp phần thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nhà trường, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Buổi sinh hoạt chuyên đề quý III  năm 2021 của chi bộ khoa Lý luận cơ sở diễn ra đúng kế hoạch và đạt được những kết quả tích cực trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX VÀO GIẢNG DẠY BÀI 10: “PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ”
VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX VÀO GIẢNG DẠY BÀI CHIẾN LƯỢC AN NINH QUỐC GIA
MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN VẬN DỤNG, CẬP NHẬT TỪ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII VÀO GIẢNG DẠY BÀI ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC HỘI THẢO CẤP KHOA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021
VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
HIỆU QUẢ VÀ Ý NGHĨA TÍCH CỰC TỪ HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
QUAN ĐIỂM KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII DƯỚI GÓC NHÌN CỦA HAI NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
KIỂM TRA CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ
TÌM HIỂU NHỮNG ĐIỂM MỚI VỂ AN NINH QUỐC GIA, BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (28)