Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  4635
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167124
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 2 NĂM 2023
9 10 228

CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 2 NĂM 2023

Thứ sáu, 02.06.2023 02:01

ThS. Đỗ Quỳnh Phương
Bí thư Chi bộ khoa Lý luận cơ sở
Thực hiện kế hoạch công tác quý 2 năm 2023 và sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ đối với các chi bộ, 14 giờ 00 ngày 30/5/2023, Chi bộ khoa Lý luận cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 2 năm 2023, với chủ đề: “Chi bộ khoa Lý luận cơ sở lãnh đạo đảng viên, giảng viên nghiên cứu, vận dụng một số tác phẩm kinh điển vào giảng dạy phần Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chương trình Trung cấp lý luận chính trị”. Chi bộ phân công các đảng viên nghiên cứu tham luận theo các nội dung sau:

     - Nghiên cứu, vận dụng tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước của Ph.Ăngghen vào giảng dạy học phần Triết học Mác - Lênin.

     - Nghiên cứu, vận dụng tác phẩm Bộ tư bản quyển I của C.Mác vào giảng dạy học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin.

     - Nghiên cứu, vận dụng tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của C.Mác và Ph.Ăngghen vào giảng dạy nội dung học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học.

     Tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề có toàn thể các đảng viên của chi bộ. Mỗi đảng viên của chi bộ khoa Lý luận cơ sở đã nghiêm túc, phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu, tham luận và đóng góp ý kiến. Các bản tham luận đều bám sát vấn đề nghiên cứu, gợi mở những vấn đề mới, đưa ra những định hướng khoa học trong việc trau dồi kiến thức, giúp giảng viên hiểu sâu sắc, vận dụng hiệu quả các tác phẩm kinh điển vào giảng dạy; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bản thân và nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề Bí thư Chi bộ đã nhận xét, đánh giá, tổng kết những nội dung được thống nhất, những định hướng khoa học trong việc tích cực vận dụng hiệu quả kiến thức kinh điển Mác - Lênin vào giảng dạy. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn, mỗi đảng viên chi bộ khoa Lý luận cơ sở tiếp tục nghiên cứu, nâng cao nhận thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nhà trường,

     Buổi sinh hoạt chuyên đề quý 2 năm 2023 của chi bộ khoa Lý luận cơ sở đạt kết quả tốt đẹp!

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC TÔN GIÁO HIỆN NAY
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI
C.MÁC - CUỘC ĐỜI VÀ CỐNG HIẾN ĐỐI VỚI NHÂN LOẠI
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI Ở TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2023
MỘT SỐ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23-CT/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH"
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045” VÀO GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ''KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN''
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất