Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  841
Hôm qua :  2139
Lượt truy cập : 2812139
CẢM NHẬN TỪ CUỘC THI VIẾT CHÍNH LUẬN ''BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI'' LẦN THỨ HAI, NĂM 2022
9 10 295

CẢM NHẬN TỪ CUỘC THI VIẾT CHÍNH LUẬN ''BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI'' LẦN THỨ HAI, NĂM 2022

Thứ ba, 22.11.2022 09:04

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện. Đây là hoạt động thiết thực góp phần triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII của Đảng.

     Cuộc thi là sự tiếp nối thành công của Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ nhất tổ chức năm 2021, có sự mở rộng về quy mô, nâng lên nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII, lan tỏa nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

     Căn cứ Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG ngày 25/02/2022 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia về “Tổ chức Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” lần thứ hai, năm 2022 do Học viện phát động, ngày 07/4/2022, trường Chính trị tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch 29-KH/TCT về phát động Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022. Kế hoạch được triển khai trong toàn trường và được 100% cán bộ, giảng viên tham gia. Với 03 nhóm chủ đề khác nhau trong Kế hoạch của Học viện, các đồng chí cán bộ, giảng viên nhà trường đã lựa chọn nhiều chủ đề khác nhau để tham gia viết bài. Với cá nhân tôi, tôi lựa chọn tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm nội dung nghiên cứu để dự thi.

     Trong quá trình nghiên cứu tác phẩm của đồng chí Tổng Bí Thư, cuối tháng 4/2022, tôi được Lãnh đạo nhà trường cử đi học lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bên cạnh đó, tôi đã đọc một số cuốn sách và tạp chí như: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tạp chí Cộng sản,Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị, Tạp chí Lý luận chính trị, Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo nhân dân, vào thuviencoso là thư viện số hàng đầu của Việt Nam... để nghiên cứu những bài viết của các nhà khoa học đầu ngành xung quanh bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, từ đó tìm ra hướng viết cho cá nhân mình và xây dựng nội dung bài viết chính luận dự thi.

     Với chủ đề: "Phản bác luận điệu sai trái, thù địch về những luận điểm trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" với loại hình viết tạp chí. Bài viết dài 12 trang A4 được gửi tới các đồng chí lãnh đạo nhà trường đọc, chỉnh sửa và góp ý qua nhiều lần để tôi hoàn thiện. Sau đó, bài viết dự thi được gửi về Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin của Học viện để chạy phần mềm công nghệ quét trùng lặp theo thể lệ hội thi, chỉ những bài viết có tỷ lệ trùng lặp không quá 20% mới đủ điều kiện đưa vào chấm vòng chung khảo. Sau khi quét xong kết quả bài dự thi của tôi có độ trùng lặp 17%, tôi lại tiếp tục sửa để bảo đảm độ trùng lặp dưới 10% cho bài viết có tính độc lập tương đối cao. Ngày 13/9/2022 bài viết dự thi của tôi được đăng tải trên Tạp chí Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương.

     Sau hơn 08 tháng phát động, Cuộc thi viết chính luận lần thứ hai đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị trên khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với 116.252 tác phẩm dự thi. Có 15 đơn vị/địa phương thu nhận từ 1.000 tác phẩm trở lên, điển hình là Quân ủy Trung ương với 56.243 bài, Tỉnh ủy Bắc Giang với 10.577 bài, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với 7.230 bài, Tỉnh ủy Thanh Hóa với 6.883 bài, Tỉnh ủy Kiên Giang với 6.450 bài,Thành ủy Hà Nội với 5.488 bài… Các đơn vị/địa phương sau khi thu nhận các bài viết dự thi đã tiến hành sàng lọc, đánh giá nhiều vòng, nhiều cấp, chọn lựa các tác phẩm có chất lượng tốt nhất để gửi dự thi cấp Trung ương. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi đã thành lập Hội đồng Giám khảo gồm các nhà khoa học, nhà báo có kinh nghiệm, uy tín, tổ chức chấm 02 vòng Sơ khảo và Chung khảo theo hình thức chấm độc lập đối với từng tác phẩm.

     Điểm đáng ghi nhận ở Cuộc thi năm nay là sự tham gia rất trách nhiệm của không chỉ đội ngũ cán bộ tuyên giáo, cán bộ các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, phóng viên báo chí mà còn của đông đảo cán bộ, đảng viên, giáo viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Nhiều đồng chí đảng viên lão thành rất tích cực tham gia Cuộc thi, với các bài viết thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao và tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (tác giả cao tuổi nhất là 100 tuổi, ở thành phố Hải Phòng). Đội ngũ thanh niên, sinh viên nhiều trường đại học, cao đẳng và có cả học sinh trung học phổ thông tham gia nhiệt tình với Cuộc thi (tác giả trẻ tuổi nhất là 16 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp). Đặc biệt, Cuộc thi có sự tham gia của một số học giả nước ngoài với các tác phẩm có chất lượng tốt, được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao.

     Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi, Hội đồng Giám khảo họp, đánh giá, xem xét kỹ lưỡng từng tác phẩm, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhấtvàcác tập thể tiêu biểu nhất để trao giải, gồm:

     - Giải cá nhân: 102 giải. Thể loại tạp chí có 52 giải, gồm 07 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 20 giải Khuyến khích, trong đó có hai tác phẩm của tác giả nước ngoài (Trung Quốc, Mỹ) đạt giải A. Thể loại báo có 50 giải, gồm 05 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 20 giải Khuyến khích.

     20 tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên có bài viết chất lượng tốt được trao giải triển vọng. Ban Chỉ đạo Cuộc thi có phần thưởng cho tác giả cao tuổi nhất, tác giả trẻ tuổi nhất tham gia dự thi.

     - Giải tập thể xuất sắc: 15 giải cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động cuộc thi sâu rộng và nhiều bài viết chất lượng tốt.

     Bài viết của cá nhân tôi nằm trong thể loại tạp chí gồm có 07 giải A.

     1. Nhận diện và phản bác quan điểm xuyên tạc việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Nguyễn Tuấn Tùng, Nguyễn Thanh Đạt - Công an tỉnh Hà Tĩnh.

     2. Tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay: Nguyễn Văn Đạo - Trường Đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh.

     3. Phản bác luận điệu sai trái, thù địch về những luận điểm trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hoàng Thị Nguyệt Nga - Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

     4. Nhận diện và đấu tranh chống âm mưu tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin: Lý Việt Quang - Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

     5. Nhận diện và phản bác một số quan điểm sai trái của phương Tây về quyền con người: Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Thị Ngọc Anh - Học viện Chính trị Khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

     6. Cuộc đấu tranh cho sự kiên trì và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của người cộng sản Trung quốc: Trình Ân Phú - Viện sĩ Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.

     7. Tầm quan trọng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với phong trào cộng sản quốc tế và trách nhiệm đoàn kết của chúng ta: Amiad - Ủy viên Ủy ban Đối ngoại - Đảng Cộng sản Mỹ.

     Thành công của Cuộc thi năm nay thực sự là một điểm nhấn quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, cho thấy sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền và Ban Chỉ đạo 35 các cấp, sự hưởng ứng rất mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thông qua Cuộc thi, đã góp phần phát hiện những nhân tố mới, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên để tham gia hiệu quả vào cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; hình thành nguồn bài viết chính luận phong phú, có chất lượng đăng tải trên các báo, tạp chí, các phương tiện truyền thông Trung ương và địa phương. BanChỉ đạo, BanTổ chức cuộc thi mong muốn và hy vọngtiếp tục nhận được sự tham gia đông đảo, có chất lượng, tâm huyết và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023, tạo xung lực mới và chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trongthời gian tới.

     Để chuẩn bị cho cuộc thi viết chính luận lần thứ ba năm 2023 đạt kết quả tốt, tôi xin có một số kiến nghị, đề xuất như sau:

     Một là, đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương.

     Đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Chỉ đạo 35 của Trung ương, Vụ các trường chính trị quan tâm, tạo điều kiện cho giảng viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ được tham gia các hội thảo khoa học cấp bộ, cấp nhà nước; các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng viết bài chính luận khoa học trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch; từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ của giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trong tình hình mới.

     Hai là, đối với tỉnh Phú Thọ.

     Đề xuất với Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh nên triển khai cuộc thi sâu rộng trên địa bàn tỉnh, để cuộc thi có sức lan tỏa, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tham gia. Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo triển khai và tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

     Ba là, đối với Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

     Tiếp tục phát huy vai trò của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; Phát động Cuộc thi viết bài chính luận lần thứ ba trong toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường.

     Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bám sát nội dung, chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị, chỉ đạo các khoa chuyên  môn để tích hợp những nội dung liên quan trực tiếp đến vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (soạn bài giảng, thao giảng, dự giờ, chuyên đề sinh hoạt đầu khóa, sinh hoạt chuyên đề, chuyên đề ngoại khóa, thảo luận…).

     Bốn là, đối với cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường.

     Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và tự đào tạo nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, cao về lý luận, sắc về diễn đạt và tâm huyết; từ đó nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Coi đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra đối với giảng viên giảng dạy và học viên theo học lý luận chính trị trong tình hình mới. Đội ngũ giảng viên cần chủ động, tích cực áp dụng các biện pháp giảng dạy hiện đại trong việc thiết kế giáo án, bài giảng, tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng các thông tin có nội dung cập nhật, hình ảnh minh họa sinh động để thu hút sự chú ý của học viên. Giảng viên cần phát huy tính chủ động của học viên trong việc tham gia trao đổi, thảo luận các vấn đề có liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Giảng viên cũng cần trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn cho học viên những kỹ năng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên sách, báo, tạp chí và trên không gian mạng.

     Chúng ta có thể khẳng định rằng, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Việc tăng cường đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, nhiệm vụ cấp bách trước mắt, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
VAI TRÒ CỦA VIỆC NẮM BẮT VÀ ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI TRONG VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
PH.ĂNGGHEN - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP
PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH VỀ NHỮNG LUẬN ĐIỂM TRONG BÀI VIẾT CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH TỐT KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2022
QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ Ý THỨC XÃ HỘI VÀ MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TRONG XÂY DỰNG Ý THỨC XÃ HỘI MỚI VIỆT NAM HIỆN NAY
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT "VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045" VÀO GIẢNG DẠY BÀI “NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM"
KỶ NIỆM 75 NĂM CHIẾN THẮNG SÔNG LÔ (24/10/1947 - 24/10/2022) - Ý NGHĨA LỊCH SỬ TO LỚN TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT 20-NQ/TW, NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VÀO GIẢNG DẠY HỌC PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN
GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC CHO NỮ TRÍ THỨC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ ĐẠT CHUẨN
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất