Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  95
Hôm qua :  416
Lượt truy cập : 567709
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH
9 10 263

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH

Chủ nhật, 20.08.2017 18:15

ThS. Trần Thị Hải Yến
Phó Trưởng khoa Dân vận
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sôi động khắp cả nước, được nhân dân ở mọi vùng, miền hưởng ứng và tích cực tham gia; bộ mặt nhiều vùng nông thôn được thay đổi rõ rệt theo hướng tích cực; đời sống nông dân được cải thiện và nâng cao.

Với 48,4% lao động khu vực nông thôn, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Vai trò đó được thể hiện như sau:

Một là, phụ nữ là chủ thể trực tiếp trong phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Phụ nữ với vai trò lao động chính trong gia đình, cùng chồng bàn bạc, lựa chọn mô hình kinh tế, cây trồng, vật nuôi phù hợp với khả năng và đáp ứng nhu cầu thị trường; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất, giá trị hàng hóa của nông sản, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tổ chức học và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, phân công lao động hợp lý góp phần đa dạng hóa các ngành nghề, tăng thu nhập, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng cho gia đình.

Hai là, phụ nữ là lực lượng chủ chốt tham gia công tác vệ sinh thôn xóm, bảo vệ môi trường nông thôn, chủ động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu; hăng hái tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại các địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần khu vực nông thôn. Thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước góp phần phát huy truyền thống tương thân, tương ái,  tình làng nghĩa xóm, bài trừ các hủ tục, thực hiện nếp sống mới ở nông thôn; chăm lo phát triển giáo dục, tạo điều kiện  tốt nhất để cho con em được học tập, phát triển toàn diện; tham gia gìn giữ bản sắc tốt đẹp của địa phương, cơ sở, thực hiện bình đẳng giới, nâng cao vị trí của phụ nữ ở nông thôn. Phụ nữ tự giác chủ động thực hiện chỉnh trang nhà ở của mình theo tiêu chuẩn nông thôn mới như: xây dựng đủ các công trình vệ sinh, bố trí khu chăn nuôi hợp vệ sinh, cải tạo ngõ, xóm, tường rào để có cảnh quan sạch, đẹp.

Ba là, phụ nữ là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đặc biệt là các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Hội phụ nữ phát động; tham gia đấu tranh với các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ an ninh trật tự xã hội ở địa phương. 

Để phát huy vai trò, tiềm năng của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Phụ nữ cần tập trung vào các biện pháp sau:

Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho chị emphụ nữ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đặc biệt là vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn;tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

Thứ hai: Động viên chị em và các thành viên gia đình chăm chỉ lao động; tích cực học hỏi, dám nghĩ, dám làm, phát huy tinh thần vượt khó vươn lên thoát nghèo; chủ động tham gia các phong trào phát triển kinh tế do Hội Phụ nữ phát động nhằm sử dụng và phát huy hiệu quả đồng vốn, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng. Mạnh dạn học nghề, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của địa phương góp phần xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba: Tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh, đường làng ngõ xóm xanh,sạch, đẹp;bảo vệ môi trường sống của gia đình và mọi người xung quanh, không xả rác thải bừa bãi ra môi trường. Thực hiện sản xuất, kinh doanh sản phẩm an toàn đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường của pháp luật; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Thứ tư: Chủ động đăng ký và tích cực thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TÌM HIỂU VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT VIÊN CHỨC HIỆN NAY
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ PHỐI HỢP CÙNG TỈNH HỘI PHỤ NỮ LÀM TỐT CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ PHỤ NỮ CƠ SỞ NĂM 2017
VẬN DỤNG PHONG CÁCH DÂN CHỦ CỦA BÁC VÀO BÀI GIẢNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ
KHOA DÂN VẬN TÍCH CỰC CẬP NHẬT, VẬN DỤNG CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO BÀI GIẢNG
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ XÂY DỰNG CÔNG TÁC TÔN GIÁO NĂM 2017
TÌM HIỂU VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”
CHI BỘ KHOA DÂN VẬN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2017
TÌM HIỂU VỀ ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
TÌM HIỂU VỀ QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN THEO QUY ĐỊNH LUẬT CÔNG ĐOÀN HIỆN NAY
GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ THỌ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất