Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  594
Hôm qua :  682
Lượt truy cập : 920653
NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI ĐỒNG TÍNH, SONG TÍNH, CHUYỂN GIỚI (LGBT)
9 10 132

NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI ĐỒNG TÍNH, SONG TÍNH, CHUYỂN GIỚI (LGBT)

Thứ năm, 27.12.2018 22:02

ThS. Nguyễn Thị Hoa Mỹ
Phó Trưởng khoa Dân vận
Nhà nước Việt Nam luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng đất nước. Nhà nước Việt Nam khẳng định con người là trung tâm của các chính sách kinh tế - xã hội, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là nhân tố quan trọng cho phát triển bền vững, bảo đảm thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Việt Nam đều nhằm phấn đấu cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, tất cả vì con người và cho con người.

Nhận thức về người đồng tính là một vấn đề mới ở Việt Nam. Hiện tượng đồng tính luyến ái (gọi tắt là đồng tính) được xem là một trong các quan hệ xã hội thời hiện đại. kể từ năm 2015 đến nay, sự hiện diện của người đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT) đã được nhiều văn bản pháp luật quy định đề cập tới. Điều này thể hiện tính nhân văn của nhà nước, đồng thời là hành động cụ thể hoá sự thừa nhận vị trí của người đồng tính, chuyển giới trong xã hội, cụ thể là:

* Bộ luật Dân sự

Bộ luật Dân sự năm 2015 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Đáng chú ý nhất Bộ luật Dân sự sửa đổi là chính thức thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính. Đây là một bước ngoặt với cộng đồng LGBT khi lần đầu tiên luật pháp đã hợp pháp hóa việc chuyển đổi giới tính và thay đổi giấy tờ thân nhân của người chuyển giới. Theo đó, Điều 37 của Bộ luật dân sự sửa đổi quy định: "Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan”. Trước đó, quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 và Nghị định 88/2008/NĐ-CP ngày 05/08/2008 về xác định lại giới tính chỉ cho phép cá nhân xác định lại giới tính trong trường hợp “giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ". Ngoài trường hợp trên, cá nhân không có quyền yêu cầu xác định lại giới tính. Bởi giới tính sẽ được xác định rõ ràng từ khi người đó sinh ra.

Như vậy, đến Bộ luật Dân sự năm 2015, người chuyển đổi giới tính được phép xác nhận lại giới tính của mình. Quy định này đã giải quyết được một phần nhu cầu của nhóm đối tượng chuyển giới trong cộng đồng LGBT. Khi giới tính đã được thay đổi thì cá nhân đó có quyền và nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch và có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi.

Điểm đáng chú ý là trong năm 2017, thông qua các buổi tham vấn, hội thảo, Bộ Y tế đã giới thiệu Dự thảo luật chuyển đổi giới tính với mục đích khảo sát lấy ý kiến của xã hội đặc biệt cộng đồng người chuyển giới. Điều này sẽ giúp các nhà làm luật xây dựng các quy định sát với thực tế của người chuyển giới đồng thời đảm bảo tính hiệu quả và nhân văn của Luật chuyển đổi giới tính. Luật chuyển đổi giới tính nếu được thông qua sẽ tạo ra khuôn khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ, minh bạch để hỗ trợ người chuyển giới có được cuộc sống như những người dị tính khác về chăm sóc y tế, thay đổi hộ tịch và hòa nhập với gia đình, xã hội.

* Luật Hôn nhân và gia đình

Trước đó, theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định 5 trường hợp bị cấm kết hôn trong đó có kết hôn giữa những người cùng giới tính. Tuy nhiên, quy định cấm kết hôn cùng giới tính đã bị loại bỏ trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Theo đó, tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định “Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính” (khác với Luật năm 2000 là cấm kết hôn giữa những người có cùng giới tính). Sự thay đổi này đã thể hiện bước tiến lớn trong quan niệm, nhận thức của xã hội nói chung về quyền kết hôn, bình đẳng của người LGBT. Nhưng việc “không thừa nhận” ở đây cần được hiểu là Nhà nước không thực hiện việc đăng ký kết hôn cho các cặp đôi cùng giới, do đó, giữa họ không phát sinh quan hệ về quyền và nghĩa vụ nếu chung sống với nhau như vợ chồng.

* Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 có quy định người đồng tính, người chuyển giới. Theo quy định này, mọi công dân trên đất nước Việt Nam đều nhận được sự đối xử bình bẳng trước pháp luật. Điều đặc biệt của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam là sự hiện diện của người đồng tính, những người này được tạm giữ, tạm giam ở buồng riêng. Đây cũng là lần đầu tiên lĩnh vực tạm giữ, tạm giam chính thức thừa nhận người chuyển giới và đồng tính, đồng thời đảm bảo quyền lợi của những đối tượng này.

Có thể nhận thấy vấn đề xây dựng một xã hội công bằng và tiến bộ, trong đó các quyền con người được bảo đảm và thực thi thông qua cơ chế pháp luật hiệu quả là mục tiêu chung của toàn thể nhân loại. Xu hướng mở rộng phạm vi các quyền con người, tăng cường việc bảo vệ quyền lợi của các nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội là các đề tài được các nhà làm luật Việt Nam quan tâm sâu sắc trong thời gian gần đây. Tuyênngôn quốc tế về Nhân quyền năm 1948 quy định: “Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về quyền và nhân phẩm…”. Nguyên tắc này cũng dựa trên nguyên tắc đạo đức xã hội mà bất kỳ quốc gia nào trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều phải thừa nhận và tôn trọng, đó là “quyền tự nhiên” là tổng thể những quyền mà mỗi người khi sinh ra đã được hưởng. Nền tảng của quyền tự nhiên là các chuẩn mực về sự công bằng và nguyên tắc tự do của con người. Trong đó, người đồng tính cũng như các chủ thể khác trong xã hội, có các quyền cơ bản gồm quyền được sống, được tự do và được mưu cầu hạnh phúc.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ KHOA DÂN VẬN TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2018
KHOA DÂN VẬN HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH THAO GIẢNG CẤP KHOA NĂM HỌC 2018 - 2019
TIẾP TỤC VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA NGHỊ QUYẾT 11-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA X VÀO GIẢNG DẠY BÀI “NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ VÀ VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ Ở CƠ SỞ”
CHI BỘ KHOA DÂN VẬN XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 VỀ “ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
KHOA DÂN VẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ ÁN KHOA HỌC CẤP KHOA
TÌM HIỂU VỀ SỰ RA ĐỜI CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
TÌM HIỂU CÁC HÀNH VI BẠO LỰC GIA ĐÌNH QUY ĐỊNH TRONG LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2008
VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ PHỐI HỢP VỚI HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ HỘI PHỤ NỮ CƠ SỞ NĂM 2018
TÌM HIỂU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NĂM 2017
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |
http://lutian.com.vn/ http://nhavesinhhanoi.com | vinaron| remtamphat| rèm cửa sổ rèm vải đẹp Nhà Vệ Sinh Toàn Cầu | Xây dựng nhà thờ gianphoithongminhgiare |