Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  830
Hôm qua :  577
Lượt truy cập : 855376
MỘT SỐ KẾT QUẢ TRÊN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
9 10 193

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRÊN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017

Thứ hai, 16.04.2018 03:06

ThS. Phạm Thị Hiền
Giảng viên khoa Dân vận
Năm 2017, Tỉnh ủy Phú Thọ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị TƯ 5 và TƯ 6 (khóa XII),…; đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, nhất là trong thực hiện các khâu đột phá, các lĩnh vực quan trọng và đã đạt được những kết quả tích cực, nhất là đối với lĩnh vực kinh tế.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,75%; trong đó: Ngành công nghiệp - xây dựng tăng 10,66%; ngành dịch vụ tăng 7,48%, ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,74%; thu nhập bình quân đầu người(theo GRDP)đạt 35,5 triệu đồng, tăng 7,8%.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) đạt 8,8%; Tỉnhđã tập trung chỉ đạo triển khai chính sách ưu đãi, thu hút dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm,một số dự án hoàn thành đi vào sản xuất đã góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh;tăng cường đối thoại, kiểm tra, nắm tình hình, giải quyết kịp thời những kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp.Sản lượng các sản phẩm truyền thống được giữ ổn định. Sản lượng một số sản phẩm chủ yếu tăng cao, như: Điện tử tăng 25%, quần áo may sẵn tăng 13,5%,... so với năm 2016.  

Khu vực dịch vụ, thương mại tiếp tục phát triển,đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 9,3%; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,32 tỷ đô la Mỹ, tăng 36,8% so với năm 2016. Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường; tích cực xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa vàxây dựng thương hiệu; chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển du lịch; thu hút đầu tư hạ tầng du lịch được chú trọng, hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch tiếp tục được hoàn thiện; đã hoàn thành, đưa vào hoạt động Tổ hợp khách sạn và Trung tâm thương mại Mường Thanh, đẩy nhanh tiến độ dự án Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ; tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cảnh quan Công viên Văn Lang, xây dựng điểm du lịch cộng đồng tại xã Xuân Sơn. Công tác thông tin, xúc tiến du lịch được thực hiện hiệu quả; sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng.

Lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai thực hiện gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

Trong chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, các xã và huyện Lâm Thao đã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới làm cơ sở thực hiện trong giai đoạn đến năm 2020; tích cực chỉ đạo, hỗ trợ các xã trong xây dựng nông thôn mới; huy động, lồng ghép các nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới; tính đến 31/12/2017, toàn tỉnh có 60xã đạt chuẩn và 40 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Đầu tư phát triển đạt kết quả khá; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 23.657 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2016. Tiếp tục chỉ đạo rà soát các dự án không triển khai, kém hiệu quả để tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư mới, có năng lực; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các công trình hạ tầng giao thông, dịch vụ, đô thị mới. Hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng một số công trình, dự án quan trọng, hình thành hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị và hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, như: Nút giao IC7 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tuyến đường từ nút giao IC9 đến đường 35m thị xã Phú Thọ, Quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì, các tuyến đườngchínhkết nối hạ tầng thành phố Việt Trì và Khu công nghiệpThụy Vân với nút giao IC7,…; thực hiện công tác chuẩn bị và đầu tư các dự án trọng điểm, như: Nút giao IC11 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai,...

Tăng cường chỉ đạo trong công tác thu, chi ngân sách nhà nước;đôn đốc thu nộp kịp thời số thuế phát sinh; tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành chính sách thuế, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng thuế. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6.097,2tỷ đồng, bằng130,1% dự toán. Chi ngân sách đảm bảo đúng quy định, dự toán được duyệt; đáp ứng cơ bản các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh công tác giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2017-2020 cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Công tác cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp được quan tâm, chú trọng; chỉ đạo giải quyết kịp thời khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khởi nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trình tự, thủ tục thẩm định, nâng cao các chỉ số thành phần trong tổng thể của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậutiếp tục được quan tâm chỉ đạo;đã hoàn thànhđiều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020); đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Triển khai rà soát, điều chỉnh diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo quỹ đất thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; tích cực thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh, trong đó đã khởi công xây dựng dự án xử lý rác thải sinh hoạt và phát điện tại xã Trạm Thản.

Hoạt động khoa học và công nghệ tiếp tục đổi mới, theo hướng thiết thực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.Chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ, tập trung triển khai nhiệm vụ khoa học cấp nhà nước; tăng cường cơ chế đặt hàng; tập trung nghiên cứu, ứng dụng trong phát triển nông nghiệp nông thôn, sản xuất vật liệu xây dựng, thông tin truyền thông và bảo vệ môi trường.

Công tác quản lý quy hoạchvà phát triểnđô thị được tăng cường, đầu tư nâng cấp, mở rộng không gian.Các quy hoạch lập mới, điều chỉnh thực hiện nghiêm túc theo quy định. Chỉ đạo tăng cường công tác thực hiện quy hoạch đô thị; tiếp tục đầu tư nâng cấp kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố Việt Trì, tạo sự đồng bộ, văn minh, phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh và mở rộng không gian phát triển đô thị. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

Nguồn: Số 249-BC/TUBáo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG, TƯ TƯỞNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG LỐI, CHIẾN LƯỢC VÀ SÁCH LƯỢC CỦA ĐẢNG CẦM QUYỀN
GIẢI PHÁP XÂY DỰNG BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI
KHÁI QUÁT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TƯ TƯỞNG NHÂN ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM NĂM 2017 Ở TỈNH PHÚ THỌ
VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH PHÚ THỌ
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC HỘI VIÊN NÔNG DÂN Ở CƠ SỞ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - THỰC TIỄN TRIỂN KHAI Ở TỈNH PHÚ THỌ.
VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VÀ TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN
TÌM HIỂU ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẢNH VỆ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CẢNH VỆ NĂM 2017
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | rèm cửa | rèm vải | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải |

trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

http://lutian.com.vn/ http://nhavesinhhanoi.com | vinaron| rèm cửa sổ rèm vải đẹp