Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  98
Hôm qua :  416
Lượt truy cập : 567712
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CHI BỘ KHOA DÂN VẬN NHIỆM KỲ 2015 - 2017
9 10 139

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CHI BỘ KHOA DÂN VẬN NHIỆM KỲ 2015 - 2017

Thứ bảy, 26.08.2017 23:01

ThS. Trần Thị Hải Yến
Phó Bí thư Chi bộ khoa Dân vận
Nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ khoa Dân vận lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có những thuận lợi cơ bản: Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu nhà trường; sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể trong trường.

Đảng viên chi bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt; có ý thức tổ chức kỷ luậtvà tinh thần trách nhiệm cao; khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Tập thể chi bộ đoàn kết, thống nhất; có tinh thần tương trợ, cộng đồng trách nhiệm.

Tuy nhiên, cũngcòn một số khó khăn:Một số giảng viên trẻ, nhà xa cơ quan, con còn nhỏ nên có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng,hiệu quả công việc và tham gia các hoạt động chung của chi bộ, Đảng bộ. Thời gian tiếp cận nội dung chuyên môn chưa nhiều, kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế.

Phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu của các đảng viên, nhiệm kỳ 2015 - 2017, chi bộ khoa Dân vận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường giao.

Thứ nhất: Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

Chi bộ khoa Dân vận là một trong bốn chi bộ khoa chuyên môn,được phân cônggiảng dạy3 môn: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở; Tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Phú Thọ trong chương trình TCLLCT-HC. Bên cạnh đó, khoa còn quản lý và giảng dạy các lớp Bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở; Tham gia giảng dạy chương trình Bồi dưỡngngạch chuyên viên và chuyên viên chính; quản lý lớp trung cấp ngành công tác xã hội, chuyên ngành công tác Hội Nông dân và các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo sự phân công của nhà trường.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ luôn quan tâm chỉ đạo đơn vị khoa nâng cao chất lượng chuyên môn. Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của trường, khoa xây dựng lịch học cụ thể ở các lớp; phân công hợp lý bài giảng cho từng giảng viên, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng giảng viên trẻ và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kịp thời uốn nắn các hạn chế để giảng viên rút kinh nghiệm. Duy trì và thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn theo Quy chế quản lý đào tạo; sinh hoạt chuyên môn hàng tháng nền nếp; tăng cường hoạt động thông qua bài, dự giờ các giảng viên. Do đó, chất lượng bài giảng của giảng viên được nâng lên rõ rệt; điều đókhẳng định chất lượng giảng dạy, quản lý của khoa là tốt, được học viên các lớp, các trung tâm bồi dưỡng chính trị và nhà trường ghi nhận.

Đảng viên trong chi bộ luôn có ý thức vươn lên trong học tập nâng cao trình độ. Trong nhiệm kỳ chi bộ có 01 đảng viên tham gia lớp Cao học Kinh tế chính trị, 03 đảng viên tham gia lớp Cao học Chính trị học, 01 đảng viên tham gia lớp Cao cấp Lý luận chính trị; các đảng viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong nhiệm kỳ, có 06 đảng viên là giảng viên dạy giỏi cấp trường, có 02 giảng viên trong đội tuyển chuẩn bị tham gia Hội thi giảng viên giỏi toàn quốc các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tổ chức tháng 10/2017).

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học:

Chi bộ khoa Dân vận luôn nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học - là nhiệm vụ cơ bản, thiết thực và trực tiếp góp phần nâng cao trình độ, chất lượng giảng dạy của giảng viên. Vì vậy,ngaytừ đầu các năm công tác, chi bộ đã lãnh đạo khoa chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và đăng ký với Hội đồng khoa họcnhàtrường.

Nhiệm kỳ 2015 - 2017, đảng viên - giảng viêntrong chi bộ tham gia thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Biên soạn Tập bài giảng: "Tình hình, nhiệm vụ của  địa phương tỉnh Phú Thọ" trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp góp phần nâng cao vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã trong thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ giai đoạn hiện nay”; nghiệm thu đạt xuất sắc. Đặc biệt đề tài Biên soạn Tập bài giảng: "Tình hình, nhiệm vụ của  tỉnh Phú Thọ" là  công trình nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn quan trọng; là tài liệu phục vụ kịp thời cho việc giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên.

Năm 2017, chi bộ đang triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác vận động phụ nữ trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay” đảm bảo đúng tiến độ.

 Hàng năm, các đảng viên trong chi bộ tích cực viết bài đăng trang website (trung bình mỗi tháng có từ 6 - 8 bài), nội san nhà trường, viết bài hội thảo khoa học; nhiều bài được đánh giá cao.

Đồng thời, đảng viên trong chi bộ tích cực nghiên cứu văn bản, tài liệu phục vụ hoạt động giảng dạy; đặc biệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII.

Ngoài việc nghiên cứu khoa học, các đảng viên luôn tích cực nghiên cứu thực tế phục vụ giảng dạy, học tập.

Có thể khẳng định, Chi bộ khoa Dân vận luôn thể hiện rõ vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được trường giao. Các chỉ tiêu về giảng dạy và nghiên cứu khoa học do Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017 đều đạt và vượt.

Thứ hai: Chi bộ lãnh đạo công tác Xây dựng Đảng

 Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Chi bộ khoa Dân vận thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao nhận thức, giữ vững lập trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên trong chi bộ, thông qua sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Chi bộ đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” .

Triển khai kịp thời việc nghiên cứu học tập các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo kế hoạch hướng dẫn của Đảng ủy, Ban Giám hiệu như: nghe thời sự, học tập trực tuyến về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt đầy đủ các nội dung tuyên truyền, nội dung thông tin sinh hoạt chi bộ hàng tháng, hàng quý; học tập Nghị quyết các Hội nghị Trung ương,... Các đảng viên trong chi bộ đều thông suốt tư tưởng, thấy rõ trách nhiệm trong việc chấp hành tuyên truyền, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của chi bộ luôn gắn với giáo dục truyền thống, thông qua các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và ngày truyền thống của trường… với các hoạt động giao lưu, tọa đàm, tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, lịch sử Đảng bộ tỉnh; từ đó nâng cao lòng tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng .

100% đảng viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việchọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; qua đó thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tích cực tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể... Những nội dung trên, thường xuyên được chi bộ kiểm tra, giám sát, nên các đảng viên luôn thực hiện tốt, nói và làm theo Nghị quyết của Đảng, gương mẫu chấp hành quy định; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Các đảng viên luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đảng viên trong chi bộ đã giữ vững lập trường tư tưởng, có nhận thức chính trị đúng đắn, có đạo đức lối sống trong sáng, luôn tin tưởng đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về công tác tổ chức: Hàng năm, Chi bộ khoa Dân vận đều đăng ký nội dung xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Đảng viên đăng ký hoàn thành tốt nhiệm vụ. Duy trì nghiêm túc nề nếp sinh hoạt và thu nộp Đảng phí đầy đủ; từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề bảo đảm 3 tính chất: lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng.

Đảng viên trong Chi bộ có quan hệ tốt với cấp ủy, địa phương nơi cư trú; tích cực vận động gia đình, người thân gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực các phong trào, hoạt động ở địa phương.

Công tác tổ chức được chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nên hàng năm Chi bộ đều đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); Chi bộ thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch vững mạnh. Hàng năm, chi bộ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường giao, 2 năm liền (2015 và 2016) đạt trong sạch vững mạnh.

 Về công tác kiểm tra, giám sát: Chi bộ thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra giám sát đảng viên chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, quy định những điều đảng viên không được làm, thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, thực hiện nhiệm của đảng viên; Chi bộ thực hiện tốt việc tự kiểm tra và kiểm tra theo kế hoạch của Đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, giám sát của Chi bộ giúp các đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, chấp hành tốt Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết và giữ gìn đạo đức lối sống. Trong nhiệm kỳ không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thứ ba: Chi bộ lãnh đạo đơn vị khoa tích cực tham gia hoạt động củacác đoàn thể.

Chi bộ chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo điều kiện động viên đảng viên, quần chúng tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Luật gia; tham gia xây dựng cơ quan văn hóa, môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp. Tích cực xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tập thể lao động xuất sắc. Chấp hành nghiêm túc các quy định an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh. Các đảng viên có tinh thần tự nguyện đóng góp ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện. Kịp thời thăm hỏi, động viên giúp nhau lúc khó khăn, đau ốm, tạo được tình cảm gắn bó hòa đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 - 2017, chi bộ còn một số hạn chế.

Một là: Yêu cầu của nhiệm vụ giảng dạy lý luận chính trị đòi hỏi ngày càng cao, trong khi năng lực một số giảng viên trong chi bộ còn hạn chế nên chất lượng một số bài giảng, tiết giảng chưa cao, nhất là vấn đề thực tiễn.

Hai là: Việc phân bổ và sử dụng thời gian của một số giảng viên đôi khi chưa khoa học, hiệu quả còn hạn chế.

Ba là: Sự phối hợp công tác quản lý học viên với các khoa, phòng, đơn vị liên kết đào tạo có lúc chưa chặt chẽ.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do: Có thời điểm nhiều công việc nên sự quan tâm của chi bộ đối với từng đảng viên có lúc chưa được thường xuyên; Một số đảng viên đôi khi chưa thể hiện rõ vai trò tiên phong và chưa chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Đánh giá chung: Nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ khoa Dân vận đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng uỷ giao; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện vượt mức kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộcủa nhà trường. Công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo các tổ đoàn thể được chú trọng, có hiệu quả bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và Điều lệ Đảng. Đảng viên trong chi bộ có sự phát triển và trưởng thành trong công tác.

Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để chi bộ khoa Dân vận tiếp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đó là: Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; nâng cao chất lượng đảng viên; lãnh đạo thực hiện có chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, công tác Đảng, đoàn thể; hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhà trường.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH
TÌM HIỂU VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT VIÊN CHỨC HIỆN NAY
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ PHỐI HỢP CÙNG TỈNH HỘI PHỤ NỮ LÀM TỐT CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ PHỤ NỮ CƠ SỞ NĂM 2017
VẬN DỤNG PHONG CÁCH DÂN CHỦ CỦA BÁC VÀO BÀI GIẢNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ
KHOA DÂN VẬN TÍCH CỰC CẬP NHẬT, VẬN DỤNG CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO BÀI GIẢNG
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ XÂY DỰNG CÔNG TÁC TÔN GIÁO NĂM 2017
TÌM HIỂU VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”
CHI BỘ KHOA DÂN VẬN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2017
TÌM HIỂU VỀ ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
TÌM HIỂU VỀ QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN THEO QUY ĐỊNH LUẬT CÔNG ĐOÀN HIỆN NAY
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất