Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  394
Hôm qua :  926
Lượt truy cập : 661276
GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN Ở CƠ SỞ
9 10 26

GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN Ở CƠ SỞ

Thứ sáu, 29.06.2018 07:15

ThS. Trần Thị Hải Yến
Phó Trưởng khoa Dân vận
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng và đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cấp, nhiều ngành. Trong những năm qua, trường Chính trị tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ - hai cơ quan chuyên trách tham mưu về công tác cán bộ của tỉnh; phối hợp với các ban Đảng tỉnh; các sở ngành, đoàn thể liên quan khác để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, duyệt sinh, chuẩn bị về cơ sở vật chất, tổ chức giảng dạy. Sự phối hợp đó là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng ở Trường Chính trị còn một số khó khăn, vướng mắc và hạn chế như: Chương trình bồi dưỡng chậm được đổi mới và cập nhật những kiến thức mới, chủ trương, đường lối, chính sách mới trên nhiều lĩnh vực. Giảng viên tự cập nhật lại tùy thuộc vào trách nhiệm, trình độ, năng lực của mỗi người nên không bảo đảm sự thống nhất về kiến thức chung. Về phương pháp giảng dạy trong nhà trường vẫn còn nặng về thuyết trình, chưa áp dụng một cách thực sự hiệu quả phương pháp giảng tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên. Một số giảng viên chưa biết cách tổ chức thảo luận cho thật sự hiệu quả, chưa đưa ra được những bài tập tình huống về kỹ năng lãnh đạo, quản lý phù hợp với yêu cầu hiện nay. Trong khi đó, nhiều học viên còn rất thụ động trong quá trình lên lớp cũng như thảo luận. Một số học viên chưa xác định đúng động cơ, mục đích học tập, ngại học tập, bồi dưỡng. Điều đó cũng tác động không nhỏ đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Về đội ngũ giảng viên, báo cáo viên chưa thật sự chuyên tâm, tận tuy, trách nhiệm đầu tư cho nghiên cứu, soạn giáo án và rèn luyện kỹ năng, phương pháp sư phạm; chưa thường xuyên cập nhật kiến thức thực tiễn, đường lối, chính sách mới, chủ trương mới vào bài giảng. Bên cạnh đó, còn kể đến chế độ, chính sách đối với học viên còn nhiều vướng mắc và bất hợp lý do các quy định của Trung ương và Chính phủ dẫn đến tình trạng: học viên không được thanh toán chế độ ăn, ngủ, nghỉ tại trường mà phải tự túc.

Trong thời gian tới, để giải quyết những khó khăn, tồn tại trên. Trước hết,Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục quán triệt tới cán bộ, giảng viên nâng cao nhận thức về nhiệm vụ chính trị của trường và tầm quan trọng của công tác phối hợp trong bồi dưỡng cán bộ. Quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng cán bộ và nhiệm vụ chính trị của nhà trường, qua đó nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phối hợp với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài nhà trường khi tổ chức, triển khai, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ. Các khoa, phòng chức năng cần phát huy tính chủ động, tích cực trong việc phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, cộng đồng trách nhiệm với các đơn vị có lớp bồi dưỡng; khắc phục kịp thời những hạn chế. Các cá nhân, đơn vị khi được phân công nhiệm vụ phải luôn chủ động trong mọi tình huống, phối hợp tốt với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tổ chức thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ hàng năm.

Hai là, tăng cường hơn nữa mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ hàng năm. Nhà trường tiếp tục chủ động, tích cực trao đổi thông tin về tình hình, kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng hằng năm với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đảm bảo đúng thời gian quy định và phù hợp với thực tế nhu cầu bồi dưỡng cán bộ của cơ sở.

Ba là, trong triển khai kế hoạch với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân cần quan tâm xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng phù hợp với đối tượng học viên, đảm bảo khối lượng kiến thức phù hợp, thiết thực, khoa học, thể hiện quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời mang tính hướng dẫn nghiệp vụ công tác, chú trọng cập nhật đưa những vấn đề có tính thời sự, thông tin mới vào chương trình bồi dưỡng cho cán bộ...Chủ động nghiên cứu sớm nội dung chương trình bồi dưỡng đối với các loại hình đối tượng cần bồi dưỡng trong năm phù hợp với yêu cầu và thực tế. Phối hợp, thống nhất với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân biên soạn, bổ sung tài liệu bồi dưỡng cho học viên các lớp để có tài liệu nghiên cứu, học tập.

Bốn là, tiếp tục bố trí các giảng viên có năng lực, trình độ chuyên môn tốt cả về lý luận và thực tiễn. Chọn cử giáo viên chủ nhiệm có năng lực quản lý, nhiệt tình, trách nhiệm, bám sát lớp học, không để tình trạng học viên vi phạm quy chế, quy định của nhà trường, thực sự là cầu nối giữa Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân với nhà trường. Quán triệt giảng viên được phân công giảng dạy phải luôn có ý thức tự trau dồi nội dung kiến thức và phương pháp giảng dạy, chủ động bổ sung, cập nhật các thông tin mới, hướng tới mục tiêu giảng dạy lý luận phải gắn với thực tiễn, đảm bảo cung cấp thông tin bổ ích tới người học. Thường xuyên trao đổi với học viên để nắm bắt thực tiễn cơ sở cập nhật cho bài giảng của mình.

Năm là, đối vớiỦy ban MTTQ và các đoàn thể cần chủ động, tăng cường nâng cao sự phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và các khoa, phòng có liên quan. Bố trí các chuyên đề bồi dưỡng về nghiệp vụ hợp lý, cân đối giữa lý luận và nghiệp vụ. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ tốt cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Tiếp tục đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách, quy chế, quy định có liên quan đến kinh phí cho học viên các lớp bồi dưỡng.

Cán bộ Mặt trận, đoàn thể là bộ phận quan trọng hợp thành đội ngũ cán bộ của Đảng. Đảng muốn lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo phong trào quần chúng, đưa chủ trương, chính sách của Đảng đến với quần chúng, không những phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, mà còn phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm tốt công tác vận động quần chúng. Vì vậy, cần xác định tầm quan trọng của việc bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới, góp phần xây dựng Hệ thống chính trị vững mạnh.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TÌM HIỂU VỀ NỘI DUNG PHONG CÁCH DIỄN ĐẠT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VÀ ỦY BAN MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN QUA
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC HỘI CỰU CHIẾN BINH TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
TRÁCH NHIỆM CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO NĂM 2016
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM “DÂN BIẾT, DÂN BÀN, DÂN LÀM, DÂN KIỂM TRA”
MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11 – NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC PHỤ NỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
GẮN THỰC TIỄN VÀO GIẢNG DẠY MÔN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN Ở CƠ SỞ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TC LLCT - HC
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY CỦA ĐẢNG TA
MỘT SỐ KẾT QUẢ TRÊN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG, TƯ TƯỞNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG LỐI, CHIẾN LƯỢC VÀ SÁCH LƯỢC CỦA ĐẢNG CẦM QUYỀN
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất