Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  102
Hôm qua :  416
Lượt truy cập : 567716
CHI BỘ KHOA DÂN VẬN LÃNH ĐẠO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
9 10 259

CHI BỘ KHOA DÂN VẬN LÃNH ĐẠO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Thứ năm, 31.08.2017 09:20

Nguyễn Hải Hà
Giảng viên khoa Dân vận
Các tổ chức đoàn thể là một trong những thực thể chính trị quan trọng nhằm tạo sức mạnh cho Đảng, đồng thời là cơ sở quan trọng để tăng cường vai trò lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng ở mọi cấp, mọi ngành. Nhận thức đúng vai trò và tầm quan trọng của các tổ chức đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua, chi bộ Khoa Dân vận luôn quan tâm, chú trọng lãnh chỉ đạo các hoạt động đoàn thể một cách có hiệu quả.

Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, mỗi đoàn viên, hội viên trong Chi bộ Khoa Dân vận đều nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh quy định Điều lệ của các tổ chức, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, các hoạt động do nhà trường và các đoàn thể tổ chức.

Để công tác của chi bộ trong nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả tốt hơn, toàn diện hơn nữa, tôi mạnh dạn đề xuất một số về nội dung“Chi bộ lãnh đạo các hoạt động đoàn thể”.

Hiện nay, Chi bộ Khoa Dân vận có 07 đảng viên, trong đó 7/7 đảng viên là thành viên tổ chức công đoàn, 2/7 đảng viên là đoàn viên thanh niên, 5/7 đảng viên là hội viên Chi hội luật gia. Như vậy, dù số lượng đảng viên của Chi bộ không đông nhưng tham gia rất toàn diện, đầy đủ và hiệu quả vào tất cả các tổ chức đoàn thể. Có được điều đó là sự quan tâm, tạo điều kiện của Chi bộ và sự ý thức, trách nhiệm, tích cực của mỗi đảng viên, đoàn viên. Nhờ vậy, không chỉ giúp các đảng viên Chi bộ có cơ hội phát triển toàn diện, tham gia đóng góp vào sự phát triển của các đoàn thể mà còn góp phần xây dựng Chi bộ khoa Dân vận trong sạch vững mạnh trong suốt những năm qua.

Với truyền thống Chi bộ Khoa Dân vận, Chi bộ cần đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, trong đó tăng cường vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với công tác đoàn thể là một nội dung quan trọng. Để tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo của chi bộ đối với công tác đoàn thể, tôi xin đề xuất một số ý kiến như sau:

Một là, về phía Chi bộ:

 - Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, hội viên nhận thức đúng đắn về ý nghĩa của các hoạt động đoàn thể, đồng thời tạo điều kiện cho mọi người đều được tham gia. Thông qua hoạt động, tạo cơ hội cho cán bộ, đoàn viên, hội viên được thể hiện năng lực, sở trường tạo nên sự phát triển toàn diện cho mỗi con người góp phần vào sự nghiệp chung của Chi bộ, của Đảng bộ Nhà trường.

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao, toàn diện hơn nữa các đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, Chi hội Luật gia...  Hàng năm, bám sát kế hoạch hoạt động của các tổ chức đoàn thể, Chi ủy chỉ đạo và tạo điều kiện về mọi mặt như thời gian, kinh phí, bố trí công việc … để các đoàn viên, hội viên trong Chi bộ tham gia hoạt động tích cực và hiệu quả. Làm tốt công tác nêu gương điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương khen thưởng những đoàn viên, hội viên có thành tích.

- Phối hợp với các đoàn thể xây dựng phương hướng, kế hoạch tổ chức các hoạt động một cách cụ thể, duy trì và thúc đẩy các phong trào một cách đều đặn bằng cách tích cực xây dựng các hoạt động truyền thống, văn hoá, văn nghệ, thể dục...., góp phần xây dựng  tập thể Khoa Dân vận vững mạnh, cơ quan văn hóa.

Hai là, về phía  mỗi  đoàn viên, hội viên :

-  Mỗi đoàn viên, hội viên phải tích cực, tự giác, trách nhiệm, tham gia thường xuyên, liên tục vào các hoạt động truyền thống, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của  nhà trường và các tổ chức đoàn thể tổ chức .

- Thường xuyên tham mưu, đề xuất với Chi ủy Chi bộ về nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động truyền thống, văn nghệ, thể thao để đa dạng, phong phú các hoạt động nhằm thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, duy trì mối liên hệ mật thiết với Chi bộ. Bản thân mỗi đoàn viên, hội viên trước hết tự bố trí, sắp xếp công việc chuyên môn của cá nhân để tham gia hiệu quả, tích cực các hoạt động đoàn thể, đồng thời khi tham gia phải thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ kế hoạch, nội dung và kết quả tham gia các hoạt động đoàn thể để ban chi ủy, chi bộ tạo điều kiện và nắm được tình hình các đảng viên trong Chi bộ.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CHI BỘ KHOA DÂN VẬN NHIỆM KỲ 2015 - 2017
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH
TÌM HIỂU VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT VIÊN CHỨC HIỆN NAY
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ PHỐI HỢP CÙNG TỈNH HỘI PHỤ NỮ LÀM TỐT CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ PHỤ NỮ CƠ SỞ NĂM 2017
VẬN DỤNG PHONG CÁCH DÂN CHỦ CỦA BÁC VÀO BÀI GIẢNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ
KHOA DÂN VẬN TÍCH CỰC CẬP NHẬT, VẬN DỤNG CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO BÀI GIẢNG
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ XÂY DỰNG CÔNG TÁC TÔN GIÁO NĂM 2017
TÌM HIỂU VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”
CHI BỘ KHOA DÂN VẬN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2017
TÌM HIỂU VỀ ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất