Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  1105
Hôm qua :  1208
Lượt truy cập : 423243
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ PHỐI HƠP VỚI BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CÁC LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ DIỆN BTV HUYỆN, THÀNH, THỊ ỦY QUẢN LÝ
9 10 80

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ PHỐI HƠP VỚI BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CÁC LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ DIỆN BTV HUYỆN, THÀNH, THỊ ỦY QUẢN LÝ

Thứ bảy, 26.08.2017 14:53

ThS. Ngô Thị Lan Hương
Phó Trưởng phòng Đào tạo
Thực hiện Quy định số 164- QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Thông báo kết luận số 500-TB/TU ngày 28/12/2016 của Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2017; Quyết định số 1043- QĐ/TU ngày 21/7/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ về việc mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 4) năm 2017.

Từ ngày 09/8 đến ngày 24/8/2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp tổ chức 03 lớp bồi dưỡng, ccập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ huyện, thành, thị ủy quản lý (đối tượng 4) năm 2017, với tổng số 625/660 đồng chí được triệu tập. Đối tượng học viên bao gồm: Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện (200/625 đồng chí); Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn (26/625đồng chí); PBT, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (155/625 đồng chí); Phó Chủ tịch HĐND, UBND (69/625đồng chí); Trưởng, phó các đoàn thể xã, phường, thị trấn (175/625).

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã sớm tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ ra quyết định mở lớp, thành lập Ban chỉ đạo lớp học, phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên và giáo viên chủ nhiệm để kịp thời chỉ đạo, tổ chức và quản lý lớp học, đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo mục tiêu đặt ra. Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã phân công cán bộ, giảng viên tham gia giúp việc Ban Chỉ đạo để quản lý lớp học. Công tác chuẩn bị và tổ chức 03 lớp đã được khẩn trương thực hiện đúng kế hoạch. Sau khi nhận được công văn về việc tổ chức lớp cuả Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực các huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc đã kịp thời đăng ký danh sách và cử cán bộ đi học đúng đối tượng, cơ bản đảm bảo đủ chỉ tiêu số lượng được giao. Các huyện đều cử Trưởng đoàn trực tiếp quản lý đoàn trong suốt quá trình học tập. Nhiều huyện đã nhận được sự quan tâm tạo điều kiện về phương tiện, kinh phí đối với các đồng chí học viên đi học.

Đồng chí Nguyễn Tường Thứ - TUV, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên

Căn cứ vào mục đích, yêu cầu của lớp học và tình hình thực tiễn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp xây dựng chương trình với những nội dung mới, phù hợp hơn so với năm 2016, đảm bảo tính thời sự, cập nhật kiến thức, đáp ứng yêu cầu đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Mỗi lớp học diễn ra trong thời gian là 03 ngày với 5 chuyên đề học tập về: Những thành tựu của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; Học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Về phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII; Về cục diện kinh tế, chính trị thế giới và những tác động đến an ninh và phát triển của Việt Nam.

Các giảng viên giảng dạy là những nhà khoa học, GS, PGS, TS, chuyên gia đầu ngành về giảng dạy lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Chính vì vậy các bài giảng đều có chất lượng cao, gắn lý luận với thực tiễn, có nhiều thông tin mới, cập nhật, thực sự thiết thực và bổ ích, đồng thời định hướng gợi mở được nhiều vấn đề mới trong tư duy nhận thức, phong cách hoạt động của người cán bộ lãnh đạo, quản lý. Học viên đánh giá cao tính phù hợp của chương trình, tính hiệu quả của nội dung bài giảng được truyền đạt.

Đồng chí Nguyễn Văn Sách - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên

Trong quá trình tổ chức 03 lớp học, Ban Chỉ đạo lớp đã tăng cường công tác quản lý chặt chẽ. Từ ý thức học tập, việc thực hiện nội quy, nề nếp học tập đến yêu cầu viết bài thu hoạch một cách nghiêm túc. Qua đánh giá của Ban Chỉ đạo, chất lượng bài thu hoạch của các lớp cơ bản đảm bảo mục đích, yêu cầu đặt ra. Nhiều bài viết có chất lượng tốt, thể hiện sự nghiêm túc và sáng tạo trong quá trình tiếp nhận thông tin từ giảng viên.

Công tác tổ chức, quản lý lớp học được thực hiện khoa học, nghiêm túc. Ban Chỉ đạo, giáo viên chủ nhiệm lớp luôn sâu sát, kịp thời nắm bắt tình hình học viên, thực hiện quản lý học viên toàn diện trên các mặt, chỉ đạo tốt công tác phục vụ các lớp học. Ý thức, thái độ và tinh thần học tập của học viên cơ bản tốt, đại đa số các đồng chí học viên đều chấp hành tốt các quy định của trường và nội quy của lớp học. Nhiều đồng chí đã thực sự gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm, thể hiện phong cách của người lãnh đạo, quản lý khi tham gia học tập.

Trong điều kiện cơ sở vật chất còn có những khó khăn nhất định, nhưng Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng: Phòng Đào tạo, phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, các cán bộ được phân công quản lý đã nỗ lực cố gắng, để phục vụ tốt các lớp học, đảm bảo kế hoạch và nội dung chương trình đề ra.

Đồng chí Nguyễn Tường Thứ - TUV, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng (lớp 3)

Bên cạnh những kết quả đạt được về công tác quản lý, tổ chức, giảng dạy, còn một số hạn chế như: Một số đơn vị vì lý do công việc cá nhân nên phải đổi danh sách học viên và xin hoãn theo đăng ký; Một số đồng chí chưa chấp hành tốt quy chế học tập, còn tình trạng học viên đi học muộn, về sớm, sử dụng điện thoại, làm việc riêng, đi ra ngoài trong giờ học, không chủ động ghi chép bài, nhập học muộn… phần nào gây ảnh hưởng tới công tác tổ chức và quản lý lớp học; Chất lượng bài thu hoạch của một số đồng chí chưa tốt, chưa thể hiện được những nội dung kiến thức được cập nhật, bồi dưỡng. Công tác phục vụ hậu cần bếp ăn tập thể có thời điểm chưa chu đáo, thiếu kịp thời.

Các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho đối tượng 4 năm 2017 của tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành mục tiêu, kế hoạch và chương trình đặt ra. Nội dung chương trình học tập phù hợp với đối tượng, đảm bảo vừa bổ sung kiến thức và kịp thời cập nhật các thông tin mới về lý luận và thực tiễn cho học viên.

Từ kết quả tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng 4 năm 2017, Ban Chỉ đạo lớp học thông qua phiếu khảo sát ý kiến học viên đã tiếp thu những đề xuất, kiến nghị mang tính xây dựng, qua thực tế tổ chức thực hiện lớp học, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế để nâng cao chất lượng công tác tổ chức các lớp bồi dưỡng trong những năm tiếp theo.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ THUỘC DIỆN BTV HUYỆN, THÀNH, THỊ ỦY VÀ ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC TỈNH ỦY QUẢN LÝ (ĐỐI TƯỢNG 4) - LỚP 3
LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ THUỘC DIỆN BTV HUYỆN, THÀNH, THỊ ỦY VÀ ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC TỈNH ỦY QUẢN LÝ (ĐỐI TƯỢNG 4) - LỚP 2
BẾ GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNGTỈNH PHÚ THỌ K66 - B20 (Khóa học 2015 - 2017)
LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÁN BỘ CHỦ CHỐT HỘI PHỤ NỮ CƠ SỞ NĂM 2017
LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ THUỘC DIỆN BTV HUYỆN, THÀNH, THỊ ỦY VÀ ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC TỈNH ỦY QUẢN LÝ (ĐỐI TƯỢNG 4) - LỚP 1
TỔNG KẾT LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 52
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 52
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM HỌC 2016-2017
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÁN BỘ CHỦ CHỐT HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2017
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 47 TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất