Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  620
Hôm qua :  941
Lượt truy cập : 901281
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÓA II, NĂM 2018
9 10 120

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÓA II, NĂM 2018

Thứ tư, 10.10.2018 23:08

Đinh Thị Phương
Trưởng phòng Đào tạo
Thực hiện Quyết định số 1449-QĐ/TU ngày 17/ 4/ 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về việc mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 2018; Kế hoạch số 27-KHPH/BTC-TCT ngày 18/4/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh về phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; ngày 08/ 5/ 2018, Lễ khai giảng lớp học đã được tổ chức. Tổng số học viên theo Quyết định mở lớp là 60 đồng chí. Trong đó học viên nam 35 đồng chí, học viên nữ 25 đ/c; 100% học viên có trình độ cử nhân và thạc sỹ. Sau 3 tháng giảng dạy và học tập, lớp học đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và Lễ bế giảng được tổ chức trang trọng vào ngày 22/9/2018.

Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa II năm 2018 dành cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương, các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, đương chức và dự nguồn lãnh đạo, quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên.

Mục đích, yêu cầu của lớp học nhằm giúp cho học viên nắm được những nội dung cơ bản trong chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; nâng cao năng lực công tác, phát triển năng lực thực thi công vụ, phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu công việc và nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Nội dung, chương trình giảng dạy, học tập được Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ thực hiện đầy đủ theo đúng Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, ban hành kèm theo Quyết định sè 975/Q§-BNV ngµy 28/8/2013 cña Bộ trưởng Bộ Nội vụ gồm có 17 chuyên đề giảng dạy, 03 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết tiểu luận, bao gồm 4 phần:

Phần I: Nền hành chính Nhà nước, bao gồm 09 chuyên đề nhằm củng cố, bổ sung kiến thức quản lý hành chính Nhà nước (kiến thức hành chính vĩ mô - kiến thức nền tảng) và 02 chuyên đề báo cáo;

 Phần II: Quản lý Nhà nước theo ngành và lãnh thổ, gồm 02 chuyên đề;

 Phần III: Những kỹ năng cơ bản, bao gồm 07 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ.

 Phần IV: Đi thực tế và viết tiểu luận cuối khoá.

 Tổng thời gian lớp học là 30 ngày, với thời lượng là 240 tiết; lớp học vào các ngày Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba hằng tuần, trong 3 tháng từ ngày 08/5 đến 22/9/2018 (tháng 7 nghỉ hè).

Giảng viên tham gia giảng dạy là các đồng chí Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, Lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo khoa chuyên môn, là giảng viên chính, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGD&ĐT ngày 06/6/2011 của Liên bộ Bộ Nội vụ - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với giảng viên giảng dạy chương trình chuyên viên chính. Các bài giảng đều được đầu tư công phu và được thông qua Hội đồng Đào tạo - Khoa học nhà trường trước khi lên lớp. Phương pháp tích cực, lấy người học làm trung tâm được phát huy: giảng viên chỉ truyền đạt vừa đủ về kiến thức lý luận; chú trọng gợi mở thảo luận, tổng hợp vấn đề, phát triển khả năng tư duy và phát huy kinh nghiệm thực tiễn của học viên, đặc biệt là việc giảng dạy các chuyên để kỹ năng.

Các chuyên đề báo cáo đều được các giảng viên thỉnh giảng chuẩn bị kỹ, cập nhật thông tin, phù hợp với đối tượng công chức ngạch chuyên viên chính, và tương đương. Ở các phần học, học viên đều đánh giá tốt các bài giảng trong chương trình, bảo đảm truyền đạt sâu kiến thức lý luận, cập nhật thực tiễn, tăng cường phát triển tư duy, xử lý tình huống, giải thích vướng mắc cho người học.

Về kết quả học tập: 60/60 học viên hoàn thành toàn bộ chương trình học tập. Phần lớn học viên có ý thức tốt và nỗ lực cố gắng trong quá trình học tập và chấp hành tốt quy chế, đi học đủ thời gian, đúng giờ, trật tự, tích cực trao đổi thảo luận. Học viên được viết tiểu luận cuối khóa theo yêu cầu xử lý tình huống quản lý nhà nước để đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng thu nhận được vào thực tiễn tại vị trí công tác của công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương. Nhiều tiểu luận xử lý tình huống được viết công phu, xuất phát từ thực tiễn quản lý nhà nước ở lĩnh vực công tác của học viên, bám sát nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đề xuất, phân tích kỹ các phương án và lựa chọn phương án tối ưu để tổ chức thực hiện đạt được kết quả tốt, đã thể hiện tư duy sâu sắc và khả năng lãnh đạo, quản lý của học viên, tạo niềm tin vào năng lực và sự phát triển của học viên trong tương lai.

100% học viên có bài tiểu luận cuối khóa, chấm điểm đạt yêu cầu trở lên đủ điều kiện cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Kết quả tiểu luận cuối khóa là kết quả xếp loại toàn khóa học. 100% học viên đạt khá, giỏi, trong đó:loại Giỏi:  33/60 học viên = 55%; loại Khá: 27/60 học viên = 45%.

Ban Giám hiệu Trường Chính trị đã chỉ đạo các phòng chức năng: phòng Đào tạo, phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, phòng Nghiên cứu khoa học-Thông tin-Tư liệu thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ lớp học. Cán bộ được phân công phụ trách các công việc cụ thể đã nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho mọi hoạt động của lớp được diễn ra thuận lợi, hiệu quả.

Ban Tổ chức lớp học đã có sự chỉ đạo chặt chẽ trong thực hiện nội dung giảng dạy, quản lý học viên nghiêm túc; công bằng, khách quan trong đánh giá kết quả học tập; các học viên tham dự khóa học chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập.

Qua 3 tháng giảng dạy, học tập, lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2018 đã hoàn thành toàn bộ nội dung đặt ra theo Kế hoạch phối hợp số 27/KHPH ngày 18/4/2018 giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh. Lớp học đã đạt được mục tiêu là củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức cơ bản, tạo bước chuyển biến căn bản về chất trong hoạt động thực thi công vụ, phát triển năng lực làm việc của công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính; đáp ứng yêu cầu về vị trí việc làm và cải cách hành chính hiện nay. Kết quả của lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa II năm 2018 đã có những đóng góp tích cực vào thành tích năm 2018 và có thêm nhiều kinh nghiệm để tổ chức các lớp tiếp theo tại Trường Chính trị tỉnh.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Phú Thọ năm 2018
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH K2 NĂM 2018
TỔNG KẾT LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ THUỘC DIỆN BTV HUYỆN, THÀNH, THỊ ỦY VÀ ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC TỈNH ỦY QUẢN LÝ (ĐỐI TƯỢNG 4) - NĂM 2018 - LỚP 5
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cơ sở tỉnh Phú Thọ sở năm 2018
BẾ GIẢNG LỚP TCLLCT – HC HUYỆN ĐOAN HÙNG K6 NĂM HỌC 2017 - 2018
TỔNG KẾT LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ THUỘC DIỆN BTV HUYỆN, THÀNH, THỊ ỦY VÀ ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC TỈNH ỦY QUẢN LÝ (ĐỐI TƯỢNG 4) – NĂM 2018 - LỚP 4
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ CƠ SỞ NĂM 2018 (LỚP THỨ 3)
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ THUỘC DIỆN BTV HUYỆN, THÀNH, THỊ ỦY VÀ ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC TỈNH ỦY QUẢN LÝ (ĐỐI TƯỢNG 4) – NĂM 2018 - LỚP 3
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ CƠ SỞ NĂM 2018 (LỚP THỨ NHẤT)
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

giấy dầu chống thấm | rèm giá rẻ ánh dương |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |
http://lutian.com.vn/ http://nhavesinhhanoi.com | vinaron| remtamphat| rèm cửa sổ rèm vải đẹp Nhà Vệ Sinh Toàn Cầu | Xây dựng nhà thờ gianphoithongminhgiare |