Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  1155
Hôm qua :  1243
Lượt truy cập : 420904
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2018
9 10 107

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2018

Thứ sáu, 13.10.2017 07:06

Đinh Thị Phương
Trưởng phòng Đào tạo
Thực hiện Hướng dẫn số 1135/SKH&ĐT-KQVX ngày 26/9/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ về Báo cáo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018; Căn cứ Kết quả thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng năm 2017; Căn cứ nhu cầu đăng ký đào tạo bồi dưỡng của các đơn vị huyện, thành, thị ủy và các Đảng bộ trực thuộc, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 trình Tỉnh ủy phê duyệt như sau:

Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng năm 2017.

Tình hình thực hiện chỉ tiêu giao kế hoạch năm 2017 là: 7.184 học viên

Trong đó: Các lớp theo pháp lệnh là: 2.940 học viên

- Cao cấp LLCT: 275 học viên

- Trung cấp LLCT-HC tập trung: 111 học viên

- Trung cấp LLCT-HC vừa học vừa làm: 329 học viên

- Lớp Bồi dưỡng: 2.225 học viên

Các lớp liên kết là: 4.244 học viên

- Trung cấp LLCT-HC vừa học vừa làm: 3.387 học viên

- Lớp Bồi dưỡng: 857 học viên

 Tổng số học viên tốt nghiệp ra trường trong năm 2017 là:4.903 học viên

          Trong đó: Các lớp theo pháp lệnh là: 2.559 học viên

- Cao cấp LLCT: 95 học viên

- Trung cấp LLCT-HC tập trung: 60 học viên

- Trung cấp LLCT-HC vừa học vừa làm: 165 học viên

- Lớp Bồi dưỡng: 2.239 học viên

Các lớp liên kết là: 2.344 học viên

- Trung cấp LLCT-HC vừa học vừa làm: 1.486 học viên

- Lớp Bồi dưỡng: 858 học viên

 Tổ chức bộ máy, trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Cơ cấu tổ chức của nhà trường gồm 4 khoa, 3 phòng

Tổng số biên chế được Tỉnh uỷ giao: 63 người; hiện có: 72 người, trong đó: 60 biên chế, 12 hợp đồng. Trong đó: Cán bộ quản lý: 04 người, giảng viên: 38 người, chuyên viên: 12 người, nhân viên trong biên chế 6 người (Trong đó hợp đồng theo NĐ 68: 03 người). Ngoài ra, nhà trường hợp đồng thêm 12 nhân viên (bảo vệ, vệ sinh, phục vụ lớp học, ký túc xá, nhà hiệu bộ).

Trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên: Thạc sỹ: 38 người; đại học: 17 người; cao đẳng: 01 người; trung cấp 2 người, sơ cấp 2 người.

 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 là: 6.101 học viên

Trong đó: Cao cấp LLCT: 270 học viên

- Trung cấp LLCT-HC tập trung: 111 học viên

- Trung cấp LLCT-HC vừa học vừa làm: 2.340 học viên

- Lớp Bồi dưỡng: 3.380 học viên

 Nhu cầu đào tạo theo chỉ tiêu pháp lệnh năm 2018: 3.176 học viên

Trong đó:  Cao cấp LLCT: 270 học viên

- Trung cấp LLCT-HC tập trung: 111 học viên

- Trung cấp LLCT-HC vừa học vừa làm: 320 học viên

- Lớp Bồi dưỡng: 2.475 học viên

 Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên:

Cơ cấu tổ chức của nhà trường gồm 4 khoa, 3 phòng

Tổng số biên chế được Tỉnh uỷ giao: 63 người; hiện có: 72 người, trong đó: 60 người biên chế, 12 người hợp đồng.

Trong năm 2018 nhà trường có 02 giảng viên và và 01 nhân viên nghỉ hưu, trong đó 57 biên chế, 12 nhân viên hợp đồng. Chia ra: Cán bộ quản lý: 04 người, giảng viên: 36 người, chuyên viên: 12 người, nhân viên trong biên chế 5 người (Trong đó hợp đồng theo NĐ 68: 03 người). Ngoài ra, nhà trường hợp đồng thêm 12 nhân viên (bảo vệ, vệ sinh, phục vụ lớp học, ký túc xá, nhà hiệu bộ).

Trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên: Thạc sỹ: 38 người; đại học: 15 người; cao đẳng: 01 người; trung cấp 2 người, sơ cấp 1 người.

Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ với chức năng, nhiệm vụ là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cho hệ thống chính trị cơ sở của tỉnh, nhà trường rất mong luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự giúp đỡ thuận lợi của các sở, ban ngành của tỉnh để nhà trường có đủ điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KHAI GIẢNG LỚP TCLLCT - HC HUYỆN TÂN SƠN K6 NĂM HỌC 2017 - 2018
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT- HC ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH KHÓA 1
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT – HC HUYỆN THANH SƠN K6
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT - HC TẬP TRUNG KHÓA 43
KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP NĂM 2017
HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP TRUNG CẤP LLCT – HC TẠI TRẠI GIAM TÂN LẬP(Năm học 2016 – 2017)
KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG TỈNH PHÚ THỌ, KHÓA HỌC 2017 – 2019
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 54 - HUYỆN CẨM KHÊ
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT- HC HUYỆN YÊN LẬP KHÓA 7
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất