Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2344
Hôm qua :  1956
Lượt truy cập : 1626746
PHÁT BIỂU KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CHỨC SẮC TÔN GIÁO, NHÀ TU HÀNH TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2021
9 10 223

PHÁT BIỂU KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CHỨC SẮC TÔN GIÁO, NHÀ TU HÀNH TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2021

Thứ hai, 26.04.2021 18:00

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng
Thay mặt Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, tôi bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi và trân trọng được đón các đồng chí đại biểu khách quý, các quý vị chức sắc Đạo phật và chức sắc Đạo Công giáo trụ trì các ngôi chùa và nhà thờ lớn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ về tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh năm 2021 do Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh của tỉnh tổ chức. Tôi xin kính chúc các đồng chí đại biểu, kính chúc các quý vị chức sắc tôn giáo luôn mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc; cùng tổ chức và tham gia khóa bồi dưỡng tại nhà trường đạt kết quả tốt đẹp!

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo của Nhân dân và thực hiện đoàn kết lương giáo, hòa hợp dân tộc để tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày 03/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ lâm thời, Hồ Chí Minhđã phát biểu: “Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố: Tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết!” Người kêu gọi toàn dân: “Lương - Giáo đoàn kết, diệt hết kẻ thù!”

Thấm nhuần lời dạy của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng và thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người dân, khuyến khích phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo Hiến chương, Điều lệ, đã được Nhà nước công nhận theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy, trong những năm qua, các tổ chức tôn giáo trong phạm vi cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Phú Thọnói riêng luôn đoàn kết các tôn giáo để góp phần xây dựng nên khối đại đoàn kết toàn dân. Đất nước không ngừng lớn mạnh, uy tín trên trường quốc tế ngày càng nâng cao: Như nhận định của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín như ngày hôm nay!”. Đạt được thành tựu đó có phần đóng góp tích cực của các chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo trên mọi miền của Tổ quốc và tỉnh Phú Thọ của chúng ta.

Đối với tỉnh Phú Thọ công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt, các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của chức sắc, tín đồ Đạo phật, Đạo Công giáo và tôn giáo khác đã được quan tâm giải quyết kịp thời. Đồng bào Công giáo, Phật giáo luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sáchpháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, hoạt động tôn giáo theo đúng Hiến pháp và Pháp luật với tinh thần: “Tốt đời - Đẹp đạo” “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”. Đồng thời không ngừng nêu cao cảnh giác trước âm mưu, luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Các quý vị chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo là người đứng đầu, uyên bác và gương mẫu, có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống tình cảm, tâm linh của giáo dân, đã dìu dắt, kết nối, vận động đồng bào có đạo xây dựng cuộc sống ấm no, xây dựng xã hội tốt đẹp và đất nước giàu mạnh. Những đóng góp tích cực và đầy ý nghĩa đó của quý vị được các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao, luôn tin tưởng và trân trọng.

Về định hướng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác tôn giáo trong thời kỳ mới, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII khẳng định: “Vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống “Tốt đời đẹp đạo”, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo đảm cho các tổ chứctôn giáo hoạt độngtheo pháp luật và Hiến chương Điều lệ được Nhà nước công nhận. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước. Kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, chia rẽ phá hoại đoàn kết tôn giáo và khối đại đoàn kết dân tộc.

Thực hiện chủ trương trên, Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh tỉnh Phú Thọ tổ chứckhóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho chức sắc tôn giáo, nhà tu hành năm 2021.

Mục tiêu của chương trình là Bồi dưỡng những quan điểm, chủ trương, đường lối cơ bản của Đảng về quốc phòng và an ninh, kinh tế, đối ngoại; công tác quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Từ đó, làm cơ sở vận dụng trong hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Từ mục tiêu trên, Ban Tổ chức lớp học lựa chọn cập nhật và trang bị cho các chức sắc tôn giáo 06 chuyên đề là những kiến thức trọngtâm về quốc phòng an ninh: 1. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; 2. Tình hình tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề đặt ra cho công tác giữ gìn an ninh trật tự và quản lý Nhà nước; 3. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; 4. An ninh phi truyền thống ở Việt nam hiện hay; 5. Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; 6. Nội dung cơ bản của luật: Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật An ninh mạng, Biển Việt Nam; các chuyên đề này đều do cácgiảng viên Trung ương là các PGS, TS đầu ngành về lĩnh vực tôn giáo của Việt Nam truyền đạt; các đồng chí Lãnh đạo TrườngChính trị, Bộ CHQS tỉnh có kinh nghiệm và năng lực giảng dạy truyền đạt (Lịch giảng bài và quy định học tập sẽ được phổ biến tới các vị ngay trong lễ khai giảng này).

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai giảng lớp

Để lớp học được triển khai đạt kết quả tốt, thay mặt Ban Tổchức lớp học, tôi xin đề nghị thực hiện một số nội dung sau:

Một là: Ban Tổ chức lớp học gồm có Trường Chính trị tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ chủ động triển khai, thực hiện kế hoạch, lịch giảng dạy học tập; quản lý tốt mọi hoạt động của lớp theo mục tiêu, chương trình và quy định đề ra. Phục vụ chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất, hội trường, lớp học, phòng nghỉ và nhà ăn một cách tốt nhất danh cho chức sắc tôn giáo.

Hai là: Đối với các đồng chí giảng viên: Đề nghị các giảng viên đầu tư nghiên cứu sâu, chuẩn bị bài giảng thật sự khoa học, hợp lý, cập nhật chủ trương và thông tin mới, phù hợp với kiến thức truyền đạt, kết hợp lý luận với thực tiễn để thực hiện bài giảng thật sự chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

 Ba là: Đối với các quý vị chức sắc tôn giáo, nhà tu hành tôi mong muốn toàn thể quý vị bố trí thời gian tham dự đầy đủ chương trình khóa học. Trong điều cơ sở vật chất nhà trường còn khó khăn, nhiều công trình đang tập trung cải tạo sửa chữa, nâng cấp; tôi mong được sự quan tâm, chia sẻ của quý vị với những khó khăn của Nhà trường.

Nhân dịp này, Thay mặt Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Hội đồng GDQP & AN tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, đã quan tâm phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo tổ chức thực hiện lớp học.

Tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị chức sắc, nhà tu hành, đã sắp xếp công việc, không quản ngại đường xa, về tham dự lớp bồi dưỡng khá đầy đủ, nghiêm túc, thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tôi tin tưởng rằng, nội dunglớp bồi dưỡng  này sẽ có nhiều thông tin mới, cập nhật, thiết thực, giúp cho các quý vị chức sắc tôn giáo tiếp tục hướng dẫn, truyền giảng cho bà con giáo dân, đồng bào có đạo tinh thần: “Đạo pháp - Dân tộc và CNXH”, kính Chúa yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo Đảng, tham gia tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành tỉnh phát triểnhàng đầu của vùng trung du và miền núi phía bắc, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho chức sắc tôn giáo, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh được tổ chức vào thời điểm các cơ quan, đơn vị đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống đại dịch Covid -19, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 Hòa chung khí thế đó, với niềm tin tưởng vào khóa học rất ý nghĩa này, thay mặt Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh, tôi tuyên bố khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnhnăm 2021.

Thay mặt Ban Giám hiệu Trường chính trị tỉnh, tôi trân trọng kính chúc sức khỏe các đồng chí Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Lãnh đạo Sở Nội vụ, đại biểu Quân khu II, trân trọng kính chúc quý vị chức sắc tôn giáo và toàn thể các đồng chí luôn mạnh khỏe, tinh tấn và an lạc, cùng nhau xây dựng các tôn giáo Việt Nam trang nghiêm, đất nước giàu mạnh, Nhân dân hạnh phúc!

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CHỨC SẮC TÔN GIÁO, NHÀ TU HÀNH NĂM 2021
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 87 TẠI TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN YÊN LẬP
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT HỘI NÔNG DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K83 HUYỆN ĐOAN HÙNG
LỄ KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT - HC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG KHÓA 4 (NĂM HỌC 2020 - 2021)
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC HỆ VỪA LÀM, VỪA HỌC HUYỆN TÂN SƠN, KHÓA 8
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC HUYỆN THANH THỦY KHÓA 7
HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN THAM QUAN LÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CHO BÍ THƯ ĐOÀN KHỐI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ KHU DÂN CƯ NĂM 2020
LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CHỮ THẬP ĐỎ ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất