Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  677
Hôm qua :  669
Lượt truy cập : 1165696
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ DỰ NGUỒN CẤP TỈNH VÀ CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ (ĐỐI TƯỢNG 3), LỚP 2 NĂM 2019
9 10 158

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ DỰ NGUỒN CẤP TỈNH VÀ CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ (ĐỐI TƯỢNG 3), LỚP 2 NĂM 2019

Thứ ba, 26.11.2019 15:53

Hà Thị Như Huế
Phó Trưởng phòng QLĐT & NCKH
Thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tại Thông báo số 1268-TB/TU ngày 09/11/2018 về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm; Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 01/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về mở 02 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp tỉnh và cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3), lớp 2 năm 2019; sáng ngày 25/11/2019, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Lễ khai giảng lớp 2 với tổng số 115 học viên.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Dự và chỉ đạo Lễ khai giảng có các đồng chí: Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Khỏe, UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Tường Thứ, Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng Ban Thường trực - Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; các  đồng chí trong Ban chỉ đạo lớp học; các đồng chí lãnh đạo của trường Chính trị tỉnh và 115 đồng chí học viên là cán bộ dự nguồn, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng

Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gồm 12 chuyên đề, đó là: Đảng cầm quyền – Lý luận và thực tiễn ở nước ta qua 30 năm đổi mới; Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tạo động lực làm việc cho cấp dưới trong lãnh đạo, quản lý; Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kỹ năng lãnh đạo về xử lý các tình huống chính trị, xung đột xã hội; Bài học về môi trường trong phát triển bền vững kinh tế ở Việt Nam hiện nay; Văn hóa chính trị trong quá trình thực thi quyền lực chính trị của người lãnh đạo, quản lý và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng; Gỡ bỏ rào cản nhằm phát huy kinh tế tư nhân trong bối cảnh hiện nay; Cải cách hành chính công theo tinh thần “xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động”; Thu hút đầu tư nước ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội và vấn đề đặt ra ở Phú Thọ hiện nay;  Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo và những vấn đề đặt ra; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 – 2018 và một số chủ trương, giải pháp xây dựng Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.