Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  248
Hôm qua :  502
Lượt truy cập : 1183984
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY PHÚ THỌ PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÔNG TIN XẤU, ĐỘC TRÊN INTERNET, MẠNG XÃ HỘI
9 10 236

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY PHÚ THỌ PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÔNG TIN XẤU, ĐỘC TRÊN INTERNET, MẠNG XÃ HỘI

Thứ sáu, 13.12.2019 16:20

ThS. Ngô Thị Lan Hương
Phó Trưởng phòng QLĐT và NCKH
----- Thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 21/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đến năm 2020; Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1268-TB/TU ngày 09/11/2018 về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2019.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Ngày 13/12/2019 tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  Phú Thọ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội năm 2019” theo Đề án tổ chức lực lượng trên mạng xã hội đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc, bịa đặt liên quan đến vụ việc phức tạp, nhạy cảm được xã hội quan tâm.

Nội dung, chương trình lớp học gồm có 02 chuyên đề: (1) Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và hướng dẫn kỹ năng viết bài đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên interrnet, mạng xã hội; (2) Kỹ năng sử dụng các giải pháp kỹ thuật trong đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên interrnet, mạng xã hội.Số lượng tham gia bồi dưỡng gồm 161 đồng chí;Đối tượng học viên gồm các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; các thành viên Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Thọ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các khoa, phòng, cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai giảng lớp

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt mục đích, yêu cầu của lớp học tới toàn thể học viên. Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", Tỉnh ủy Phú Thọ đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo; Thành lập tổ Thư ký giúp việc BCĐ tỉnh Phú Thọ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đề ra kế hoạch hoạt động cụ thể của Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Định hướng công tác đấu tranh, phản bác trước những thông tin xuyên tạc, bịa đặt liên quan đến các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm được xã hội quan tâm. Đồng chí đã nhấn mạnh về thực trạng thông tin “xấu”, “độc” trên mạng xã hội (MXH) đã tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân, cộng đồng và văn hóa dân tộc. Do vậy, nhận diện thông tin xấu, độc trên MXH, vạch trần và đấu tranh phòng, chống những âm mưu, thủ đoạn của những đối tượng đưa thông tin xấu, độc trên MXH là việc làm cần thiết của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các các cán bộ làm công tác tuyên giáo và giảng dạy lý luận chính trị.