Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  2618
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266433
Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh năm 2024 “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay”
9 10 132

Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh năm 2024 “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay”

Thứ năm, 13.06.2024 00:32
Ngày 12/6/2024, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay”.

Dự Hội thảo có các đồng chí Vi Mạnh Hùng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ; đồng chí Cao Xuân Tùng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Cẩm Khê; đồng chí Hoàng Thái Nam - UVTƯ Đoàn, Phó Bí thứ Tỉnh đoàn; TS Đỗ Tùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Khoa Lý luận chính trị và Tâm lý - Trường Đại học Hùng Vương; lãnh đạo các khoa, phòng và giảng viên viết tham luận Trường Chính trị tỉnh.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu tại Hội Thảo

Tại buổi Hội thảo các nhà khoa học đã trao đổi, thảo luận tập trung vào các nội dung: Đánh giá công tác tuyên truyền lý luận chính trị; Đánh giá việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW theo Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU về “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; đánh giá việc thực hiện phương châm, nhiệm vụ, các hướng nghiên cứu chủ yếu và các giải pháp của Nghị quyết số 37; xây dựng luận cứ khoa học về lý luận và thực tiễn để Tỉnh ủy Phú Thọ đánh giá khái quát những kết quả, ưu điểm nổi bật, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW. Đề xuất các kiến nghị, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW trong thời gian tới.

TS Đỗ Tùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai mạc Hội Thảo

Hội thảo đã nhận được 13 ý kiến tham luận về: Một số vấn đề đặt ra trong công tác nghiên cứu lý luận trong giai đoạn mới; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên hiện nay; Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị huyện; Nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn chính trị tại Trường Đại học Hùng Vương hiện nay; Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ; Lý luận và thực tiễn về CNXH và xây dựng CNXH ở Việt Nam; Việc đổi mới nội dung, phương pháp, chương trình, giáo trình học tập, nghiên cứu lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ…

Tại buổi Hội thảo ngày hôm nay, đãcó 5tham luận được trình bày trực tiếp, các tham luận tập trung làm rõ những vấn đề về lý luận, thực tiễn và giải pháp để nângcao hiệu quả công tác lý luận ở tỉnh Phú Thọ.Ngoài phần trình bày tham luận của các đại biểu, Hội thảocòn có 06 ý kiến trao đổi trực tiếp xoay quanh các nội dung liên quan đến công tác lý luận trong tình hình hiện nay, các ý kiến trao đổithể hiện sự tâmhuyết, trách nhiệmcủa các đại biều tham giahội thảo.

Đồng chí Cao Xuân Tùng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Cẩm Khê phát biểu tham luận

Đồng chí Hoàng Thái Nam - UVTƯ Đoàn, Phó Bí thứ Tỉnh đoàn phát biểu tham luận