Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2185
Hôm qua :  2004
Lượt truy cập : 2682038
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC TRỰC TUYẾN CẤP BỘ
9 10 619

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC TRỰC TUYẾN CẤP BỘ

Thứ hai, 08.11.2021 09:45

Kiên Cường
Chiều 6/11, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến cấp Bộ với chủ đề: "Các trường chính trị cấp tỉnh khu vực phía Bắc với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ

Chủ trì hội thảo gồm: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo. 

Dự hội thảo tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư huyện ủy, thành ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. 

Dự hội thảo tại điểm cầu các trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí là Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Giám hiệu và Lãnh đạo khoa, phòng của 26 trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc,

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Nghị quyết số 35-NQ/TW từ khi được ban hành, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có những bước chuyển biến rõ rệt. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tiến hành bài bản huy động được nhiều thành phần tham gia và đạt hiệu quả, qua đó góp phần làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng ta, chúng luôn toan tính tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, lý luận trong đời sống chính trị - xã hội nước ta. Lợi dụng bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình trong nước còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trên nhiều mặt, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và hết sức nguy hiểm. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp bách là công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung, cách thức, phương pháp đổi mới, linh hoạt và sáng tạo. Vì vậy, rất cần có những diễn đàn trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để từ đó đúc rút những bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ này ở các trường chính trị tỉnh trong thời gian tới.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 45 tham luận của các cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học và 11 tham luận, ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo. Các tham luận tập trung phân tích tính tất yếu của việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ở Việt Nam hiện nay; làm rõ nội dung, phương thức, chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở nước ta gắn với vị trí, chức năng, nhiệm vụ và những yêu cầu đặt ra trong đổi mới, chuẩn hoá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị cấp tỉnh nhằm phục vụ công tác này. Đồng thời, bước đầu, đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khó khăn của các trường chính trị cấp tỉnh khu vực phía Bắc khi triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhiều tham luận đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của trường chính trị cấp tỉnh, ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ những kết quả nghiên cứu lý luận, qua đánh giá tình hình thực tiễn, các tham luận đã có nhiều đề xuất, kiến nghị giải pháp để phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của trường chính trị cấp tỉnh cũng như nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ phát biểu tham luận tại Hội thảo

Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã tham luận với chủ đề: Kinh nghiệm xây dựng các tuyến bài phục vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định các tham luận tại hội thảo đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu được rút ra từ quá trình trực tiếp tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Để phát huy những kết quả đạt được qua hội thảo, đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; gắn kết nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ. Nâng cao chất lượng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện truyền thông. Tiếp tục tổ chức triển khai một cách bài bản có chất lượng cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tại địa phương, giữa các trường chính trị cấp tỉnh.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HỘI THẢO KHOA HỌC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THAO GIẢNG, THI GIẢNG VIÊN GIỎI Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ SAU 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, HỌC VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰC HIỆN LỜI DI HUẤN CỦA BÁC VỀ CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ
PHÁT BIỂU KHAI MẠC TỌA ĐÀM “50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 - 2019) VÀ KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY MẤT CỦA NGƯỜI
HỘI THẢO ĐỀ TÀI KHOA HỌC “Nghiên cứu, biên soạn tập bài giảng bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ cấp ủy xã, phường, thị trấn ở tỉnh Phú Thọ”
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2018
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC DO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA Phát triển kinh tế địa phương: Cơ hội thách thức và định hướng phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0
TẠO ĐÀM KHOA HỌC “BẢN TIN “THÔNG TIN CÔNG TÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ” VÀ BẢN TIN CỦA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ”
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT