Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  25
Hôm nay :  11486
Hôm qua :  16672
Lượt truy cập : 3339624
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ SAU 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
9 10 768

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ SAU 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Chủ nhật, 01.09.2019 08:08

ThS. Nguyễn Thị Nhàn
Trưởng phòng TC,HC,TT,TL
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, “anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam” đã đi xa, nhưng để lại cho chúng ta rất nhiều di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó có Di chúc của Người.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết lần đầu vào ngày 10/5/1965, qua hai lần sửa đổi và hoàn thành vào ngày 15/5/1969 với hơn 1.000 từ, nội dung nói về Đảng, về đoàn viên thanh niên, về nhân dân lao động, về phong trào cộng sản thế giới, dự báo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; về một số việc riêng liên quan đến hậu sự của Người,... Và cuối cùng, trước lúc đi xa Người mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

 Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng; là công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền; là tác phẩm bàn về xây dựng xã hội XHCN ở Việt Nam, là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta; Di chúc của Bác như ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam trong suốt 50 năm qua.

Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, trong suốt chặng đường 62 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là sau 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, các thế hệ GV, CV, NV và học viên đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng Nhà trường trở thành một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị có uy tín của tỉnh.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, vượt lên mọi khó khăn của một cơ sở mới được thành lập, nhiều lần sơ tán, chuyển địa điểm làm việc, Nhà trường vừa xây dựng cơ sở vật chất, vừa củng cố đội ngũ cán bộ, giảng viên để đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ theo yêu cầu của tỉnh. Khi đất nước hòa bình, nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường không ngừng phát triển cả về quy mô, loại hình và đối tượng; Nhà trường đã liên tục đào tạo nguồn nhân lực có nhận thức chính trị, hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Đội ngũ cán bộ do Trường đào tạo đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị cơ sở; nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở xã, phường, thị trấn.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ, với sự nỗ lực phấn đấu liên tục của các thế hệ GV, CV, NV; Nhà trường đã không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.Quy mô đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được mở rộng (đến nay Nhà trường đã thực hiện gần 30 chương trình đào tạo, bồi dưỡng), hàng chục vạn  lượt cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức; chỉ tính riêng giai đoạn 2011-2019, Nhà trường đã thực hiện 493 lớp với 45.594 học viên. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng được nâng lên, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, năng lực chuyên môn ngang tầm nhiệm vụ.

Cùng với với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Nhà trường luôn quan tâm chú trọng công tác nghiên cứu khoa học. Giai đoạn 2011-2019, các khoa, phòng, giảng viên nhà trường thực hiện 58 đề tài nghiên cứu khoa học (trong đó có 04 đề tài cấp tỉnh, 54 đề tài cấp khoa, cấp trường). 52/58 đề tài đã nghiệm thu đạt Xuất sắc, được ứng dụng kịp thời, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, giảng dạy và học tập. Bên cạnh đó, Nhà trường đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp cơ sở; tổ chức tốt hoạt động thao giảng, dự giờ để nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, đồng thời tuyển chọn giảng viên tham gia các hội thi giảng viên giảng dạy lý luận chính trị giỏi do Học viện tổ chức; phát hành nội san; duy trì tốt hoạt động Website; chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Nhà trường đã hoàn thành việc thực hiện Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và Nghị quyết số 69-NQ/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ; .luôn quan tâm công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên cả về số lượng và chất lượng; thường xuyên giáo dục cho GV, CV, NV về ý thức, tinh thần thái độ, tự trọng nghề nghiệp, trách nhiệm tâm huyết với sự nghiệp giáo dục lý luận chính trị; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực, phương pháp sư phạm cho giảng viên. Hiện nay, Nhà trường có tổng số 68 GV, CV, NV (38 giảng viên); trong đó có 01 Tiến sỹ, 36 Thạc sĩ; 16 giảng viên chính, 02 chuyên viên chính, 10 giảng viên giỏi cấp toàn quốc.

Cơ sở vật chất của Nhà trường được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại, khang trang; môi trường làm việc, nghiên cứu, giảng dạy, học tập ngày càng chất lượng; cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách cán bộ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho GV, CV, NV. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị; thường xuyên tuyên truyền vận động GV, CV, NV tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, ủng hộ các quỹ từ thiện với mức 40-50 triệu đồng/năm; phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mười.

Nhà trường luôn chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng từ giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát; công tác phát triển đảng viên, từ năm 2011-2019 đã kết nạp được 21 đảng viên mới. Đồng thời, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo và tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các kế hoạch hoạt động theo quy định;

Những kết quả, thành tích, đóng góp to lớn của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ với bề dày truyền thống 62 năm qua, đặc biệt là sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng các phần thưởng cao quý: 02 Huân chương Lao động hạng Ba, 01 Huân chương Lao động hạng Nhì, 01 Huân chương Lao động hạng Nhất và rất nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Học viện, UBND tỉnh Phú Thọ. Hai đồng chí Lãnh đạo trường được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen. Đảng bộ nhà trường nhiều năm liền đạt Trong sạch vững mạnh, đặc biệt từ 2014- 2018 đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tháng 2/2019 được Tỉnh ủy Phú Thọ tặng Bằng khen. Hằng năm, các tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh, vững mạnh xuất sắc.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra một thời đại mới, tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; nền kinh tế thế giới đang chuyển dần từ kinh tế truyền thống sang kinh tế tri thức - kinh tế thông tin. Điều đó đặt ra cho ngành giáo dục - đào tạo nói chung và hệ thống các trường chính trị nói riêng những yêu cầu mới. Để tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thời gian tới Nhà trường xác định cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Nhà trường tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng bộ, cơ quan thật sự trong sạch vững mạnh, các đoàn thể vững mạnh, vững mạnh xuất sắc; chú trọng giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho GV, CV, NV và học viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) về xây dựng Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan. Thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm các phong trào thi đua, các chương trình hoạt động của Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể.

Hai là: Nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động cụ thể cho từng tháng, quý, năm; phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm. Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập; đổi mới công tác tuyển sinh, thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập. Phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của học viên trong học tập và nghiên cứu; gắn học tập kiến thức lý luận cơ bản với kiến thức và năng lực thực hành nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Ba là: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, bám sát định hướng của Đảng về phát triển khoa học lý luận, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân.

Bốn là: Phát huy truyền thống đoàn kết; tăng cường phối hợp công tác giữa các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể nhà trường; coi trọng tính chủ động, sáng tạo, tham mưu đề xuất của đội ngũ GV, CV, NV; chấp hành nghiêm quy chế làm việc, kỷ luật lao động cơ quan; giữ vững kỷ cương, nền nếp nội quy trường học.

Năm là: Nêu cao tinh thần trách nhiệm; ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu, tự giác; nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, phát huy những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến trong  đội ngũ GV, CV, NV; tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Sáu là: Duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên môn của các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể theo hướng chủ động phân công công tác; tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm túc chế độ tham mưu, thông tin, báo cáo.

Bẩy là: Tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho GV, CV, NV, học viên nhà trường. Khích lệ, động viên sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, HỌC VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰC HIỆN LỜI DI HUẤN CỦA BÁC VỀ CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ
PHÁT BIỂU KHAI MẠC TỌA ĐÀM “50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 - 2019) VÀ KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY MẤT CỦA NGƯỜI
HỘI THẢO ĐỀ TÀI KHOA HỌC “Nghiên cứu, biên soạn tập bài giảng bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ cấp ủy xã, phường, thị trấn ở tỉnh Phú Thọ”
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2018
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC DO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA Phát triển kinh tế địa phương: Cơ hội thách thức và định hướng phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0
TẠO ĐÀM KHOA HỌC “BẢN TIN “THÔNG TIN CÔNG TÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ” VÀ BẢN TIN CỦA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ”
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG HỌC VIÊN
HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG HỌC VIÊN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ TỌA ĐÀM “ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH”
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất