Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  2052
Hôm qua :  1593
Lượt truy cập : 2529617
HỘI THẢO KHOA HỌC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
9 10 744

HỘI THẢO KHOA HỌC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thứ ba, 17.09.2019 09:57

ThS. Hà Thị Như Huế
Phó Trưởng phòng QLĐT và NCKH
Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chức năng tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chín trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Toàn cảnh buổi Hội thảo khoa học

Trong những năm qua, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã luôn có nhiều cố gắng và tiến triển trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ giảng viên, cải tạo cơ sở vật chất, đặc biệt là hoàn thành tốt việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ giảng viên vẫn còn những hạn chế, bất cập; cơ sở vật chất của nhiều trường đã xuống cấp, chắp vá, lạc hậu...chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập, đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn mới của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 09-QĐ/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương khóa XII về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ về "Xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay".

Hội thảo diễn ra trong ngày 15/9/2019 tại thành phố Thanh Hóa, nội dung của Hội thảo gồm có 4 nội dung:

(1). Những vấn đề chung về xây dựng trường chính trị chuẩn

(2). Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn.

(3). Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn.

(4). Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên trường chính trị đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn.

(5). Xây dựng môi trường giáo dục mang bản sắc trường Đảng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

 Phát biểu tại Hội thảo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã yêu cầu tập trung làm rõ 4 vấn đề:

Thứ nhất, chuẩn hóa về công tác đào tạo bồi dưỡng;

Thứ hai, chuẩn hóa về công tác nghiên cứu khoa học;

Thứ ba, chuẩn hóa về tổ chức bộ máy;

Thứ tư, chuẩn hóa về cơ sở vật chất.

Các ý kiến tham luận, trao đổi tại Hội thảo đã góp phần làm rõ một số tiêu chí, những thuận lợi, khó khăn và giải pháp để xây dựng trường chính trị tỉnh, thành phố đạt chuẩn trong giai đoạn hiện nay.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THAO GIẢNG, THI GIẢNG VIÊN GIỎI Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ SAU 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, HỌC VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰC HIỆN LỜI DI HUẤN CỦA BÁC VỀ CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ
PHÁT BIỂU KHAI MẠC TỌA ĐÀM “50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 - 2019) VÀ KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY MẤT CỦA NGƯỜI
HỘI THẢO ĐỀ TÀI KHOA HỌC “Nghiên cứu, biên soạn tập bài giảng bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ cấp ủy xã, phường, thị trấn ở tỉnh Phú Thọ”
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2018
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC DO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA Phát triển kinh tế địa phương: Cơ hội thách thức và định hướng phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0
TẠO ĐÀM KHOA HỌC “BẢN TIN “THÔNG TIN CÔNG TÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ” VÀ BẢN TIN CỦA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ”
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG HỌC VIÊN
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất