Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  162
Hôm qua :  2979
Lượt truy cập : 3192828
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” GIAI ĐOẠN 2014 - 2019
9 10 1320

HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” GIAI ĐOẠN 2014 - 2019

Thứ hai, 09.09.2019 14:25

Th.S Lương Nhật Thành
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Kết thúc Đại hội thi đua yêu nước “cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ II giai đoạn 2009-2014. Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ chủ động báo cáo Đảng ủy nhà trường và tích cực triển khai thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ III giai đoạn 2014-2019 với quyết tâm chính trị rất cao. Những năm đầu giai đoạn 2014-2019 toàn Hội có 12 hội viên, cũng trong giai đoạn này Hội đã kết nạp được 3 hội viên mới theo Điều lệ Hội CCB khóa VI. Tính đến tháng 8 năm 2019, Hội có 7 hội viên chiếm 10,3% so với tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường. Trong đó hội viên là lãnh đạo các khoa, phòng 2 đồng chí. Là một đoàn thể trong bốn đoàn thể của nhà trường, để hoàn thành tốt nhiệm vụ hội viên Hội CCB nhà trường đã luôn cố gắng vì phong trào thi đua yêu nước “cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Tập trung thực hiện tốt vai trò của Hội trong việc thực hiện phong trào: “Thi đua xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa”. Đây là nội dung cơ bản nhất trong phong trào thi đua yêu nước “cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.    

Trước hết về xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh.

Hội CCB Trường Chính trị tỉnh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy nhà trường đã tích cực, chủ động trong việc vận động, tuyên truyền, giải thích, thuyết phục xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện. Khai thác triệt để các yếu tố thuận lợi trong nhà trường. Đến nay 100% hội viên đều có ý thức, trách nhiệm cao trong việc xây dựng Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Không có hội viên thoái hóa biến chất, không có hội viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hội CCB luôn đồng hành cùng với nhà trường và các đoàn thể phát huy truyền thống xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện.

  Để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước “cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019; hằng năm, Hội Cựu chiến binh nhà trường đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch, phân công công việc cụ thể cho từng hội viên. Công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên. Thông qua công tác kiểm tra, Hội đã chủ động trong việc khắc phục những tồn tại, yếu kém, chỉ ra được nguyên nhân hạn chế và đã có nhiều giải pháp để khắc phục, sửa chữa. Qua công tác kiểm tra đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị của Hội. Có sự lãnh, chỉ đạo sáng suốt của Hội cấp trên, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy nhà Trường. Hội CCB Trường Chính trị tỉnh đã thường xuyên tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, nói rõ tôn chỉ mục đích, nghĩa vụ và quyền lợi hội viên, xác định rõ khó khăn và thuận lợi và xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác tổ chức và vận động. Sự phát triển của nhà trường cũng giống như sức khỏe cơ thể con người, luôn cần những “liều thuốc” như sự vững mạnh toàn diện của Hội CCB, để định hướng chính trị cho thể hệ trẻ nhà trường, đặc biệt là trong tình hình hiện nay.

  Về thông tin, thông báo các buổi họp thường xuyên, định kỳ hay sinh hoạt chuyên đề, Hội luôn phối hợp chặt chẽ với các kế hoạch chung của nhà trường thông qua lịch hàng tuần cung cấp đầy đủ thông tin tới từng hội viên, thông tin qua lịch tuần của nhà trường đến các lãnh đạo đơn vị khoa, phòng để triển khai công tác Hội, Ngoài ra để tổ chức và quản lý phát huy dân chủ, cập nhật thông tin trong Hội CCB còn lập nhóm zalo riêng để triển khai công tác Hội. 

Hội CCB nhà trường luôn có mối liên hệ chặt chẽ với các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội luật gia... Đây là môi trường quan hệ rất tốt về phương diện chuyên môn cũng như công tác khác của nhà trường, với tinh thần cùng chung nhiệm vụ trên mặt trận giáo dục lý luận chính trị của Đảng, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của Nhà trường.

Về thi đua xây dựng hội viên gương mẫu

Hội CCB Trường Chính trị tỉnh bước vào phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.  Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, Hội viên Hội CCB nhà trường đã có những đóng góp tích cực và xứng đáng góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường. Hội viên Hội cựu chiến binh có truyền thống đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan. 100% hội viên có tinh thần vượt khó, ý thức cộng đồng trách nhiệm, sáng tạo, phối hợp trong công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Thường xuyên và tích cực tham gia các phong trào thi đua của trường đạt kết quả thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh trong sạch vững mạnh, cơ quan văn hoá. Liên tục 05 năm, trong giai đoạn từ 2014 - 2019 Hội cựu chiến binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chất lượng quản lý, phục vụ không ngừng được nâng cao. Thành tích các năm Hội Cựu chiến binh trường đều đạt trong sạch vững mạnh và được Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen. Riêng năm 2017 Hội CCB nhà trường được Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2017. Và Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019 tỉnh Phú Thọ lần thứ ba, Hội CCB nhà trường được Hội CCB tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen giai đoạn 2014 - 2019 vì có thành tích xuất sắc 5 năm liền trong phong trào thi đua yêu nước “cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019. 

Đặc biệt trong phong trào thi đua yêu nước “cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019. Hội Cựu chiến binh nhà trường đã vận động hội viên tích cực tham gia ủng hộ quỹ nhân đạo từ thiện, cụ thể như:  Quỹ "Vì nữ CNLĐ nghèo"; quỹ "Mái ấm Công đoàn"; Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; Quỹ "Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam", Quỹ vì người nghèo ; Quỹ bảo trợ trẻ em tàn tật của Thành phố Việt Trì; Quỹ Mái ấm đồng đội ; Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu" ; Quỹ "Áo ấm tặng người cao tuổi và trẻ em vùng cao Hà Giang" ; Quỹ "Ủng hộ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn" ;Quỹ “Nghĩa tình cựu chiến binh - khuyến học”; Quỹ xây dựng “Nhà khách Cựu chiến binh Điện Biên”...

Về xây dựng gia đình văn hóa

Trong phong trào thi đua yêu nước “cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019 có 100% gia đình hội viên CCB nhà trường gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú. Như: Các thành viên trong gia đình hội viên Hội CCB luôn chấp hành các quy định của pháp luật; không bị xử lý kỷ luật tại nơi làm việc, học tập và công tác. Chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng nơi cư trú. Treo Quốc kỳ trong những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước theo quy định. Tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở nơi cư trú; thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo quy định. Thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, Tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài, sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú. Không vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Không vi phạm quy định về phòng, chống cháy nổ. Không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông như: Lấn, chiếm lòng đường, hè phố, tham gia giao thông không đúng quy định.

 Có được những thành tích và kết quả nêu trên là do có sự nỗ lực của Hội CCB Trường Chính trị tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo của Hội cấp trên đặc biệt là Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ. Từ hoạt động thực tiễn, Hội rút ra một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa:  

Một là, tổ chức Hội Cựu chiến binh cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò của tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, chi bộ nơi hội viên sinh hoạt, tăng cường sự lãnh đạo đối với các tổ chức, đoàn thể. 

Hai là, thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Hội, các hoạt động của Hội phải luôn gắn với việc thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, lấy chất lượng và hiệu quả làm mục tiêu phấn đấu; đề cao tính kỷ luật, tính tự giác trong mọi hoạt động công tác. 

Ba là, các kế hoạch của Hội cần phải thiết thực, cụ thể, gắn sát với nhiệm vụ của nhà trường, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ quan tâm đến đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên. 

Bốn là, cần đổi mới hoạt động công tác Hội, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN, đấu tranh chống các quan điểm sai trái và các hiện tượng tiêu cực; ngăn ngừa và khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, công thần, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường. 

Năm là, chủ động phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường quan tâm tạo điều kiện cho hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, phát huy trí tuệ, khả năng trong công tác nghiên cứu, phục vụ nghiên cứu khoa học, đóng góp vào thành tích chung của nhà trường.

  Sáu là, xây dựng tập thể Hội đoàn kết, thống nhất, các hoạt động phong phú, sáng tạo, đổi mới, thiết thực. Góp phần vào việc thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong tình hình mới.  

 

 

  

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” GIAI ĐOẠN 2014 - 2019
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ GẶP MẶT KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12/2018
ÔN LẠI TRUYỀN THỐNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12/2018
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ GẶP MẶT KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12/2017
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ - MƯỜI TÁM NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ GƯƠNG MẪU LÀM TỐT CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY
PHÁT HUY THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC, HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017 - 2022
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất