Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  1043
Hôm qua :  2205
Lượt truy cập : 2683101
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ - MƯỜI TÁM NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH
9 10 1158

HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ - MƯỜI TÁM NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Thứ hai, 13.03.2017 00:56

Thao Giang
Trường Đảng tỉnh Phú Thọ trước đây và Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ hiện nay, trong 60 năm qua (1957-2017) dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh qua các thời kỳ cách mạng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Phú Thọ.

Quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường suốt 60 năm qua luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng bộ trường, Ban Giám hiệu và các đoàn thể của nhà trường. Đó là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu tự nâng cao trình độ, rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ giảng viên làm công tác giảng dạy, nghiên cứu, đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ. Ý thức chính trị và sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của các thế hệ học viên. Trên từng cương vị công tác được giao mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường luôn phát huy, giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất, cộng đồng trách nhiệm, với ý chí, quyết tâm phấn đấu xây dựng Đảng bộ nhà trường và các đoàn thể vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh dành cho nhà trường suốt hơn nửa thế kỷ qua. Trong đó có những đóng góp to lớn của tổ chức Cựu chiến binh nhà trường.

Hội Cựu chiến binh nhà trường được thành lập năm 1999 với 21 hội viên. Từ khi thành lập đến nay, Hội luôn bám sát  Điều lệ, hướng dẫn, chỉ đạo của Hội cựu chiến binh cấp trên và sự chỉ đạo của Đảng ủy để tổ chức tốt các hoạt động. Các hội viên của Hội luôn phát huy tốt bản chất truyền thống  “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới, tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ, xây dựng nhà trường, xây dựng Hội và các đoàn thể vững mạnh.

 Hội Cựu chiến binh nhà trường luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, đồng thời chăm lo công tác giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ trong nhà trường. Các hội viên luôn gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tích cực tham gia ý kiến vào Nghị quyết của cấp ủy Đảng và chương trình phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của chính quyền địa phương.  Hiện nay Hội cựu chiến binh Trường Chính trị tỉnh có 04 đồng chí đang đảm nhận cương vị lãnh đạo các khoa phòng trong nhà trường, các  Hội viên cựu chiến binh luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các cương vị công tác.

Hội luôn nêu gương và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong nhà trường luôn đẩy mạnh phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,” “Cần, kiệm xây dựng trường”, nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Hội đã đề ra phong trào học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Hội thường xuyên tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4), ngày thành lập Hội, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) và ngày Hội Quốc phòng toàn dân, bằng nhiều hình thức phong phú có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc như: “Về thăm lại chiến trường xưa”, trao đổi, tọa đàm, hội thao truyền thống, các hoạt động quyên góp ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện “Xây tặng nhà cho hội viên nghèo”, ủng hộ quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, các đợt vận động 100% hội viên của hội tích cực tham gia, 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, nhiều gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn và được công nhận gia đình hiếu học bậc cử nhân.

Động viên cựu chiến binh tích cực tham gia các cuộc vận động, chương trình quốc gia, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa - xã hội của tỉnh và của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Bằng nhiều hình thức phong phú, trong các cuộc họp, Hội thường xuyên đưa tin về bảo vệ môi trường, quan tâm giáo dục ý thức sử dụng tiết kiệm điện, nước ở cơ quan; khuyến khích các hội viên tích cực tham gia xây dựng cơ quan văn hóa, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ở khu dân cư. Hàng năm, Hội đều phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tham gia các hoạt động hưởng ứng “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gương mẫu trong việc cưới hỏi, việc tang, lễ hội và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội còn tích cực tham gia triển khai các chương trình quốc gia về bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm, HIV và tệ nạn xã hội, phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. Những hoạt động trên của Hội đã tạo nên những chuyển biến rõ rệt trong ý thức và và hành động của các hội viên.

Phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Hội cựu chiến binh nhà trường, phối hợp với  Đoàn thanh niên nhà trường thực hiện chương trình phối hợp: “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2012-2017, với nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích.
 Công tác bồi dưỡng giáo dục thanh niên ngày càng đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp, vừa phù hợp với tâm lý sở thích của thế hệ trẻ vừa gắn với các phong trào của Đoàn như “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc”; “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”…  Hội còn tham mưu cho cấp ủy trong phối hợp xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở theo phương châm “Ở đâu có tổ chức Hội CCB vững mạnh, ở đó có tổ chức Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi tốt” góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hội đối với Đoàn Thanh niên nhà trường.

 Kể từ khi thành lập đến nay, Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị tỉnh thông qua hoạt động đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Hội thực sự là nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh toàn diện. Ghi nhận những thành tích của Hội đã đạt được trong tổ chức hoạt động, hàng năm Hội Cựu chiến binh nhà trường được Hội cấp trên công nhận cơ sở hội xuất sắc, Từ những hoạt động thiết thực Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị tỉnh đã được các cấp các ngành biểu dương, hàng năm 100% hội viên Hội CCB đạt lao động tiên tiến trở lên. Nhiều hội viên đạt thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao được Ủy Ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen và nhiều danh hiệu thi đua khen thưởng của tổ chức Công đoàn và các cấp các ngành: Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng  và phát triển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,  Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở…Tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Đức Hà-Trưởng khoa Xây dựng Đảng, đồng chí Dương Quốc Vinh - Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học- Thông tin-Tư liệu; đồng chí Nguyễn Thị Thảo- Phó Bí thư chi bộ phòng Tổ chức- Hành chính- Quản trị, đồng chí Lê Trung Dũng Lái xe…

Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã đi qua chặng đường 18 năm xây dựng và phát triển và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nhà trường. Đứng trước nhiệm vụ của cách mạng trong thời kỳ mới, Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị tỉnh phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ trường, phối hợp với các đoàn thể và cán bộ giảng viên nhân viên, người lao động nhà trường, quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng Bộ nhà trường, ra sức xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, với nhiệm vụ và vị thế của một đoàn thể chính trị - xã hội trong nhà trường, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của Nhân dân.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ GƯƠNG MẪU LÀM TỐT CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY
PHÁT HUY THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC, HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017 - 2022
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017 - 2022
VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI HỘI VIÊN
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ GẶP MẶT KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12/2016
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH NĂM 2016
KÝ ỨC HUYỆN VỊ XUYÊN TỈNH HÀ GIANG QUA CHUYẾN ĐI VỀ THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ PHÚ THỌ HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2017 - 2022
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6/2016
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH XÂY DỰNG HỘI TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất