Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  1189
Hôm qua :  2139
Lượt truy cập : 2812487
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ, 22 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
9 10 444

HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ, 22 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Thứ hai, 19.04.2021 08:48

ThS. Nguyễn Việt Hà
Khoa Lý luận cơ sở
Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy nhà trường và của Thường trực Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh. Trong quá trình hoạt động, hội luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trường và của Hội Cựu chiến binh cấp trên, sự phối hợp của các đoàn thể, khoa, phòng trong nhà trường.

     Hội được thành lập ngày 06 tháng 12 năm 1998, lúc mới thành lập có 15 hội viên, sinh hoạt tại 02 chi hội trực thuộc, đó là chi hội tổ chức - hành chính - quản trị và chi hội giảng viên. Hiện nay, do hội viên đến tuổi nghỉ chế độ hưu trí nên Hội còn 07 hội viên. Trải qua 07 kỳ đại hội, Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ luôn phát huy tốt vai trò xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền trong sạch vững mạnh; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

     Tất cả các hội viên Hội Cựu chiến binh nhà trường đều kiên định, vững vàng về lập trường tư tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đơn vị; giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”…

     Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Chỉ chị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy định của Hội Cựu chiến binh cấp trên đối với hội viên. Lãnh đạo việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 (khóa XII) về đổi mới, chỉnh đốn đảng, đẩy lùi tình trạng thoái hóa về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Động viên các hội viên khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     Về công tác tổ chức hoạt động: Hội duy trì sinh hoạt đều đặn 01 tháng 01 lần. Trong đó Hội chú trọng từ khâu chuẩn bị, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt, xây dựng kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng quý và kế hoạch hoạt động năm; đưa hoạt động của Hội đi vào nề nếp. Thực hiện tốt phong trào: “Cựu chiến binh gương mẫu” do Thường trực Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ phát động. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề hiệu quả như:“Hội Cựu chiến binh với thế hệ trẻ nhà trường”;  “Hội Cựu chiến binh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Phân công công tác cho hội viên và tổ chức hoạt động chia tay hội viên cựu chiến binh nghỉ hưu có ý nghĩa, làm tốt các thủ tục chuyển sinh hoạt cho hội viên khi nghỉ chế độ chính sách về sinh hoạt tại các cơ sở hội ở địa phương.

     Về công tác kiểm tra, giám sát: Hội chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc các chi hội sinh hoạt và kiểm tra các hội viên trong việc chấp hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của Hội cấp trên.

     Công tác thi đua hằng năm, 100% hội viên Cựu chiến binh đạt tiêu chuẩn: “Cựu chiến binh gương mẫu”; 100% gia đình Cựu chiến binh đạt “Gia đình văn hoá”, tập thể Hội Cựu chiến binh nhà trường đạt danh hiệu “Hội Cựu chiến binh cơ sở vững mạnh toàn diện”.

     Về hoạt động của cơ quan: Hội Cựu chiến binh động viên các hội viên tích cực tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường. Tích cực tham gia hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp trường, cấp khoa, viết bài đăng Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” và Trang thông tin điện tử của nhà trường. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công nhà trường trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng những ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của địa phương và của nhà trường… Trong đó tổ chức được một số hoạt động thiết thực như đi thăm chiến trường xưa ở Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Sơn La, nhà tù Côn Đảo…

     Về các hoạt động thực hiện các chính sách an sinh xã hội: Tổ chức động viên Hội Cựu chiến binhtích cực tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội, với 100% hội viên tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện như: Quỹ phòng chống dịch Covid-19; Quỹ Mái ấm Công đoàn, Quỹ nhân đạo thành phố Việt Trì, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ nạn nhân chất độc da cam và Quỹ Tết vì người nghèo, Quỹ phòng chống thiên tai và ủng hộ đồng bào miền Trung bão lũ…Tích cực chủ động trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên Hội Cựu chiến binh. Hội Cựu chiến binhnhà trường thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và tích cực tham gia phong trào xoa dịu nỗi đau da cam, thương binh liệt sĩ...

     Trải qua 22 năm xây dựng và hoạt động, Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, đã động viên các hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Chú trọng công tác tư tưởng - chính trị, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “đổi mới chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Duy trì chế độ sinh hoạt và đóng hội phí đúng quy chế, quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, động viên các hội viên chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của Hội; tiếp tục phối hợp với Công Đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện tốt các phong trào thi đua do cấp ủy cấp trên và nhà trường phát động. Hội Cựu chiến binh luôn thực hiện tốt và nghiêm túc chỉ đạo, lãnh đạo hội viên tham gia tốt công tác xây dựng Đảng cơ quan, đoàn thể nhà trường.

     Ghi nhận những thành tích và đóng góp của Hội Cựu chiến binhTrường Chính trị tỉnh, trong nhiều năm qua Hội luôn được Lãnh đạo các cấp tặng Bằng khen, giấy khen cho các cá nhân và tập thể. Nhiều cá nhân được suy tôn là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, được tặng bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì thành tích trong hoạt động giáo dục lý luận chính trị. Hội Cựu chiến binh nhà trường 05 năm liên tiếp được nhận Giấy khen của Hội Cựu chiến binh khối các Cơ quan tỉnh. Đặc biệt năm 2019, Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị là Hội Cựu chiến binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019.

     Một chặng đường 22 năm hình thành, phát triển và hoạt động, từ năm 1998 đến năm 2020. Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ luôn phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; xứng đáng với danh hiệu “Bội đội Cụ Hồ”, được Đảng và Nhân dân tin yêu.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HỘI CỰU CHIẾN BINH VỚI THẾ HỆ TRẺ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ GẶP MẶT KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ 31 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12/2020
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
HỘI CCB KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỰU CHIẾN BINH NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ GẶP MẶT KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12/2019
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” GIAI ĐOẠN 2014 - 2019
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” GIAI ĐOẠN 2014 - 2019
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ GẶP MẶT KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12/2018
ÔN LẠI TRUYỀN THỐNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12/2018
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất