Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  721
Hôm qua :  2205
Lượt truy cập : 2682779
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ GƯƠNG MẪU LÀM TỐT CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY
9 10 1180

HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ GƯƠNG MẪU LÀM TỐT CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY

Thứ ba, 28.02.2017 08:02

ThS. Nguyễn Đức Hà
Trưởng khoa Xây dựng Đảng
Ngày 22/2/2017, Đại Hội Hội Cựu Chiến binh Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được tổ chức và thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội sẽ tạo bước phát triển mới của Hội Cựu chiến binh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của nhà trường. Những hội viên làm công tác giảng dạy lý luận chính trị nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị tỉnh là một tổ chức chính trị - xã hội do Đảng ủy trực tiếp lãnh đạo, thực hiện tốt công tác vận động cựu chiến binh theo Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam, Điều lệ Hội và chỉ đạo của Hội cấp trên. Từ lý luận và thực tiễn đã khẳng định công tác vận động Cựu chiến binh là một trong những công tác vận động quần chúng quan trọng của Đảng, nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của Cựu chiến binh, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân ngũ, trở về công tác tại Trường Chính trị, những hội viên cựu chiến binh vẫn giữ vững bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn là lực lượng cán bộ tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Ở môi trường mới vẫn luôn thể hiện là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, tiếp tục học hỏi tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường.

Những năm qua để hoàn thành nhiệm vụ người giảng viên, chúng tôi đã  quán triệt thực hiện tốt:

- Thường xuyên rèn luyện phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức c¸ch m¹ng, trình độ hiểu biết về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đây cũng là yêu cầu quan trọng hàng đầu của đội ngũ giảng viên tại Trường Chính trị tỉnh. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm, tư tưởng sai trái, ngăn ngừa và khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, công thần.

- Tích cực  tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ§¶ng, chính quyền, chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị và quốc phòng an ninh. Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do nhà trường cũng như ở địa phương phát động.

- Tiên phong, gương mẫu, đề caoý thức trách nhiệm, nâng caokiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, nhất làtrình độ chuyên môngiảng dạy. Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Học Viện CTQG Hồ Chí Minh, sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, hoạt động chuyên môn đúng quy chế đào tạo. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng chất lượng, hiệu quả. Thường xuyên soạn bổ sung, cập nhật kiến thức, thông tin mới.  Say mê công tác nghiên cứu khoa học. Chất lượng chuyên môn giảng dạy được học viên và đồng nghiệp ghi nhận tốt.

- Luôn đoàn kết phối hợp chặt chẽ giữa các khoa, phòng, với các lớp, các Trung tâm liên kết đào tạo. Thực hiện hiệu quả  mục tiêu quản lý tốt, giảng dạy tốt, học tập tốt và phục vụ tốt.

- 100% Cựu chiến binh là giảng viên chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tham gia nhiệt tình có trách nhiệm các hoạt động của chi bộ, Đảng bộ, Hội Cựu Chiến binhvà các đoàn thểtrong nhà trường tổ chức. Từng hội viên cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bé ®éi côHå”và bằng sự gương mẫu của mình giáo dục con cháu x©y dùng gia đình văn hoá, góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

 Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Hội Cựu chiến binh trường Chính trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, các hội viên, giảng viên cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

-Tuân thủ sự lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy, Ban giám hiệu, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng,an ninh trong nhà trường.

-Bám sát nhiệm vụ chính trị của trường. Gương mẫu chấp hành các quy chế, chế độ công tác, hoàn thành tốt chức trách người cán bộ, viên chức, trực tiếp là các hoạt động của đơn vị khoa chuyên môn. Tham gia xây dựng và củng cố nhà trường vững mạnh về mọi mặt.

- Thường xuyên rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tăng cường xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh; tích cực phòng, chống tệ quan liêu, lãng phí, thực hành tiết kiệm; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hành pháp luật về dân chủ ở cơ quan.Tham gia giám sát và phản biện xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở cơ quan.

- Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng chất lượng, hiệu quả. Tham gia nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, viết bài Nội san, bản tin điện tử (website) của trường...

- Chấp hành đúng tính chất, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và các quy định của Hội được đề ra trong Điều lệ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động phong trào của trường, các chương trình của Hội.

- Xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, về tổ chức và đạo đức; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, tổ chức giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, phát triển kinh tế gia đình.Bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội.  Thiết thực xây dựng Hội cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh./.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
PHÁT HUY THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC, HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017 - 2022
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017 - 2022
VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI HỘI VIÊN
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ GẶP MẶT KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12/2016
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH NĂM 2016
KÝ ỨC HUYỆN VỊ XUYÊN TỈNH HÀ GIANG QUA CHUYẾN ĐI VỀ THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ PHÚ THỌ HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2017 - 2022
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6/2016
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH XÂY DỰNG HỘI TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất