Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  9
Hôm nay :  702
Hôm qua :  649
Lượt truy cập : 829772
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CỦA TỈNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ
9 10 173

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CỦA TỈNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ

Thứ năm, 14.06.2018 00:50

Phan Viết Vinh Hạnh
Nhân viên phòng TC-HC-QT
Sáng ngày 12/6/2018, tại Trung Tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ. Dự Hội nghị, có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Đinh Hữu Long - Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội, Báo Phú Thọ, Trường Chính trị tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ; Lãnh đạo các phòng chuyên môn; Đại diện Thường trực huyện, thành, thị uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, một số cán bộ, chuyên viên của văn phòng Trung ương Đảng và các cán bộ, chuyên viên, nhân viên trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Long - Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng quán triệt một số văn bản của Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng về công tác văn thư, lưu trữ: Quán triệt nội dung Thông báo số 800-TB/VPTW, ngày 17/11/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng và Kết luận số 02-KL/VPTW, ngày 17/11/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng; Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; Đặc biệt, quán triệt, triển khai thực hiện Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ đảng và tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2035. Bao gồm những nội dung: sự cần thiết, quan điểm của Đề án; mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của Đề án về: tổ chức bộ máy, cán bộ, công tác văn thư, lưu trữ, công tác bảo quản tài liệu, công tác khai thác và sử dụng tài liệu, ứng dụng CNTT, đầu tư kinh phí; các giải pháp và tổ chức thực hiện. Ngoài ra, tại Hội nghị còn được tiếp cận một số văn bản của tỉnh: Báo cáo số 287-BC/TU ngày 07/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, báo cáo thực trạng công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan ở các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 07/5/2018 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 800-TB/VPTW/nb, ngày 17/11/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng…

Đồng chí Bùi Văn Quang- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phú Thọ  phát biểu kết luận Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Công tác văn thư, lưu trữ là hoạt động cần thiết, rất quan trọng. Trong thời gian tới các cấp uỷ, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu phải nhận thức đúng, đầy đủ vai trò, vị trí của công tác văn thư, lưu trữ, cần quyết liệt, sớm khắc phục những hạn chế, thiếu sót và quan tâm hơn nữa đến công tác này. Bởi công tác văn thư, lưu trữ nhằm lưu trữ những tài liệu quý giá đặc biệt, là trí tuệ, kinh nghiệm, hình ảnh hoạt động của Đảng, của Nhà nước, của quốc gia, dân tộc, lưu trữ vĩnh viễn để gìn giữ cho thế hệ mai sau. Nếu không có công tác văn thư, lưu trữ thì trong mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi thời kỳ, không thể có tài liệu minh chứng…Qua đánh giá, thời gian qua công tác văn thư, lưu trữ từ cấp tỉnh, cấp huyện và ở các cơ quan, đơn vị còn những hạn chế, yếu kém ở khâu thu thập, chỉnh lý tài liệu, phân loại tài liệu. Công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo đều nói công tác văn thư, lưu trữ là quan trọng nhưng trên thực tế vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác này.

Đồng chí giao nhiệm vụ trong thời gian tới cần: Nghiên cứu và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ. Đối với cấp uỷ quan tâm hơn nữa đến công tác văn thư, lưu trữ. Quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chú trọng phân loại, sắp xếp văn bản. Xác định đây là trách nhiệm của từng cán bộ, phòng, ban; Giao cho Văn phòng Tỉnh uỷ tổ chức triển khai thực hiện công tác này, đôn đốc các cơ quan thực hiện, cử các cán bộ giúp đảng bộ huyện, cơ quan, đơn vị sưu tầm, biên soạn, lưu trữ tài liệu, tư liệu; chuyển tài liệu lưu trữ về lưu trữ lịch sử của tỉnh. Tập trung chỉnh lý, khắc phục bó gói tài liệu…Đi đôi với công tác lưu trữ văn bản giấy thì cũng phải chú trọng văn bản mạng và lưu ý công tác bảo mật. Đôn đốc các cơ quan có liên quan đảm bảo an toàn kho lưu trữ, phòng chống cháy nổ, mối mọt hư hỏng, mất tài liệu, tư liệu. Văn phòng Tỉnh uỷ đôn đốc các huyện, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và có báo cáo đánh giá hàng năm. Quan tâm công tác văn thư, lưu trữ là trách nhiệm của những người đang trực tiếp thực hiện công việc cần làm tốt, làm thường xuyên, liên tục, từ đó góp phần vào thành tích phát triển chung của cơ quan, đơn vị và của tỉnh./.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2018”
HỘI NGHỊ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP, CẢI TẠO NHÀ BẾP, NHÀ ĂN TẬP THỂ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN LỚP TCLLCT-HC TẬP TRUNG KHÓA 43 CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HOÀN THÀNH HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2017
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY NĂM 2017
THÁNG CÔNG NHÂN Ở TRƯỜNG TÔI
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2017”
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | http://nhavesinhhanoi.com | vinatap.vn https://vinatap.vn/voi-bot-nong-nghiep.html https://vinatap.vn/dat-huu-co.html https://vinatap.vn/dat-trong-cay.html https://vinatap.vn/cach-xu-ly-xo-dua-trong-rau-mam.html https://vinatap.vn/dat-thit-trong-cay-ho-chi-minh.html https://vinatap.vn/da-perlite.html