Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  2792
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266607
HỘI NGHỊ KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ TỈNH PHÚ THỌ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022
9 10 629

HỘI NGHỊ KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ TỈNH PHÚ THỌ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

Thứ tư, 12.01.2022 02:18

ThS Nguyễn Thị Nhàn
Trưởng phòng TC, HC, TT, TL
Khối Thi đua các cơ quan Đảng, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh Phú Thọ được thành lập theo Quyết định số 543/QĐ-UBND, ngày 05/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ có 15 đơn vị, gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Báo Phú Thọ và Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Thực hiện kế hoạch công tác, chiều 11/01/2022, tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Thọ, Khối Thi đua các cơ quan Đảng, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Chủ trì Hội nghị gồm có đồng chí Bùi Đình Thi - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ (Đơn vị Trưởng khối), đồng chí Nguyễn Thị Phương Hạnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ (Đơn vị Phó khối). Dự Hội nghị có đồng chí Hồ Thị Phương Thủy - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh Phú Thọ; các đồng chí đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách công tác thi đua của 15 đơn vị trong Khối.

Hội nghị đã được nghe đại diện Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ (Phó Trưởng khối thi đua) trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Báo cáo đã nêu rõ, năm 2021 đất nước ta diễn ra nhiều sự kiện trọng đại: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong điều kiện khó khăn phức tạp của đại dịch Covid-19, bám sát sự lãnh dạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Khối thi đua các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh Phú Thọ luôn đoàn kết, thống nhất, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh, Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh phát động. Các thành viên của Khối đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác, phát động các phong trào thi đua yêu nước sát với mục đích, yêu cầu của Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Đồng thời cụ thể hóa nội dung tiêu chí thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; gắn nhiệm vụ chuyên môn với phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. 100% các đơn vị trong khối đã đăng ký và ký giao ước thi đua; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký thi đua với cơ quan, đơn vị. 100% các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được quán triệt, tổ chức thực hiện tốt; các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, cụ thể hóa quy định, quy chế về công tác thi đua, khen thưởng. Toàn khối đã thực hiện được 13 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh; 5.848 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở. 

Hội nghị đã bàn bạc, thảo luận, căn cứ vào đăng ký thi đua, thành tích đạt được của các đơn vị trong khối, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Phú Thọ xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Văn phòng Tỉnh ủy và Hội Nông dân tỉnh, tặng Bằng khen cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tỉnh đoàn thanh niên tỉnh; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Cờ thi đua cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, tặng Bằng khen cho 06 đơn vị (Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Báo Phú Thọ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh).

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong Khối; tổ chức các phong trào thi đua linh hoạt, bám sát các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động, tiêu biểu như: Phong trào xây dựng Nông thôn mới, phong trào ủng hộ phòng chống, dịch covid -19, phong trào công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; chung tay vì người nghèo,… được thực hiện tốt; đóng góp chung cho thành tích chung của tỉnh. Nội dung Khối cần tiếp tục thực hiện trong năm 2022, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; hướng vào thực hiện Kế hoạch trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Khối thi đua có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại; tổ chức phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm, cụ thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quan tâm xây dựng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Duy trì thường xuyên, liên tục các phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, rộng khắp. Các đơn vị phải định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, phát hiện các tập thể, cá nhân tiêu biểu về các mặt, có hình thức đề nghị khen thưởng đột xuất, động viên kịp thời. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các tấm gương điển hình tiên tiến trên hệ thống thông tin đại chúng và mạng xã hội để tạo sức lan tỏa. 

Ảnh: Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức 

Tỉnh ủy Phú Thọ (Đơn vị trưởng khối năm 2021) phát biểu kết luận Hội nghị.

Hội nghị đã bầu Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng khối thi đua và Đảng ủy khối cơ quan tỉnh là Phó Trưởng khối thi đua năm 2022. 

Ảnh: Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức 

Tỉnh ủy Phú Thọ tặng hoa cho Đơn vị Trưởng khối thi đua năm 2022.

Lãnh đạo các đơn vị đã ký giao ước thi đua năm 2022 trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi với những quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua của năm 2022 mà Khối đã đề ra.

Ảnh: Lãnh đạo các đơn vị trong Khối ký giao ước thi đua năm 2022.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRÚT CORONA (NCOV)
NHỮNG VĂN BẢN MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 10 NĂM 2019
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CỦA TỈNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2018”
HỘI NGHỊ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP, CẢI TẠO NHÀ BẾP, NHÀ ĂN TẬP THỂ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN LỚP TCLLCT-HC TẬP TRUNG KHÓA 43 CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HOÀN THÀNH HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2017
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY NĂM 2017
THÁNG CÔNG NHÂN Ở TRƯỜNG TÔI
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất