Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  128
Hôm qua :  599
Lượt truy cập : 1143921
XÂY DỰNG CHI ĐOÀN VỮNG MẠNH VÀ ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN THAM GIA CÁC PHONG TRÀO CỦA ĐOÀN
9 10 165

XÂY DỰNG CHI ĐOÀN VỮNG MẠNH VÀ ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN THAM GIA CÁC PHONG TRÀO CỦA ĐOÀN

Thứ sáu, 11.10.2019 08:36

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
Khoa Lý luận cơ sở
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt kỳ vọng rất lớn vào đoàn viên thanh niên, Người từng dạy: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là do thanh niên". Thực tiễn đã chứng minh, trong lịch sử dân tộc Việt Nam, các thế hệ đoàn viên thanh niên luôn nêu cao truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, viết nên những trang sử chói lọi trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần lập nên những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của dân tộc Việt Nam.

 

Chi Đoàn thanh niên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy trường và tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh. Ngoài thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đoàn, Chi Đoàn thanh niên Nhà trường còn tham gia tích cực, trách nhiệm vào các nhiệm vụ chính trị chung của Nhà trường và thực hiện các kế hoạch, định hướng, nhiệm vụ công tác mà Đoàn cấp trên giao.

Trong nhiệm kỳ 2017 -2019, chi Đoàn thanh niên Nhà trường luôn xác định nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, vun đắp những ước mơ, hoài bão; từ đó giúp các cán bộ, đoàn viên xác định đúng động cơ, thái độ và phương pháp khoa học trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật để hoàn thiện bản thân.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng tổ chức Đoàn và mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên được Chi Đoàn thực hiện có hiệu quả. Số lượng đoàn viên tuy có chiều hướng giảm do được trưởng thành, chuyển công tác, song hoạt động Đoàn luôn đảm bảo duy trì thường xuyên, thực chất và có chất lượng tốt, được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và Đoàn cấp trên đánh giá cao.Các đoàn viên luôn có ý thức, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt công việc được giao. Trong nhiệm kỳ vừa qua 2017-2019, Chi đoàn cơ quan đã vận động thanh niên tích cực tham gia các hoạt động như: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng, thành lập Đoàn, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng Công nhân, tổ chức hoạt động 1/6 và tết trung thu cho các cháu là con cán bộ, nhân viên nhà trường. Ngoài ra Chi đoàn còn phối hợp với Công đoàn, Hội cựu Chiến binh... tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11...Những kết quả được trên đã thể hiện sự nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, tinh thần xung kích của tuổi trẻ ở mỗi Đoàn viên và của tập thể Ban Chấp hành Chi Đoàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tập hợp các đoàn viên trong Chi đoàn đôi lúc còn khó khăn;  một số đoàn viên chưa thực sự tích cực tham gia vào các hoạt động của Đoàn; việc tổ chức một số hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Để hoạt động của Chi đoàn thực sự phát huy hiệu quả, tôi xin mạnh dạn đưa ra một số giải pháp như sau:

Một là, cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ Chi Đoàn có đủ năng lực, nghiệp vụ chuyên môn, nhiệt tình và năng động trong công tác. Đội ngũ cán bộ Đoàn cần phải năng động, nhạy bén, mạnh dạn đề xuất với Đảng ủy - Ban Giám hiệu các ý tưởng sáng tạo hoặc chủ động nhận các nhiệm vụ, phần việc, đảm bảo không ôm đồm mà có trọng tâm, trọng điểm thể hiện vai trò của Đoàn, nhằm tổ chức được nhiều hoạt động phù hợp với mô hình tổ chức của Chi đoàn hiện nay. Ban chấp hành Chi Đoàn cần gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao; Làm tốt công tác chỉ đạo tổ chức sinh hoạt Chi Đoàn đảm bảo tính thường xuyên, liên tục đổi mới hình thức, biện pháp sinh hoạt Đoàn; Đẩy mạnh tổ chức các phong trào như: Phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện chung sức cùng cộng đồng; phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp; phong trào tuổi trẻ sáng tạo; tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào này cần được cụ thể hóa bằng các kế hoạch cụ thể, thiết thực, bám sát và gắn với thực tiễn nhiệm vụ chính trị, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường, sự chỉ đạo và định hướng của Đoàn khối. Có như vậy mới thực sự khơi dậy sức trẻ, sự cống hiến và huy động được sự tham gia của tất cả Đoàn viên cơ quan, làm cho các Đoàn viên ngày càng tin tường và mong muốn được đứng trong tổ chức Đoàn.

Hai là, trong tập hợp và đoàn kết thanh niên cần làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với đoàn viên thanh niên, thực hiện tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng; cần kịp thời có biện pháp uốn nắn, chấn chỉnh những Đoàn viên có biểu hiện không tích cực, còn có hạn chế trong việc tu dưỡng, rèn luyện; Cần phát hiện và khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng thỏa đáng với những gương đoàn viên, thanh niên điển hình tiên tiến và nhân rộng điển hình ấy.

Ba là, Chi Đoàn cần quan tâm tới việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên thanh niên, cùng giúp đỡ nhau tiến bộ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy, quan tâm, chia sẻ giữa các đoàn viên trong Nhà trường.

Bốn là, Chi Đoàn cần quan tâm việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường, thường xuyên bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn khối và trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các đơn vị bạn trong tổ chức các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

Trong thời gian tới, Chi Đoàn thanh niên Trường Chính trị tỉnh xác định sẽ tiếp tục phát triển, phát huy tốt hơn tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; các hoạt động phong trào sẽ được đẩy mạnh, đổi mới. Muốn vậy, công tác xây dựng tổ chức Đoàn phải luôn được coi trọng hàng đầu và là nhiệm vụ mà Đoàn phải nghiên cứu để xây dựng và tổ chức thực hiện.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO ĐOÀN VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH, NHIỆM KỲ 2019 - 2022
PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TẠI ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NHIỆM KỲ 2019 - 2022
CHI ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC GIAO LƯU THỂ THAO HƯỚNG TỚI CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2019 - 2022
ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ LIÊN HOAN THANH NIÊN TIÊN TIẾN ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA BẮC LẦN THỨ XIV NĂM 2019
CHI ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC “TRUNG THU 2019 - VUI HỘI TRĂNG RẰM”
ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “BỒI DƯỠNG THẾ HỆ TRẺ ĐẤT TỔ VỪA “HỒNG” VỪA “CHUYÊN” THEO DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”
TUỔI TRẺ ĐẤT TỔ BÁO CÔNG DÂNG BÁC
CHI ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU - NGHỆ THUẬT “THẮP SÁNG NGỌN LỬA TRI ÂN”
ỦNG HỘ VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC BỆNH NHI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

https://noithatkydieu.vn |