Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  144
Hôm qua :  599
Lượt truy cập : 1143937
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO ĐOÀN VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
9 10 197

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO ĐOÀN VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thứ tư, 09.10.2019 14:53

Th.s Trần Thị Hướng
Khoa Lý luận cơ sở
Đối với mỗi đoàn viên, việc xác định cho mình bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, một lí tưởng và lối sống cao đẹp là vấn đề hết sức quan trọng. Đó là nền móng xây dựng và hoàn thiện nhân cách con người mới - con người XHCN. Bác Hồ từng nói: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần do các thanh niên”[1]. Là đoàn viên - những thanh niên được trang bị hành trang tri thức thì việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng lí tưởng cách mạng càng phải được đặt lên hàng đầu.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, nhằm giúp thế hệ trẻ giác ngộ, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, những chuẩn mực đạo đức tiên tiến. 

Nhận thức tầm quan trọng to lớn và ý nghĩa sâu sắc đó, trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên nhà trường luôn được Ban chấp hành chi đoàn quan tâm chú trọng. Chi đoàn luôn xác định giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên trong Chi đoàn là một khâu trọng yếu trong công tác đoàn. Chính vì vậy, Ban chấp hành chi đoàn đã từng bước đổi mới về nội dung, phương thức, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống, xây dựng ý thức trách nhiệm cho đoàn viên thanh niên; gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Ban chấp hành chi đoàn đã quán triệt, triển khai, tuyên truyền cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước trong toàn thể đoàn viên chi đoàn. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

100% đoàn viên Chi đoàn được tham gia các chương trình, Hội nghị trực tuyến, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2015 - 2020; các nghị quyết, chương trình hành động chuyên đề về các khâu đột phá chiến lược của đất nước, các khâu đột phá của tỉnh; qua đó triển khai thực hiện trong cơ quan và Chi đoàn.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Đất Tổ học tập và làm theo lời Bác”, gắn liền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi đoàn lấy kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn quan trọng của việc đánh giá, bình xét, phân loại đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn hàng năm, đoàn viên Chi đoàn đã tích cực tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực của Đoàn cấp trên tổ chức; tham gia tổ chức và thi đấu thể thao Hội thao “Mừng Đảng, Mừng Xuân” hàng năm; các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh (Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc khánh 2/9...), các phong trào thi đua nhân kỷ niệm ngày Thành lập trường và Ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam (20/11 hằng năm)... Qua đó góp phần giáo dục truyền thống lịch sử của Trường, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đoàn viên chi đoàn luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích tham gia các hoạt động, chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ, tham quan học tập kinh nghiệm, phối hợp tốt với Công đoàn Trường (Ban nữ công) tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hàng năm, tích cực tham gia hoạt động thể thao tại cơ quan (Câu lạc bộ cầu lông, bóng chuyền hơi, Yoga); tạo không khí sôi nổi, đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên Chi đoàn Trường.

Có được những kết quả đó là do Đảng ủy, các Chi bộ và đặc biệt là vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên; tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên được rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành thông qua các hoạt động phong trào. 

Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, chi đoàn Trường Chính trị tỉnh cần quan tâm đến một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức sâu rộng, đa dạng và thiết thực hơn nữa các hoạt động bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên; kết hợp với việc tổ chức nhiều hơn, phong phú hơn các sân chơi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong sáng, lành mạnh; các hoạt động, các sân chơi gắn liền với học tập và nghiên cứu khoa học để thu hút đông đảo đoàn viên nhà trường tham gia, góp phần tạo cơ hội cho đoàn viên được rèn luyện và phát triển toàn diện.

Thứ hai, quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển Đảng trong đoàn viên. Ban chấp hành chi đoàn cần chủ động và sâu sát hơn nữa trong việc phát hiện, bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng ủy nhà trường để phát triển Đảng, đặc biệt là các đoàn viên trẻ tích cực trong công tác Đoàn và các hoạt động phong trào. Để làm được điều đó, Ban chấp hành chi đoàn cần làm tốt công tác tư tưởng  để tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục lí tưởng cách mạng, tạo động lực cho đoàn viên, phấn đấu trở thành đảng viên.

Thứ ba, bản thân mỗi đoàn viên trong chi đoàn phải luôn có ý thức phấn đấu, rèn luyện “tự đào tạo” chính mình, nâng cao bản lĩnh chính trị của bản thân trong thời kỳ mới. Mỗi đoàn viên cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước trong giai đoạn mới gắn với 5 tiêu chí hành động: 1. Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ XHCN; 2. Đoàn kết thân ái vì cộng đồng; 3. Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật; 4. Giàu tri thức, có sức khỏe, có kĩ năng; 5. Tự tin bản lĩnh trong hội nhập. Bên cạnh đó cần có ý thức rõ ràng về việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”[2]. Tuổi trẻ hôm nay  cần trân trọng, giữ gìn, kế tục và phát huy truyền thống cách mạng quý báu của Đảng và Nhân dân. Hành trang truyền thống của tuổi trẻ hôm nay gắn liền với ngọn lửa lí tưởng cách mạng; xác định cho mình một lí tưởng đúng chính là thắp lửa cho nhận thức và hành động đúng. Lí tưởng ấy phải được cụ thể hóa bằng hành động cụ thể trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Tuổi trẻ phải hành động không ngừng, phải trau dồi lí tưởng và truyền bầu nhiệt huyết cho nhau để cùng hun đúc lên tinh thần dân tộc, ý chí tự lực tự cường. Và trên hết, mỗi đoàn viên trong chi đoàn trường cần cố gắng tu dưỡng và rèn luyện thật tốt để xứng đáng “là những chủ nhân tương lai của nước nhà” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

(1)  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 216

(2) Thư gửi thanh niên và nhi đồng cả nước nhân mùa xuân năm 1946

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH, NHIỆM KỲ 2019 - 2022
PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TẠI ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NHIỆM KỲ 2019 - 2022
CHI ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC GIAO LƯU THỂ THAO HƯỚNG TỚI CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2019 - 2022
ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ LIÊN HOAN THANH NIÊN TIÊN TIẾN ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA BẮC LẦN THỨ XIV NĂM 2019
CHI ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC “TRUNG THU 2019 - VUI HỘI TRĂNG RẰM”
ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “BỒI DƯỠNG THẾ HỆ TRẺ ĐẤT TỔ VỪA “HỒNG” VỪA “CHUYÊN” THEO DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”
TUỔI TRẺ ĐẤT TỔ BÁO CÔNG DÂNG BÁC
CHI ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU - NGHỆ THUẬT “THẮP SÁNG NGỌN LỬA TRI ÂN”
ỦNG HỘ VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC BỆNH NHI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH DỰ HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ I NĂM 2019
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

https://noithatkydieu.vn |